ธุรกิจสปา

7 รูปแบบ ธุรกิจสปา ประวัติ ขั้นตอน เทคนิค

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

สปา

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจสปา ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน

spa ” คือสถานที่บำบัดทั้งกายภาพ จิตใจและอารมณ์ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี โดยมีเงื่อนไขว่า สปาต้องใช้น้ำในการรักษาและบำบัด สปา หมายรวมถึง การฟื้นฟูสภาพร่างกายที่บาดเจ็บ เล็กน้อย เช่น การบรรเทาอาการบาดเจ็บจากการเล่น กีฬา หรือการใช้ร่างกายอย่างหนัก รวมถึงการฟื้นฟู ผิวพรรณด้วย

ธุรกิจสปา
ธุรกิจสปา

คำว่า สปา มาจากภาษาลาตินคือคำว่า “Sanus Per Aquam” (ซาบูส์ เพอราค้วม) ย่อเป็น SPA แปลว่า การดูแลสุขภาพโดยการใช้น้ำ

ธุรกิจสปา

กองการประกอบโรคศิลป์ สบส. กระทรวง สาธารณสุข กำหนดว่า “สปา” หมายถึงสถานบริการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลักเพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

อาจมีบริการเสริมประเภทต่างๆ เช่น

 • การทำสมาธิและโยคะ
 • การอบเพื่อสุขภาพ
 • การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 • โภชนบำบัดและการ ควบคุมอาหาร
 • การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ประกอบด้วย

ทำสปา

หมายเหตุ : สรุปการเปิดสปา ต้องมีบริการ หลักคือการนวดเพื่อสุขภาพ และ บริการเสริมอย่างน้อย 3 อย่างถึงจะเรียกว่า “สปา” ได้ ตามข้อกำหนดกระทรวงสาธาราณสุขของประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา สปา

ในสมัยโบราณคนที่ค้นพบเป็นชาวโรมันแล้วก็ต่อมาเชื่อกันว่ามีทหารโรมันไปที่น้ำพุร้อนแห่งนี้เพื่อใช้นำ้บำบัดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ บาดแผลที่ได้รับจากการสู้รบมีการนำน้ำแร่มาใช้ต่อมาเรื่อยๆ หลายปีผ่านไปคำว่าสปาเนี่ยก็เลยเป็นการใช้น้ำในการรักษาในการบำบัดร่างกายนั่นเอง เมืองนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศเบลเยี่ยมติดกับชายแดนของประเทศเยอรมันนี เป็นเมืองที่เป็นแหล่งน้ำพุที่มีแร่เหล็ก ซึ่งเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่โด่งดังมากๆ ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1600 เป็นแหล่งน้ำพุที่มีแร่เหล็กคนโบราณมักจะมาแช่นำ้ มาดื่มน้ำ เพื่อที่จะใช้ในการรักษาสุขภาพแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ โดยหมู่บ้านสปามีที่ตั้งอยู่ในเบลเยี่ยมจนถึงทุกวันนี้ เขาก็มีแหล่งน้ำแร่น้ำพุร้อนตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียง ในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีโรงแรมมากมากตั้งอยู่

แหล่งน้ำพุสปา

กองการประกอบโรคศิลป์ สบส. กระทรวง สาธารณสุข กำหนดว่า “สปา” หมายถึงสถานบริการเพื่อสุขภาพหรือสถานพยาบาลที่ให้บริการลูกค้าด้วยศาสตร์การนวดเพื่อสุขภาพ การปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อสุขภาพ และการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นบริการหลักเพื่อปรับความสมดุลของร่างกายและจิตใจ

ประเภทของสปา

องค์กรสปาระหว่างประเทศ (ISPA) ได้จัดแบ่ง “ประเภทของสปา” ไว้ 7 ประเภท คือ

 1. น้ำพุร้อน สปา (MINERAL SPRING SPA) เป็นสปาที่ใช้น้ำพุร้อนหรือน้ำแร่เพื่อการบำบัดโดยเฉพาะนอกเหนือจากการแพทย์ทาง เลือกอื่นๆ อย่างในประเทศไทยที่มีโอกาสที่จะพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีอยู่หลายแห่งให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวสปาได้เป็นอย่างดีในอนาคต
 2. คลับ สปา (CLUB SPA) เป็นสปาที่มุ่งเน้นที่การออกกำลังกายเสริมสร้างสมรรถนะในความแข็งแกร่งของร่างกายและมีการให้ บริการด้านการนวด การอบไอน้ำ การอบเซาน่า การแช่น้ำร้อน-น้ำเย็น รวมถึงโยคะ หรือการออกกำลังกายอื่นๆ สปาประเภทนี้จะไม่มีห้องพักให้บริการ
 3. โรงแรมและ รีสอร์ต สปา (HOTEL & RESORT SPA) เป็นสปาที่ดำเนินการตามรีสอร์ทหรือโรงแรมโดยเสนอบริการหลักได้แก่การออกกำลัง กาย การนวด การอบตัว โภชนาการบำบัด ผู้ที่มาใช้ส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม
 4. เดสติเนชั่น สปา (DESTINATION SPA) เป็นสปาที่เน้นการพำนักระยะยาวเพื่อทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง มีการให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การนวด การโภชนาการบำบัดหรือกิจกรรมอื่นๆ
 5. เดย์ สปา (DAY SPA) เป็นสปาที่สามารถดำเนินการได้ตามที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้าหรือสนามบิน ลักษณะผู้ใช้บริการจะเป็นระยะสั้นๆ ประมาณ 1-5 ชั่วโมง
 6. เมติคอน สปา (MEDICAL SPA) เป็นสปาที่เน้นการบำบัดสุขภาพซึ่งอาจเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแพทย์ทางเลือก การให้บริการ จะเน้นเชิงการแพทย์มากกว่า สปาที่เป็นที่นิยมกันมาก ได้แก่ Destination Spa, Hotel and Resort Spa, Day Spa และ Medical Spa
 7. สป่า บนเรือสำราญ (CRUISE SHIP SPA) เป็นสปาที่อยู่ในเรือ โดยเน้นการผ่อนคลายด้วยการออกกำลังกาย โภชนาการบำบัด ความงาม การนวด หรือแม้แต่การจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้จิตใจสงบ แนวโน้มสปาแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น

7 ประเภท สปา

สปาที่ได้รับความนิยมในไทย อันดับหนึ่ง คือ เดย์ สปา (DAY SPA) เป็นสปาขนาดเล็กหรือว่าเป็น stand alone สปาก็คือเป็นสปาที่แบบตั้งขึ้น อาจจะเป็นห้องแถวอาจจะเป็นตึกอาคาร ที่ได้รับอณุญาต ต่อมา คือ โรงแรมและ รีสอร์ต สปา (HOTEL & RESORT SPA) เป็นต้น

ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจสปา

 1. ขออนุญาตประกอบธุรกิจจดทะเบียน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าการจัดตั้งธุรกิจมี 3ประเภท
  • บริษัทจำกัด
  • นิติบุคคล
  • ห้างหุ้นส่วน (ธุรกิจบริการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์แต่ถ้าขายสินค้าอื่นร่วมด้วยต้องจดทะเบียน)
 2. ารขอมีเลขและบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีกับกรมสรรพากร เพื่อดำเนินการทางภาษีการจดทะเบียน และจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม ติดต่อขอชำระภาษีได้ที่สรรพากรเขต หรือสาขาต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ สรรพากรอำเภอ
 3. การขอเลขที่บัญชีนายจ้างจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อขอเลขทะเบียนนิติบุคคลและขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรและเลขบัญชีนายจ้างได้พร้อมกัน โดยสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานเพียงชุดเดียวณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด

3 ขั้นตอน จัดตั้งธุรกิจสปา

เพิ่มเติม : การขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจสุขภาพ ติดต่อสำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 • เจ้าของ ต้องมีใบอณุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
 • ผู้จัดการ / ผู้ดำเนินงานสปา ต้องมี ใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา
 • ส่วนผู้ให้บริการ / พนักงาน ต้องขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหากเป็นการนวดเพื่อบำบัด วินิจฉัยโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ

เพิ่มเติม : หากเป็นการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรคไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนและขออนุญาต

เทคนิคการทำสปาให้สำเร็จ

1.) รู้จักกลุ่มลูกค้า 

ที่เราจะให้บริการลูกค้าของเราคือใครหลายๆท่านเปิดร้านมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกค้าคือใคร เช่น ลักษณะเพศ อายุ ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต รายได้ การทำงาน พฤติการโดยรวมของสถานที่ ที่เราจะเปิด สปา โดยเราอาจหาข้อมูลจากการวิจัยตลาดลงพื้นที่เก็บข้อมูลทดลองไปเป็นลูกค้าตามสปาต่างๆบริเวณนั้นหรือข้อมูลจากหน่วยงานรัฐเป็นต้น

ลูกค้าสปา

2.) สร้างความแตกต่าง

หากเราต้องการเปิดร้านนวดร้านสปาแล้วประสบความสำเร็จ เราต้องสร้างความแตกต่างและความหลากหลายในธุรกิจปกติร้านนวด ที่เห็นในเมืองไทยก็มักจะมีร้านนวดไทย ที่ให้บริการนวดไทยนวดน้ำมันหรือว่านวดเท้า เราอาจสร้างความแตกต่างโดยการมีนวดน้ำมันนวดอโรม่านวดหินนวดเย็นนวดประคบร้อน Beauty Spa เสริมความงามหรือสปาครบวงจรเป็นต้น มีผลิตภัณฑ์เสริมที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

3.) สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวตัดสินใจให้ลูกค้ามาใช้บริการอยู่เป็นประจำบ้างครั้งมาครั้งแรกอาจไม่ประทับใจเนื่องจากสัญจรไปมาไม่สะดวกห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเราอาจมองหาโลเคชั่นหรือสถานที่การออกแบบร้านเพื่ออำนวยความสะดวกเช่นมีที่จอดรถมีที่นั่งรอทำทรีทเม้นท์ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าปลอดภัยน้ำดื่มอาหารขณะนั่งรอหรือ wifi ฟรีในร้านเป็นต้น

4.) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำสปาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการใช้บริการ ปัจจุบันการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือที่เรียกว่าสินค้า Organic เป็นที่นิยมมากในการทำหน้าทำผมทำตัวหากเรามีจุดเด่นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาใช้ในสปาจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายขึ้น หรือบางครั้งเราอาจจะสั่งผลิตเองอาจจะมีต้นทุนที่สูงหน่อยแต่ความปลอดภัยหรือผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้จะตรงตามความต้องการเราเช่นสีกลิ่นความเข้มข้น และการเรียกมูลค่าทางการตลาดของสปาเราก็จะทำได้มากขึ้น 

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา

5.) การตลาด

ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทำการตลาดเป็นส่วนสำคัญในการทำธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ การตลาดมีส่วนสำคัญมาก เช่นการทำเว็บไซต์ seo เป็นการที่ Search Google หรือ Business Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Instagram YouTube หรือแม้กระทั่งออฟไลน์อย่างการทำโบชัวร์แจกตามเคาน์เตอร์โรงแรมการคอนแทคกับเอเจนซี่ทัวร์ร้านอาหารหรือแม้กระทั่งจ้างพรีเซ็นเตอร์ที่เป็น influencer เว็บการท่องเที่ยวหรือความสวยงามมาเพื่อใช้โปรโมทสปาของเราเป็นต้น

รับทำบัญชี สปา
รับทำบัญชี สปา

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการบริการด้านอาหารด้วยซึ่งมีการขายอาหาร

ประกอบกิจการเกี่ยวกับสปา และมีการบริการด้านอาหารด้วยซึ่งมีการขายอาหารไม่มากนัก จะขายอาหารให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการสปา ในการซื้อผัก ผลไม้ ข้าวหรือตัวอื่นๆ ในการประกอบอาหารอยากทราบว่าจะลงบัญชีอย่างไรและใช้ชื่อบัญชีอย่างไร

ธุรกิจสปา รายได้จากธุรกิจสปาถือว่าเป็นรายได้หลักของกิจการ ดังนั้นควรบันทึกบัญชีรายได้ดังกล่าว เป็นรายได้ค่าบริการ ส่วนต้นทุนของการให้บริการสปาเป็นต้นทุนการให้บริการรายได้ที่ได้รับจากการขายอาหารถือว่าเป็นรายได้อื่นจากการประกอบกิจการ ควรลงบัญชีเป็นรายได้อื่น และต้นทุนในการประกอบอาหารถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 

Leave a Comment

Scroll to Top