กรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าว

ถ้ากรรมการมีรายได้ จะมีปัญหาไรหรือป่าวคะ

Click to rate this post!
[Total: 354 Average: 5]

ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวคะ

ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวคะ

ถ้ากรรมการมีรายได้ 2 บริษัทจะมีปัญหาไรหรือป่าวคะ

ไม่มีปัญหาค่ะ ถ้ากิจการ 2 กิจการนั้นไม่ใช้กิจการประเภทเดียวกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top