ปป

ซื้อรถกะบะเครื่องเบนซินมาในชื่อบริษัทเคลม VAT

Click to rate this post!
[Total: 144 Average: 5]

ซื้อรถกะบะเครื่องเบนซินมาในชื่อบริษัทเคลม VAT

ซื้อรถกะบะเครื่องเบนซินมาในชื่อบริษัทเคลม VAT

ตอบ : ไม่ได้ เพราะในแง่ของสรรพากร เจ้าหน้าที่สรรพากรจะมองว่า รถยนต์เบนซินเป็นรถยนต์นั่งค่ะไม่ใช่รถยนต์ใช้งานในบริษัทค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top