รับทำบัญชี.COM | หักค่าลดหย่อนมารดาผู้พิการ ที่คุณดูแลอยู่?

Click to rate this post!
[Total: 245 Average: 5]

สามารถหักค่าลดหย่อน มารดาที่พิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ จะสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนได้ไหม

สามารถนำมารดาที่พิการหรือเป็นคนทุพพลภาพได้ค่ะ คนละ 60,000 บาท โดยบุคคลดังกล่าวต้องเป็นคนพิการซึ่งมี บัตรประจำตัวคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือเป็นคนทุพพลภาพ มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งจำนวนคนพิการ และ ทุกพลพลภาพในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีเงินได้ที่อธิบดีประกาศกำหนด

ค่าลดหย่อน (Tax Deduction) เป็นการลดจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีของบุคคลหรือธุรกิจ เพื่อลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานรัฐบาล เมื่อค่าลดหย่อนถูกนำมาคำนวณลดจากรายได้ของบุคคลหรือธุรกิจ รายได้ตามที่เสียภาษีจะลดลง และตัวเลขที่เหลือจะใช้ในการคำนวณภาษีที่ต้องจ่าย.

ค่าลดหย่อนมักถูกกำหนดโดยกฎหมายภาษีของแต่ละประเทศ และมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของรายได้หรือรายจ่าย รวมถึงสถานะและสิทธิ์ของบุคคลหรือธุรกิจที่เสียภาษีด้วย ตัวอย่างของค่าลดหย่อนที่มักพบในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยได้แก่

  1. ค่าลดหย่อนส่วนบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามักมีค่าลดหย่อนสำหรับบุคคล อาทิเช่น ค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรส, ลูกค้าและบุตรหลาน, การลงทุนในกองทุนรวม, การซื้อบ้านหรือการผ่อนชำระบ้าน, ค่าเทอมการศึกษา, การสนับสนุนกิจกรรมการกุศล, และอื่นๆ อีกมาก.
  2. ค่าลดหย่อนธุรกิจ ธุรกิจมีค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ, การลงทุนในทรัพย์สิน, ค่าตัวแทนและค่านายหน้า, และอื่นๆ.
  3. ค่าลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน บางประเทศอาจมีค่าลดหย่อนสำหรับการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางธุรกิจ เช่น สินทรัพย์เชิงกายภาพ (Physical Assets) หรือสินทรัพย์ระยะยาว (Long-Term Assets) ที่มีผลต่อการทำธุรกิจ.
  4. ค่าลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ค่าลดหย่อนอาจมีเกี่ยวข้องกับการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การซื้อหุ้นหรือตราสารทางการเงินบางประเภท.

ค่าลดหย่อนที่คุณสามารถใช้ได้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายภาษีในประเทศที่คุณอยู่ และควรรีบปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหรือกรรมการบัญชีเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับค่าลดหย่อนที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือธุรกิจของคุณ.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> ลดหย่อนภาษีลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดู?

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )