50 งบทดลอง คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

งบทดลอง
[Total: 901 Average: 5]

งบทดลอง

งบทดลอง คือ (Trial Balance) ?

งบทดลอง (Trial Balance) คือ งบการเงินที่ทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จากการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภท และการหายอดคงเหลือด้วยดินสอ  จากรายการค้าทุกรายการ  ผลรวมด้านเดบิต ของทุกบัญชีควรจะต้องเท่ากับผลรวมด้านเครดิตของทุกๆ

ในกรณีที่งบการเงิน กับ ภ.ง.ด. 50 ไม่ตรงกัน ต้องทำอย่างไร ?

ต้องปรับปรุงงบการเงิน และ ภ.ง.ด.50 ให้ตรงกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top