บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปีต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่

ประมาณการ บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่น หรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 159 Average: 5]

บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่

บริษัทจัดตั้งใหม่เมื่อต้นปี ต้องยื่นประมาณการ 51 หรือไม่

ในปีแรก นิติบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่น แบบ ภงด.51 ค่ะ แต่ในปีถัดไปต้องยื่นทุกปีไม่เกิน 31 สิงหาคมของทุกปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top