ทำโกดังให้เช่าแล้วโดนประเมินภาษี

รับทำบัญชี.COM | ทำโกดังให้เช่าโดนประเมินภาษีสูงจัง?

ทำโกดังให้เช่าแล้วโดนประเมินภาษีสูงจัง

เพราะเจ้าหน้าที่สรรพากรมีสิทธิและอำนาจในการประเมินภาษีได้ แต่ถ้าผู้เสียภาษีเห็นว่าไม่ถูกต้องก็สามารถชี้แจงเจ้าหน้าที่สรรพากรได้

การสร้างและให้เช่าโกดังเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่สามารถมีรายได้และกำไรได้เป็นอย่างดีหากทำให้ถูกต้องและมีความคุ้มค่าต่อผู้เช่า ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างและให้เช่าโกดัง

 1. วางแผนธุรกิจ

  • ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้งานโกดังในพื้นที่ที่คุณสนใจ
  • วางแผนธุรกิจที่รวมถึงการประมาณการงบประมาณสำหรับการสร้างและดำเนินโกดัง
 2. หาที่ตั้งที่เหมาะสม

  • เลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโกดังของคุณ โดยคำนึงถึงการเข้าถึงทางถนนและความสะดวกในการขนส่งสินค้า
 3. ออกแบบและสร้างโกดัง

  • จ้างวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและสร้างโกดัง
  • ตรวจสอบและปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัย
 4. จัดการการดำเนินงาน

  • จัดการการบริหารจัดการในโกดัง เช่น การจัดเก็บสินค้า การจัดส่ง และการรับส่งสินค้า
  • พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมสินค้า
 5. ตั้งราคาเช่าและข้อกำหนด

  • กำหนดราคาเช่าของโกดังให้เหมาะสมกับตลาดและคุณค่าของโกดัง
  • ระบุข้อกำหนดเช่น ระยะเวลาสัญญา การชำระค่าเช่า และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา
 6. การตลาดและการโฆษณา

  • ตลาดโกดังของคุณและประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจของคุณ
  • ใช้สื่อสังคมและเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อโฆษณาโกดังของคุณ
 7. การทำสัญญา

  • สร้างสัญญาเช่าที่ระบุข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเช่าโกดัง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ถูกต้อง
  • ให้ทั้งคุณและผู้เช่าลงนามในสัญญา
 8. การดูแลรักษาและบำรุงรักษา

  • รักษาและบำรุงรักษาโกดังให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 9. การติดตามและปรับปรุง

  • ติดตามการดำเนินงานของโกดังและรับข้อเสนอแนะจากผู้เช่า
  • พิจารณาการปรับปรุงและขยายขนาดโกดังตามความต้องการของตลาด

การสร้างและให้เช่าโกดังเป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องการการวางแผนและการจัดการอย่างดีเพื่อให้สามารถรับผลกำไรและความสำเร็จได้ในระยะยาว อย่าลืมทำความเข้าใจถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าโกดังและเป็นรายละเอียดในสัญญาเช่าเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายในอนาคตด้วยความสำคัญ

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )