สินทรัพย์มูลค่าเริ่มแรก

กำลังปรับปรุง
[Total: 114 Average: 5]

สินทรัพย์มูลค่าเริ่มแรก

สินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรกหรือวันที่ได้มาไม่ได้จะทําอย่างไร หากต้องการจะบันทึกเป็น สินทรัพย์ของกิจการ ?

กรณีหากกิจการต้องการบันทึกสินทรัพย์ถาวรที่หามูลค่าเริ่มแรกหรือวันที่ที่ซื้อสินทรัพย์ไม่ได้ กิจการควรเทียบราคากับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน หรือให้ผู้ประเมินราคาอิสระทําการประเมินราคาแบบต้นทุนทดแทนหรือบริษัททําการประเมินเองตามวิธีหามูลค่าที่จะได้รับคืนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การดอยค่าของสินทรัพย์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 29, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top