3% ค่าอบรมหัก ณ ที่ จ่าย ค่าอบรมสัมมนา

[Total: 1506 Average: 5]

ค่าอบรมหัก ณ ที่ จ่าย ค่าอบรมสัมมนา ?

จ่ายค่าอบรมให้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่ายได้ไหม

ในกรณที่จ่ายค่าอบรมต้องหัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของค่าอบรมค่ะ แล้วนำส่งกรมสรรพากรเลย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top