3 บัตรลงเวลา คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 679 Average: 5]

บัตรลงเวลา

บัตรลงเวลา คือ ?

บัตรลงเวลา (Clock Card) คือ บัตรที่ใช้บันทึกเวลาในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง โดยบัตรลงเวลาจะต้องมีการระบุรายละเอียดชื่อของคนงาน รหัสประจำตัวและแผนกงานที่สังกัด  เพื่อความสะดวกในการรวบรวมบัตรลงเวลาเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแรงงาน

เจ้าของกิจการจำเป็นต้องใช้ บัตรลงเวลา หรือไม่ ?

ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร อาจเป็น สมุดลงเวลาได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top