3 การยื่นแบบ ทางอินเทอร์เน็ต

กำลังปรับปรุง
[Total: 251 Average: 5]

การแก้ไขที่อยู่ต้องส่งหนังสือถึง สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ?

การยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต สามารถแก้ไขที่อยู่ได้หรือไม่

ตอบ: 1) สามารถแก้ไขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตได้ ในขณะที่ท่านลงทะเบียนตามแบบ ภอ.01(ก่อนได้รับ หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน)
2) ถ้าได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว และยังไม่ได้ยื่นแบบฯ การแก้ไขที่อยู่ต้องส่งหนังสือถึง สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขอยกเลิกการลงทะเบียน
3) ถ้ายื่นแบบฯแล้ว ไม่สามารถแก้ไขที่อยู่ได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top