รับทำประกันสังคม

รับทำประกันสังคม ม.33 รับเอาชื่อเข้าบริษัท?

Click to rate this post! [Total: 207 Average: 5] ในหน้า …

รับทำประกันสังคม ม.33 รับเอาชื่อเข้าบริษัท? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 207 Average: 5]

รับทำประกันสังคม

ประกันสังคม คือ

ประกันสังคม คือ นายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ฝ่ายละ 5% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเงินเดือน 20,000 บาท 5% ของ 20,000 บาท คำนวณออกมาแล้วก็คือ 1,000 บาท แต่กฏหมายกำหนดว่าไม่เกิน 750 บาท ดังนั้นนายจ้างและลูกจ้างก็จ่ายแค่เพียงฝ่ายละ 750 บาท

ขื้นทะเบียนลูกจ้าง

ขั้นตอนการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม

 • จัดทำเอกสารแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • เตรียมเอกสารของนายจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • เตรียมเอกสารของลูกจ้างที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการขึ้นทะเบียนนายจ้าง

 • สำเนาหนังสือรับรอง ไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 • สำเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาข้อบังคับบริษัท(ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ความยินยอม/หรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ความยินยอม/หรือผู้ให้เช่า
 • สำเนาบัตรประชาชนกรรมการทุกคน
 • สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการทุกคน
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์บ้าน/หรือสัญญาซื้อขาย
 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่/หรือสัญญาเช่า
 • แผนที่ตั้ง
 • สำเนา ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.01 / ภ.พ.09 (ถ้ามี)
 • เมื่อบริษัทฯ ท่านมีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียน ประกันสังคมให้กับลูกจ้างภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีลูกจ้าง

นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมแก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งด้วย ปัจจุบันนายจ้างจ่าย 5% และหักจากเงินเดือนลูกจ้างอีก 5% ของเงินเดือน กรณีกรรมการบริษัท หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการ ไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง จึงไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียน ลูกจ้างของกิจการ

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ประกันสังคมแก่ลูกจ้าง

 1. ค่าหมอ ค่ายา ค่าทำฟัน ยามเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ
 2. ค่าเงินชดเชย กรณีทุพพลภาพ
 3. ค่าคลอดบุตร
 4. ค่านมลูก (เงินสงเคราะห์บุตร)
 5. ค่าใช้จ่ายยามตกงาน
 6. ค่าจัดงานกรณีเสียชีวิต
 7. ค่าใช้จ่ายยามเกษียณ

บริษัท ปังปอน รับขึ้นทะเบียนนายจ้างลูกจ้าง บริการรับขึ้นทะเบียนประกันสังคม รับเอาชื่อเข้าประกันสังคม แจ้งเข้าแจ้งออก เมื่อมีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออก

ทำไมต้องจัดทำประกันสังคม

การทำประกันสังคมจะช่วยคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง 7 กรณี

1. ช่วยจ่ายค่ารักษากรณีเจ็บป่วย
2. คลอดบุตร
3. ทุพพลภาพ
4. สงเคราะห์บุตร
5. ว่างงาน
6. ชราภาพอายุครบ 55 ปี
7. และกรณีเสียชีวิต

สำหรับนายจ้างที่ไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมให้กับลูกจ้างมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคม อาจจะถึงขั้นจำคุก หรือเสียค่าปรับ

ประกันสังคม
ประกันสังคม

ประตูรั้วไฟฟ้า รีโมท จอดรถ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย และสวยงาม

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าแรงติดตั้งประตูรีโมท ประตูรีโมท อิตาลี ยี่ห้อไหนดี ประตูรีโมท ยี่ห้อไหนดี ประตูรั้วรีโมท ราคา ประตูรีโมท ราคา ประตูรีโมท bsm ดีไหม ประตูรั้วรีโมท รีวิว ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์

การแข่งขันของนักลงทุน #8 วิธีการเตรียมตัวและปรับตัวในตลาดการเงิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หุ้น vi ตัวไหนดี 2024 หุ้น vi ถือยาว Momentum Investor คือ นักลงทุน vi นักลงทุน vi มีใครบ้าง Speculative Investor คือ Value Investor คือ นักลงทุนสายเทคนิค ใกล้ฉัน ออนไลน์
วิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น

วิเคราะห์ งบการเงิน ตัวอย่าง?

โจทย์ แบบฝึกหัด การวิเคราะห์งบ การเงิน ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท การวิเคราะห์งบ การเงิน ของบริษัท โอ อิ ชิ กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินแนวนอน วิเคราะห์งบการเงินแนวตั้ง วิเคราะห์งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง  การวิเคราะห์งบการเงินแนวตั้ง ตัวอย่าง 

องค์ประกอบ #8 การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

ฟอเวิดเดอร์ ภาษี มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย freight forwarder มีบริษัทอะไรบ้าง ฟอเวิดเดอร์ คือ Freight Forwarder คือ Freight Forwarder หน้าที่ ขั้น ตอน การ ทํา งานของ Freight Forwarder freight forwarder คือใคร บริษัท Freight Forwarder รายชื่อ บริษัท freight forwarder ใน ไทย ใกล้ฉัน ออนไลน์

Comments are closed.

Scroll to Top