รับทำบัญชี.COM | บัญชี ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัท สรรพากร?

ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ

ค่าใช้จ่ายก่อนจัดตั้งบริษัทค่ะ

บริษัทฯ A เป็นนิติบุคคล(บริษัทจำกัด)วันที่ 28/2/55 จดภาษีมูลค่าเพิ่มวันที่ 29/2/55 ดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง แต่ช่วงระหว่างเดือน ก.ค.ปี 54 ถึง 27/2/55(ซึ่งยังเป็นบุคคลธรรมดา) มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะรับงานจากบริษัท B มา ค่าใช้จ่ายต่างๆจะเป็นค่าพวกของวัสดุ หิน ดิน ต่างๆ ซึ่งบิลจะออกมาในนามชื่อบุคคลธรรมดา คำถามค่ะ
(1) ตอน A เป็นบริษัทแล้วค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นAสามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ไหมค่ะเพราะตอนเป็นบริษัทAแล้วงานก่อสร้างดังกล่าวก็ยังสืบเนื่องมาค่ะ หรือว่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินที่สัตยาบันตอนจดทะเบียนบริษัทค่ะ
(2) ตอนที่เป็นบริษัทAแล้วนั้นบางบิลที่เป็นพวกค่างานก่อสร้างยังเป็นในนามบุคคลธรรมดา แบบนี้VATมีความเข้าใจว่าไม่สามารถขอภาษีคืนได้ แล้วลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ หรือVATต้องลงเป็นภาษีซื้อขอคืนไม่ได้แล้วบวกกลับค่ะ
(3) บิลค่าน้ำ,ไฟ,น้ำมันรถ,ค่าที่พักตอนไปดูงาน บางบิลก็เป็นในนามบุคคลธรรมดาค่ะแบบนี้VATมีความเข้าใจว่าไม่สามารถขอภาษีคืนได้ แล้วลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ไหมค่ะ หรือVATต้องลงเป็นภาษีซื้อขอคืนไม่ได้แล้วบวกกลับค่ะ
(4) แล้วช่วงเดือน กค.54 ถึง31ธค.54 ต้องยื่นภงด90ไหมค่ะ หากค่าใช้จ่ายไม่สามารถลงเป็นนิติบุคคลได้ขอบคุณมากค่ะ

1.ตามประมวลกฏหมายรัษฎากรนั้นนะค่ะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่ออนจดจัดตั้งบริษัท ไม่สามารถนำมาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ ถือเป็นค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาค่ะ
2.VAT นั้นไม่สามารถขอคืนภาษีได้อยุ่แล้วค่ะ และค่าใช้จ่าดังกล่าวก็ไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใชจ่ายของนิติบุคคลได้ค่ะ เพราะคาใช้จ่ายที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นคาใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาค่ะ
3.ไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ค่ะ
4.การยื่นภงด.90 ในนามของบุคคลธรรมดา ต้องยื่น ภงด.90 ด้วยค่ะ

Click to rate this post!
[Total: 99 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )