ราคาสินค้าผิด

ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้

Click to rate this post!
[Total: 495 Average: 5]

ราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่า

ตอนออกใบกำกับปกติมีใบเสร็จรับเงินมาแล้ว ต่อมาปรากฎว่าราคาสินค้าผิด จึงออกใบเพิ่มหนี้มาให้ กรณีนี้ต้องออกใบเสร็จหรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าเขาตอบว่าไม่ต้องใช้ใบเสร็จ หรือไม่เคยออกในกรณีใบเสร็จของใบเพิ่มหนี้ นั้นเป็นที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่า

ต้องมีใบเสร็จมาแนบกับเอกสารใบเพิ้มหนี้ด้วยค่ะ เพราะว่าในทางบัชีจะถือว่าคุณยังไม่ได้ชำระ ใบเพิ่มหนี้นั้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top