ลืมยื่นภงด

ลืมยื่น ภงด เดือนถัดมาจนถึงปัจจุบัน

Click to rate this post!
[Total: 229 Average: 5]

ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1 แต่ก็ไม่มียอดจ่ายเหมือนกัน เราต้องแก้ไขอย่างไร

สมมุติว่า ปี 25xx เรายื่นภ.ง.ด. 1 เดือน มกราคมไป แต่ไม่มียอดจ่าย เพราะพนักงานเงินเดือนไม่ถึง แต่พอเดือนถัดมาจนถึงปัจจุบัน เราลืมยื่น แต่ก็ไม่มียอดจ่ายเหมือนกัน เราต้องแก้ไขอย่างไร


ภงด.1 คือ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้ของพนักงานแต่ละเดือนหรือว่าเงินเดือนนั่นเอง ถ้าเดือนภาษีไหนไม่มียอดหัก ณ ที่จ่ายไม่ตต้องยื่นค่ะ แต่ยังต้องยื่นประกันสังคมอยู่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1 แต่ก็ไม่มียอดจ่ายเหมือนกัน เราต้องแก้ไขอย่างไร
ลืมยื่น ภ.ง.ด. 1 แต่ก็ไม่มียอดจ่ายเหมือนกัน เราต้องแก้ไขอย่างไร

Leave a Comment

Scroll to Top