ประหยัดภาษีทำอย่างไร

ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 251 Average: 5]

ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร

เคยได้ยินเค้าพูดกันบ่อยมากเลย ว่า ประหยัดภาษี เค้าทำกันอย่างไร อยากประหยัดบ้าง

ตอบ : นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาใดที่มีรายได้ที่เข้าข่ายที่ต้องจ่ายภาษีก็ต้องจ่าย และภาษีเงินได้ที่เราเสียไปก็เพื่อนำมาพัฒนาประเทศไทยของเรา แต่วิธีการที่จะเสียภาษีที่อัตราน้อยลงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพื่อที่มีจะมีกำไรที่น้อยลง และใช้สิทธิลดหย่อนตามที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top