3 สปา อาหารด้วยซึ่งมีการขายอาหาร

ธุรกิจสปา
[Total: 190 Average: 5]

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการบริการด้านอาหารด้วยซึ่งมีการขายอาหาร ?

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการบริการด้านอาหารด้วยซึ่งมีการขายอาหารไม่มากนัก จะขายอาหารให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการสปา ในการซื้อผัก ผลไม้ ข้าวหรือตัวอื่นๆ ในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไรและใช้ชื่อบัญชีอย่างไร

ธุรกิจสปา รายได้จากธุรกิจสปาถือว่าเป็นรายได้หลักของกิจการ ดังนั้นควรบันทึกบัญชีรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ค่าบริการ ส่วนต้นทุนของการให้บริการสปาเป็นต้นทุนการให้บริการ
รายได้ที่ได้รับจากการขายอาหารถือว่าเป็นรายได้อื่นจากการประกอบกิจการ ควรลงบัญชีเป็นรายได้อื่น และต้นทุนในการประกอบอาหารถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top