ธุรกิจโรงงาน รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก เปิดโรงงานอะไรดี สร้าง โรงงาน ขนาดเล็ก pantip ทุนเปิดโรงงาน สร้าง โรงงาน ใช้เงิน เท่า ไหร่ โรงงานเล็กๆ โรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง ตัวอย่าง โรงงาน gmp ขนาดเล็ก
Click to rate this post!
[Total: 94 Average: 5]

ธุรกิจโรงงาน

การเริ่มต้นทำธุรกิจโรงงานเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องการการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างประสบความสำเร็จ ดังนั้นนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่ควรทำเพื่อเริ่มต้นธุรกิจโรงงานของคุณ

 1. วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

  • ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดที่ต้องการเข้าสู่และและทราบความต้องการของลูกค้าโดยละเอียด เช่น การตลาด, คู่แข่ง, แนวโน้ม, และความต้องการของผู้บริโภค
  • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับการผลิตสินค้าหรือบริการในโรงงานของคุณ
  • กำหนดงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจโรงงาน
 2. ค้นหาที่ตั้งและสถานที่

  • เลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสะดวกในการขนส่งสินค้า, แรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น, ค่าใช้จ่ายในการเช่าหรือซื้อที่ดินหรืออาคาร และความเหมาะสมกับกฎหมายท้องถิ่น
  • หากคุณต้องการก่อสร้างโรงงานใหม่ คุณจะต้องสำรวจและประเมินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และตรวจสอบข้อกำหนดกฎหมายและระเบียบของรัฐบาลท้องถิ่น
 3. จัดหาเงินทุน

  • ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจโรงงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์, การจ้างงาน, ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการดำเนินการเริ่มต้น
  • สำรวจตลาดเพื่อหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เช่น การขอสินเชื่อจากธนาคาร, การขอทุนจากนักลงทุน, หรือการพิจารณาใช้ทุนส่วนตัว
 4. ขออนุญาตและปรับตัวตามกฎหมาย

  • ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงงานของคุณ เช่น การขอใบอนุญาตและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
 5. จัดหาอุปกรณ์และวัสดุ

  • คำนึงถึงความต้องการของการผลิตและเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกิจการของคุณ สามารถพิจารณาติดต่อผู้ผลิตหรือจัดหาจากผู้จัดจำหน่ายที่เชี่ยวชาญในวงการ
  • ติดต่อซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการผลิต คุณอาจจะต้องสำรวจคู่ค้าที่มีคุณภาพและมีราคาที่เหมาะสม
 6. สร้างทีมงาน

  • หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจโรงงานคุณควรพิจารณาการสร้างทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร, วิศวกร, ช่าง, และพนักงานผลิต
 7. ทดลองเริ่มต้นและปรับปรุง

  • ทดลองผลิตและปรับปรุงกระบวนการการผลิต ให้แน่ใจว่าโรงงานของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  • ปรับปรุงกระบวนการและระบบที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจการ

การเริ่มต้นทำธุรกิจโรงงานมีความซับซ้อนและรายละเอียดมาก เพื่อเป็นไปได้อย่างประสบความสำเร็จ คุณควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงงาน

ธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก

ธุรกิจโรงงานขนาดเล็กเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กและกำลังการผลิตที่น้อยกว่าโรงงานขนาดใหญ่ ธุรกิจเหล่านี้มักมีการดำเนินกิจการที่ตั้งอยู่ในขนาดพื้นที่จำกัด และมุ่งเน้นการผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อรับพูดมือท้องถิ่นหรือกลุ่มลูกค้าเล็กๆ น้อยๆ นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถทำเพื่อเริ่มต้นธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก

 1. กำหนดแนวทางธุรกิจ

  • ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาด
  • กำหนดสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการผลิตและตรวจสอบความเป็นไปได้ในการขายในตลาดนั้นๆ
 2. วางแผนการดำเนินกิจการ

  • กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณเป็นไปได้ในตลาดและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
  • วางแผนการผลิตและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. หาที่ตั้งและพื้นที่

  • เลือกที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับโรงงานขนาดเล็กของคุณ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการขนส่งสินค้าและความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง
  • พิจารณาความต้องการในพื้นที่และอาคารโรงงานสำหรับการผลิตของคุณ
 4. จัดหาเงินทุน

  • ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจโรงงานขนาดเล็ก
  • ค้นหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมเช่น สินเชื่อธนาคาร, ทุนระดับชุมชน, หรือทุนส่วนตัว
 5. สร้างพาร์ทเนอร์และระบบการจัดการ

  • สร้างพาร์ทเนอร์และระบบการจัดการเพื่อช่วยในด้านการเงิน, การจัดซื้อ-ขายวัสดุ, การบริหารบุคคล, และการผลิต
 6. ตรวจสอบและปรับปรุง

  • ตรวจสอบกระบวนการการผลิตและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเสีย
  • อัปเดตและปรับปรุงสินค้าหรือบริการของคุณเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 7. ตลาดสินค้าหรือบริการของคุณ

  • กำหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์และการขายสินค้าหรือบริการของคุณให้เป็นที่รู้จักในตลาดท้องถิ่น

ธุรกิจโรงงานขนาดเล็กมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้รวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ควรทำการศึกษาตลาดและข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อตระหนักถึงความสำเร็จและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจขนาดเล็กแบบนี้ และควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจโรงงานขนาดเล็กเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ

เปิดโรงงานอะไรดี

การเปิดโรงงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ตลาด, ความต้องการของลูกค้า, แนวโน้มธุรกิจ และทรัพยากรที่คุณมีอยู่ เพื่อช่วยคุณในการเลือกเปิดโรงงานที่เหมาะสม นี่คือหลายๆ อุตสาหกรรมที่คุณอาจสนใจ

 1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป, เครื่องดื่มที่แปรรูป, หรือโรงงานผลิตอาหารเสริม

 2. อุตสาหกรรมเสริมสร้าง เช่น โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง, เหล็กและเหล็กกล้า, หรือผลิตภัณฑ์ไม้

 3. อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย เช่น โรงงานผลิตเสื้อผ้า, รองเท้า, หรือผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

 4. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์ไอที, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, หรืออุปกรณ์เครือข่าย

 5. อุตสาหกรรมพลังงาน เช่น โรงงานผลิตพลังงานทดแทน, โรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์, หรือโรงงานผลิตอุปกรณ์พลังงาน

 6. อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ เช่น โรงงานผลิตยา, เคมีภัณฑ์ทำความสะอาด, หรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 7. อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์, ส่วนประกอบอะไหล่รถยนต์, หรือโรงงานผลิตรถจักรยานยนต์

 8. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องใช้ในครัวเรือน, หรือเครื่องใช้ทำความเย็น

เมื่อคุณเลือกวงอุตสาหกรรมที่สนใจ คุณควรศึกษาตลาดและอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างละเอียด วางแผนธุรกิจของคุณ ประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และทำความเข้าใจถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ อีกทั้งคำนึงถึงการปรับปรุงและการต่อสู้กับความแข็งแกร่งของตลาดเช่นกัน

ทุนเปิดโรงงาน

การต้องการทุนเพื่อเปิดโรงงานขึ้นกับขนาดและลักษณะของโรงงานที่คุณต้องการเปิด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น พื้นที่, อุปกรณ์, แรงงาน และการดำเนินงานรายวัน เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด คุณควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 1. การประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆ

  • ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและแรงงาน
  • ค่าเช่าหรือการซื้อที่ดินและอาคารโรงงาน
  • ค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็น
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ
 2. การสร้างแผนธุรกิจและข้อมูลการเงิน

  • สร้างแผนธุรกิจที่รอบคอบและเป็นไปได้
  • ประเมินรายได้และกำไรที่คาดว่าจะได้รับในระยะเวลาที่กำหนด
  • สร้างโครงสร้างทุนและการเงิน เช่น ทุนเริ่มต้นของคุณเอง, การขอสินเชื่อจากธนาคาร, การรวมทุนกับผู้ลงทุนหรือหากมีความจำเป็น
 3. การสร้างฐานที่ดีสำหรับการขอสินเชื่อ

  • วางแผนการเงินให้ดีและสร้างบัญชีทางการเงินที่สมบูรณ์และโปร่งใส
  • สำรวจและปรับปรุงคะแนนเครดิตของคุณให้เป็นไปตามที่ต้องการ
  • ควรจะมีเอกสารที่เป็นรายละเอียดและสมบูรณ์เกี่ยวกับโครงการธุรกิจ
 4. การค้นหาแหล่งทุน

  • ค้นหาแหล่งทุนที่เหมาะสมสำหรับโรงงานของคุณ เช่น กู้เงินธนาคาร, ทุนจากผู้ลงทุน, การเปิดขายหุ้น, หรือทุนส่วนตัว
 5. การปรับปรุงแผนธุรกิจ

  • การปรับปรุงแผนธุรกิจและแก้ไขแผนการเงินเมื่อคุณได้รับข้อมูลและสถานการณ์ใหม่
  • ติดตามความก้าวหน้าของโรงงานและปรับแผนทางธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

การเปิดโรงงานมีความซับซ้อนและความสำเร็จขึ้นอยู่กับการวางแผนและการจัดการที่ดี คุณควรพิจารณาการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและการเงินเพื่อให้ได้คำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

โรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรมเป็นสถานที่ที่ใช้เพื่อการผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ มีหลากหลายอุตสาหกรรมที่อาจพบในโรงงานอุตสาหกรรม นี่คืออุตสาหกรรมบางส่วนที่พบได้บ่อย

 1. อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม, โรงงานส่งเสริมการปรุงแต่งอาหาร และอื่นๆ

 2. อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ์ รวมถึงโรงงานผลิตยา, โรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด, โรงงานผลิตเครื่องสำอาง และอื่นๆ

 3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงโรงงานผลิตอุปกรณ์ไอที, โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, โรงงานผลิตเครื่องมือตรวจวัด และอื่นๆ

 4. อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์, โรงงานผลิตส่วนประกอบรถยนต์, โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ และอื่นๆ

 5. อุตสาหกรรมพลังงาน รวมถึงโรงงานผลิตพลังงานทดแทน, โรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์, โรงงานผลิตอุปกรณ์พลังงาน และอื่นๆ

 6. อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ รวมถึงโรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า, โรงงานผลิตอลูมิเนียม, โรงงานผลิตโลหะสังกะสี และอื่นๆ

 7. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ในบ้าน รวมถึงโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า, โรงงานผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน, โรงงานผลิตเครื่องใช้ทำความเย็น และอื่นๆ

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเกษตร, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยมือ, อุตสาหกรรมเซรามิก, อุตสาหกรรมขนส่ง และอื่นๆ อุตสาหกรรมที่คุณสนใจอาจมีขึ้นกับการตลาดและความต้องการของธุรกิจของคุณเอง

ตัวอย่าง โรงงาน gmp ขนาดเล็ก

ตัวอย่างโรงงาน GMP (Good Manufacturing Practice) ขนาดเล็กอาจเป็นดังนี้

 1. โรงงานผลิตเครื่องสำอางขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตเครื่องสำอางทาผิวหน้าหรือเครื่องสำอางความงามเล็กๆ ที่ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ารายย่อย

 2. โรงงานผลิตอาหารเสริมขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตวิตามินและอาหารเสริมที่ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภครายย่อย

 3. โรงงานผลิตยาขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตยาที่ผลิตยาสำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรงหรือยาที่ไม่ต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก

 4. โรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ขนาดเล็ก เช่น โรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตเครื่องมือแพทย์หรืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลหรือคลินิกเล็กๆ

โรงงาน GMP ขนาดเล็กจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ โดยรวมแล้ว โรงงาน GMP ขนาดเล็กมักมีการกำหนดแนวทางการทำความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่การผลิต การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

วิเคราะห์ Analysis ธุรกิจโรงงาน

แสดงต่อไปนี้คือตัวอย่างของการวิเคราะห์ธุรกิจโรงงานในรูปแบบตาราง

ด้านวิเคราะห์ คำถามที่ควรตอบ
1. ตลาด – ตลาดเป้าหมายของธุรกิจคือใคร?
  – แนวโน้มของตลาดเป็นอย่างไรในปัจจุบันและในอนาคต?
  – คู่แข่งทางธุรกิจเป็นอย่างไร?
2. ผลิตภัณฑ์และบริการ – ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โรงงานผลิตคืออะไร?
  – มีการนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างไร?
  – คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการมีมาตรฐานและการควบคุมอย่างไร?
3. การผลิต – กระบวนการการผลิตและการบรรจุหีบห่อคืออะไร?
  – อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตคืออะไร?
  – ประสิทธิภาพการผลิตและการบรรจุหีบห่อมีการวัดและควบคุมอย่างไร?
4. การบริหารและองค์กร – โครงสร้างองค์กรและทีมงานในโรงงานคืออะไร?
  – กระบวนการตัดสินใจและการบริหารที่ใช้ในโรงงานคืออะไร?
  – การวางแผนและการควบคุมการเงินในโรงงานมีการดำเนินการอย่างไร?
5. การตลาด – กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และการขายคืออะไร?
  – วิธีการสร้างความรู้จักและสร้างความพึงพอใจในตลาดอย่างไร?
  – การตลาดออนไลน์หรือการใช้สื่อโซเชียลมีบทบาทในการตลาดหรือไม่?
6. การการเงินและการลงทุน – โครงสร้างทุนและแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นและดำเนินธุรกิจคืออะไร?
  – ค่าใช้จ่ายและรายได้ของธุรกิจโรงงานเป็นอย่างไร?
  – แผนการเงินสำหรับการขยายกิจการหรือการพัฒนาโรงงานมีอย่างไร?

การวิเคราะห์ธุรกิจโรงงานที่ดีควรคำนึงถึงแนวโน้มของตลาดและคู่แข่งทางธุรกิจ คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการการผลิต การบริหารและองค์กรในโรงงาน แผนการตลาด และการการเงินและการลงทุน เพื่อให้คุณสามารถพัฒนาแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและความสำเร็จได้ในระยะยาว

คําศัพท์พื้นฐาน ที่ควรรู้ ธุรกิจโรงงาน

นี่คือคำศัพท์พื้นฐานที่คุณควรรู้เมื่อเริ่มต้นธุรกิจโรงงาน

 1. โรงงาน (Factory) สถานที่ที่มีการผลิตหรือแปรรูปวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จ

 2. การผลิต (Production) กระบวนการแปรรูปวัตถุดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์สำเร็จ

 3. สายการผลิต (Production Line) ลำดับขั้นตอนการผลิตที่เชื่อมต่อกันเพื่อผลิตสินค้า

 4. กระบวนการผลิต (Manufacturing Process) ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 5. ความสามารถในการผลิต (Production Capacity) ปริมาณสินค้าที่สามารถผลิตได้ในระยะเวลาที่กำหนด

 6. คุณภาพสินค้า (Product Quality) คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่ผลิตขึ้น

 7. ประสิทธิภาพการผลิต (Production Efficiency) การใช้ทรัพยากรให้เกิดผลผลิตสูงสุดต่อหน่วยทรัพยากรที่ใช้

 8. ความปลอดภัยในการผลิต (Production Safety) มาตรการที่ดำเนินการเพื่อให้การผลิตปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ

 9. การบริหารจัดการการผลิต (Production Management) กระบวนการวางแผนและการควบคุมการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 10. คลังสินค้า (Warehouse) สถานที่ที่ใช้เก็บรักษาสินค้าสำเร็จที่ผลิตขึ้นก่อนจะจัดส่งไปยังลูกค้า

 11. จัดซื้อ-จัดหาวัสดุ (Procurement) กระบวนการเลือกซื้อและจัดหาวัสดุที่จำเป็นในการผลิต

 12. สายอุตสาหกรรม (Industrial Sector) กลุ่มธุรกิจหรือกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

 13. การสั่งซื้อ (Purchase Order) เอกสารที่ใช้ในการสั่งซื้อวัสดุหรือสินค้าจากผู้ขาย

 14. สายการผลิตอัตโนมัติ (Automation) การใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิต

 15. ส่วนผสม (Components) องค์ประกอบหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า

 16. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) กระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าที่ผลิต

 17. การบำรุงรักษา (Maintenance) กิจกรรมที่ใช้ในการดูแลและรักษาสถานที่และอุปกรณ์ในโรงงาน

 18. การสร้างแผนธุรกิจ (Business Planning) กระบวนการวางแผนการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลผลิตและกำไรตามเป้าหมายที่กำหนด

ธุรกิจ Application รายรับ รายจ่าย โอกาส?

แผนธุรกิจแอพพลิเคชั่น โมเดลธุรกิจ แอ พ พลิ เค ชั่ น mobile application มีอะไรบ้าง mobile application มีกี่ประเภท ตัวอย่างแผนธุรกิจ แอพพลิเคชั่น ประโยชน์ของ mobile application วิเคราะห์ swot แอพพลิเคชั่น mobile application ภาษาไทย

ผู้รับเหมารีโนเวทบ้าน คุมรายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย โครงการรีโนเวทบ้านฟรี รี โน เวท บ้านใหม่บนโครงสร้างเดิม รีโนเวทบ้านเก่า ราคาประหยัด รีโนเวทบ้าน งบ 100000 รีโนเวทบ้าน หมายถึง รีโนเวทบ้านไม้ รีโนเวทบ้านชั้นเดียวราคาประหยัด รีโนเวทบ้าน scg แพงไหม

ขนส่ง โลจิสติกส์ #10 ภาษี รายรับ รายจ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง อยาก เปิด ขนส่งเอกชน ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ธุรกิจขนส่ง มีอะไรบ้าง แฟรนไชส์ ขนส่ง ธุรกิจขนส่งพัสดุ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย 10 ปรับกลยุทธ์ ธุรกิจของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์
ค่าเบี้ยประกัน

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

หัก ณ ที่จ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมวดไหน วิธีคำนวณ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า สินทรัพย์หมุนเวียน ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า หมวด ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า มาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีอะไรบ้าง ใกล้ฉัน ออนไลน์

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

Leave a Comment

Scroll to Top