ต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่

รับทำบัญชี.COM | ต่างชาติสามารถจองสถานที่ เพื่อประกอบธุรกิจ?

Click to rate this post!
[Total: 251 Average: 5]

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอยธุรกิจในไทยได้ สำหรับคนต่างด้าวดังต่อไปนี้ ห้ามประกอบธุรกิจในประเทศ คือ
1. คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักร แต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฏหมายว่า สัญชาติหรือตามกฏหมายอื่น
2. คนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฏหมายอื่น
การที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้หรือไม่นั้น ต้องคำนึงถึงผลดีและผลเสียอะไรบ้าง เช่น ความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของประเทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค ขนาดของกิจการ การจ้างแรงงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่
ชาวต่างชาติสามารถจองเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจในไทยได้หรือไม่

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )