รับทำบัญชี.COM | ร้านอาหารตามสั่งรายรับจ่ายวัตถุดิบแพงไป?

Click to rate this post!
[Total: 165 Average: 5]

ร้านอาหารตามสั่ง

เปิดร้านอาหารตามสั่งเป็นไอเดียที่น่าสนใจ! นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณสามารถทำเพื่อเริ่มต้นกิจการของคุณ

 1. วิเคราะห์ตลาด ทำการวิเคราะห์ตลาดเพื่อหากลุ่มเป้าหมายและแนวโน้มในการบริโภคอาหารของคนในพื้นที่ของคุณ มีความต้องการเป็นอย่างไร ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของคุณมีความชอบทานอาหารแบบไหน และมีคอนเซ็ปต์อะไรที่น่าสนใจสำหรับร้านอาหารของคุณ

 2. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ รวมถึงการวางแผนการเงิน การจัดหาทุนเริ่มต้น และการกำหนดรูปแบบการทำงานของร้านอาหาร

 3. เลือกสถานที่ หาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหารของคุณ ต้องพิจารณาความเหมาะสมที่ด้านตำแหน่งที่ตั้ง พื้นที่เช่า สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น พื้นที่ในร้าน พื้นที่ทำอาหาร พื้นที่ในการบริการลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการเช่าสถานที่

 4. สร้างเมนู คิดที่จะเสนออาหารแบบไหนในร้านของคุณ สร้างเมนูที่น่าสนใจและหลากหลาย โดยพิจารณาวัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายและมีความสดใหม่ รวมถึงความพร้อมทางการผลิตในแต่ละช่วงเวลา

 5. หาผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ค้นหาผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อให้คุณสามารถจัดหาวัตถุดิบที่ดีและราคาที่เหมาะสม

 6. สร้างทีมงาน ประกอบทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการทำอาหารและบริการลูกค้า สร้างระบบการทำงานที่เป็นระเบียบและมีความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

 7. การตลาด สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมตร้านอาหารของคุณ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ โฆษณา และกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้จักและความนิยมของร้านคุณในชุมชน

 8. เริ่มให้บริการ เมื่อทุกสิ่งพร้อมแล้ว คุณสามารถเปิดร้านอาหารตามสั่งของคุณได้ ให้บริการลูกค้าด้วยความเอาใจใส่ คุณภาพอาหารที่ดี และบรรยากาศที่น่าสนใจ

จำไว้ว่าการดำเนินธุรกิจอาหารตามสั่งต้องมีความเอาใจใส่ในเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยในอาหาร และการดูแลลูกค้าอย่างดีเสมอ ขอให้คุณสนุกและประสบความสำเร็จในการเปิดร้านอาหารตามสั่งของคุณ!

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ร้านอาหารตามสั่ง

นี่คือตัวอย่างของตารางบัญชีรายรับรายจ่ายสำหรับร้านอาหารตามสั่ง ในรูปแบบตาราง

ตารางบัญชีรายรับ

รายรับ จำนวนเงิน (บาท)
ยอดขายอาหาร XXXX
บริการจัดส่ง XXXX
รายรับอื่นๆ XXXX
รวมรายรับ XXXX

ตารางบัญชีรายจ่าย

รายจ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ค่าเช่าสถานที่ XXXX
ค่าสาธารณูปโภค XXXX
ค่าวัตถุดิบ XXXX
ค่าจ้างพนักงาน XXXX
ค่าสื่อการตลาด XXXX
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ XXXX
รวมรายจ่าย XXXX

กำไรสุทธิ | XXXX

โดยที่

 • ยอดขายอาหาร จำนวนเงินที่ได้รับจากการขายอาหารตามสั่งของลูกค้า

 • บริการจัดส่ง รายได้จากการบริการจัดส่งอาหารถึงที่ลูกค้า

 • รายรับอื่นๆ รายรับจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น บริการพิเศษหรือบริการเสริม

 • ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าห้องที่ใช้เป็นร้านอาหาร

 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า น้ำประปา และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ

 • ค่าวัตถุดิบ ค่าสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร

 • ค่าจ้างพนักงาน เงินเดือนและค่าจ้างพนักงานที่ทำงานในร้านอาหาร

 • ค่าสื่อการตลาด ค่าโฆษณาและการตลาดอื่นๆ เช่น การพิมพ์โบรชัวร์หรือเว็บไซต์

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้แสดงในรายการอื่นๆ

 • กำไรสุทธิ ผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

วิเคราะห์ ธุรกิจ ร้านอาหารตามสั่ง

นี่คือวิเคราะห์เกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และความเสี่ยงของร้านอาหารตามสั่ง

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. การควบคุมคุณภาพ ความพึงพอใจของลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากการส่งอาหารที่ไม่ถึงมือถึงหรือรับรองคุณภาพไม่ดีเพียงพอ

 2. การจัดการสต็อก การบริหารจัดการวัตถุดิบและการจัดสต็อกให้เหมาะสมอาจเป็นความท้าทาย เนื่องจากต้องคำนึงถึงอายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบที่สดใหม่

 3. การแข่งขันที่เข้มข้น อุตสาหกรรมร้านอาหารตามสั่งมีการแข่งขันที่สูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการดึงดูดลูกค้าและสร้างความเป็นเลิศในตลาด

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ความหลากหลายในเมนูอาหาร การมีเมนูอาหารที่หลากหลายและให้ความสำคัญกับคุณภาพอาหารที่ดีสามารถช่วยสร้างความพึงพอใจและสร้างความจำเป็นในตลาด

 2. บริการจัดส่งที่สะดวก การให้บริการจัดส่งที่รวดเร็วและสะดวกสบายสามารถดึงดูดลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายในการสั่งอาหาร

 3. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการการสั่งอาหาร การจัดการสต็อก และการติดตามสถานะการส่งอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ

โอกาส (Opportunities)

 1. การเพิ่มสถานที่ให้บริการ การเปิดสาขาใหม่หรือเพิ่มจุดรับส่งอาหารในพื้นที่ต่างๆ สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายกิจการและเพิ่มฐานลูกค้า

 2. การทำความรู้จักแบรนด์ การโฆษณาและการตลาดออนไลน์สามารถช่วยเสริมสร้างการรู้จักและความนิยมของแบรนด์ร้านอาหาร

 3. ความเป็นอิสระในการเลือกอาหาร ลูกค้าในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเลือกทานอาหารตามสั่งเนื่องจากความสะดวกสบายและความหลากหลายในเมนู

ความเสี่ยง (Risks)

 1. การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในเรื่องของวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน และค่าใช้จ่ายทั่วไปอื่นๆ อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาวะการค้าที่ผันผวนได้

 2. ความผิดพลาดในการจัดส่ง การส่งอาหารที่ไม่ถึงตามคาดหวัง การส่งช้าหรือการทำให้ลูกค้าผิดหวังอาจส่งผลให้เสียความไว้วางใจจากลูกค้า

 3. การสูญเสียลูกค้าใหม่ ลูกค้าในอุตสาหกรรมร้านอาหารตามสั่งมักเป็นผู้ที่มีความเป็นไปได้ที่จะลองบริการจากร้านอื่นๆ ดังนั้นความสามารถในการสร้างความภูมิใจและความประทับใจในลูกค้าใหม่จึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยการวิเคราะห์ด้านนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับจุดอ่อน ปรับปรุงจุดแข็ง นำเสนอโอกาสและจัดการความเสี่ยงในธุรกิจร้านอาหารตามสั่งของคุณได้อย่างเหมาะสม ตรางที่แสดงข้างต้นจะช่วยให้คุณแบ่งแยกและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการบริหารจัดการธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

คําศัพท์พื้นฐาน ร้านอาหารตามสั่ง ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เฉพาะกับร้านอาหารตามสั่งที่คุณควรรู้

 1. ร้านอาหารตามสั่ง (Food delivery service)

  • ความหมาย ธุรกิจหรือบริการที่ให้บริการจัดส่งอาหารถึงที่ลูกค้า
 2. เมนูอาหาร (Menu)

  • ความหมาย รายการอาหารที่สามารถสั่งซื้อได้ในร้านอาหารตามสั่ง
 3. สั่งอาหาร (Place an order)

  • ความหมาย การสั่งอาหารเพื่อให้ร้านอาหารเตรียมและจัดส่งถึงที่ลูกค้า
 4. รายการสั่งอาหาร (Order list)

  • ความหมาย รายการที่แสดงรายละเอียดของอาหารที่ลูกค้าสั่ง
 5. การจัดส่ง (Delivery)

  • ความหมาย กระบวนการส่งอาหารจากร้านอาหารไปถึงที่ลูกค้า
 6. ค่าจัดส่ง (Delivery fee)

  • ความหมาย ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้าสำหรับการจัดส่งอาหาร
 7. โปรโมชั่น (Promotion)

  • ความหมาย การส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลดหรือของแถมในร้านอาหารตามสั่ง
 8. รีวิว (Review)

  • ความหมาย คำติชมหรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับอาหารหรือบริการของร้านอาหารตามสั่ง
 9. โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile application)

  • ความหมาย แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือ
 10. การชำระเงิน (Payment)

  • ความหมาย กระบวนการชำระเงินสำหรับอาหารที่สั่งในร้านอาหารตามสั่ง

หมายเหตุ อย่างไรก็ตามคำศัพท์เหล่านี้ยังมีการใช้งานและคำแปลที่อาจแตกต่างไปได้ในบางสถานการณ์ ดังนั้นควรใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมตามบริบทและประเทศที่ใช้งาน

ธุรกิจ ร้านอาหารตามสั่ง ต้องจดทะเบียนหรือไม่

ในประเทศไทย ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ ดังนี้

 1. การจดทะเบียนพาณิชย์ คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือสาขาของนิติบุคคลที่สถานที่ตั้งของร้านอาหารตามสั่ง

 2. ทะเบียนส่งอาหาร (Food Delivery Registration) คุณต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับหมายเลขส่งอาหาร ซึ่งเป็นรหัสที่ใช้ในกระบวนการส่งอาหารตามกฎหมาย

 3. การขอใบอนุญาตสุขภาพ (Health Permit) คุณอาจต้องขอใบอนุญาตสุขภาพสำหรับร้านอาหารตามสั่งเพื่อให้แสดงว่าร้านคุณเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดส่งอาหาร

 4. การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหาร (Food Business License) แม้ว่าร้านอาหารตามสั่งจะไม่ใช่ร้านอาหารที่บริการลูกค้าที่สถานที่ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหารสำหรับการทำอาหารและจัดส่ง

 5. การลงทะเบียนภาษี คุณต้องลงทะเบียนในกรมสรรพากรและรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายภาษี

อย่างไรก็ตาม การจดทะเบียนและเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ อาจแตกต่างไปตามกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่น ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือที่ทำการเฉพาะที่เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการประกอบธุรกิจของร้านอาหารตามสั่งในพื้นที่ของคุณ

บริษัท ร้านอาหารตามสั่ง เสียภาษีอะไร

ธุรกิจร้านอาหารตามสั่งอาจมีการเสียภาษีต่อไปนี้

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้านอาหารตามสั่งที่มีรายได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องลงทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเสียภาษีในอัตราที่กำหนดให้ตามกฎหมาย

 2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล (Personal Income Tax / Corporate Income Tax) หากเป็นธุรกิจนิติบุคคล คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามอัตราที่กำหนดในกฎหมาย แต่หากเป็นธุรกิจร้านอาหารตามสั่งของบุคคลธรรมดา คุณจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลตามรายได้ที่ได้รับ

 3. ภาษีท้องถิ่น บางเครื่องทำอาหารตามสั่งอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับในพื้นที่ที่ธุรกิจอยู่

 4. สาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่ใช้ในธุรกิจอาจมีการเสียค่าใช้จ่าย

หากคุณต้องการข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับการเสียภาษีในร้านอาหารตามสั่ง ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือติดต่อหน่วยงานภาษีในประเทศของคุณเพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและแนะนำที่ถูกต้อง