67 ม ภาษีขนส่ง ขนส่งระหว่างประเทศ

ภาษีขนส่ง
[Total: 117 Average: 5]

ภาษีขนส่ง

การขนส่งระหว่างประเทศมีภาษีอะไร ?

ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและมูลค่าเพิ่มของกิจการขนส่งระหว่างประเทศว่ามีภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องครับ ?

ตอบ: รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการขนส่งระหว่างประเทศสามารถดูได้ ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับ คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป.49/2537ฯ, ป.53/2537ฯ, ป.54/2537ฯ และ ป.55/2538ฯ

สำนักงานบัญชี บริการอะไรบ้าง ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top