ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มผิด

รับทำบัญชี.COM | หากยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดต้องแก้ไขอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 34 Average: 5]

ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ผิดต้องแก้ไขอย่างไร

กรอกแบบภาษีมูลค่าเพิ่มชำระเกินเดือนมีนาคม ยอดยกมา 249,000.90 เดือนเมษายน มียอดชำระเกิน อีก 90,397.00 แต่ตอนสรุปภาษีไม่ได้บวกเข้าไป พันยอดมาเรื่อยๆ ตรวจพบในเดือน ตุลาคม จึงบวกยอดชำระเกินเดือนมีนาคม เข้าไปในหัวข้อภาษีชำระเกินยกมาจะต้องแก้ไขอย่างไรคะ รบกวนตอบด่วนค่ะขอบคุณ

ถ้าในกรณีนี้ ควรที่จะเข้าไปชี้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพื้นที่ของเราค่ะ เพราะว่าถึงแม้เราจะยื่นเเบบปรับปรุงเข้าไปใหม่ เจ้าหน้าที่ก็มีสิทธิประเมินหรือตรวจสอบได้ค่ะ เข้าไปขอคำชี้แนะหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้เลย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax หรือ VAT) เป็นระบบภาษีที่อัตราภาษีถูกคิดตามมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมักนำมาใช้ในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเก็บรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการราชการและส่งเสริมการพัฒนาสังคม

หลักการของภาษีมูลค่าเพิ่มคือการเรียกเก็บภาษีจากทุกระยะการผลิตหรือการทำธุรกิจในราคาที่เพิ่มขึ้น (มูลค่าที่เพิ่มขึ้น) โดยภาษีจะถูกคิดจากความต่างระหว่างมูลค่าที่รับมาจากการขายสินค้าหรือบริการและมูลค่าที่ต้องจ่ายในกระบวนการผลิตหรือส่งมอบสินค้าหรือบริการนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในขณะที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับค่าภาษีและนำเงินภาษีนี้ส่งให้รัฐ

ความสำคัญของภาษีมูลค่าเพิ่มรวมถึง

  1. รายได้ส่วนใหญ่ของรัฐ ภาษีมูลค่าเพิ่มมักเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐซึ่งจะนำไปใช้ในการดำเนินการราชการและบริการสาธารณะต่าง ๆ

  2. เป็นระบบภาษีที่มีความเป็นอยู่ทั่วไป ภาษีมูลค่าเพิ่มถูกคิดจากการซื้อสินค้าหรือบริการที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ทำให้เป็นระบบภาษีที่มีความเป็นอยู่ทั่วไปที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป

  3. สามารถจัดการระบบภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถจัดการและตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการคิดภาษีมีรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบคอมพิวเตอร์

  4. ส่งเสริมการควบคุมการเงินและการบัญชี การบัญชีและการรายงานการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายภาษี นี่เป็นวิธีที่รัฐส่งเสริมให้ธุรกิจจัดการการเงินและการบัญชีอย่างถูกต้อง

หมู่บ้านจัดสรร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )