3 ค่าเดินทางของกิจการได้เต็มจำนวน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
[Total: 111 Average: 5]

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เต็มจำนวนหรือไม่

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้เต็มจำนวนหรือไม่ ?

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถ้าเป็นนลักษณะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกิจการก็สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top