วางแผนภาษี

วิธีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 260 Average: 5]

วางแผนภาษี

การวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไร

การวางแผนภาษีส่วนบุคคล เป็นการวางแผนภาษีของบุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีอาชีพกินเงินเดือน เจ้าของกิจการหรือมีอาชีพอิสระ โดยบุคคลที่มีรายได้ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นการรู้จักวางแผนที่เหมาะสมจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเราได้
รายได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี
รายได้ที่ต้องเสียภาษีของบุคคลธรรมดา ตามกฎหมายเรียกว่า “เงินได้พึงประเมิน” หมายถึง เงินได้ของบุคคลใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของปีใดๆ ซึ่งได้แก่
1. เงิน
2. ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ที่ได้รับจริง
3. ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
4. เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้
5. เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา ที่นิยมทำกันในปัจจุบัน คือเพิ่มค่าใช้จ่าย ทำได้โดย
1. เลือกอาชีพที่หักค่าใช้จ่ายได้สูงสุด
เนื่องจาก กรมสรรพากรแบ่งรายได้ของบุคคลธรรมดาออกเป็น 8 ประเภท แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายได้แตกต่างกัน ดังนั้นการรู้จักจัดสรรให้เงินได้ของเราไปอยู่ในกลุ่มอาชีพที่หักค่าใช้จ่ายได้มากกว่า ย่อมช่วยประหยัดภาษีได้มาก ( ดูรายละเอียดแต่ละอาชีพ )
2. แยกรายได้ให้มาจากหลากหลายอาชีพ เพื่อเพิ่มสิทธิหักค่าใช้จ่าย
เนื่องจาก การเป็นลูกจ้างกินเงินเดือนจะหักค่าใช้จ่ายสูงสุดได้ 40% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน
60,000 บาท แต่ถ้าเราสามารถทำให้รายได้มาจากหลายลักษณะอาชีพ เช่น ค่าที่ปรึกษาในฐานะ
ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ ค่าลิขสิทธิ์ หรือค่ารับเหมา จะช่วยทำให้หักค่าใช้จ่ายจากแต่ละหมวดได้มากขึ้น
3. เครดิตภาษีเงินปันผล
โดยต้องดูว่า อัตราภาษีของบริษัทที่จ่ายปันผลให้เรานั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าฐานภาษีของเรา
เพราะถ้าบริษัทนั้นได้รับสิทธิยกเว้นภาษี หรือใช้อัตราภาษีที่ต่ำอยู่แล้ว อาจทำให้เราต้องเสียภาษีเพิ่มได้ถ้านำมารวมคำนวณภาษี

การวางแผนภาษี ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาท

สอบถามเรื่องการวางแผนภาษี ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาท แต่อยากจะวางแผนภาษีสิ้นปี ต้องทำอย่างไร

ต้องหาค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ที่นิยมทำกันคือหัก ณ ทีจ่ายนำส่งกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
วางแผนภาษี
วางแผนภาษี
อาชีพ

350 อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร น่าสนใจ !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายได้ ความเสี่ยง !

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ
ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

Click to rate this post! [Total: 260 Average: 5] ในหน้านี้ วางแผนภาษีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไรการวางแผนภาษี ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภพ 30 ภพ 30 คือ ภ.พ 30 คือ แบบที่ใช้ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ จะเรียกว่า แบบที่ใช้แสดง …

วิธีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไร Read More »

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

Click to rate this post! [Total: 260 Average: 5] ในหน้านี้ วางแผนภาษีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไรการวางแผนภาษี ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ % จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหั …

วิธีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไร Read More »

ฐานภาษี

ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน
ภงด 3

ภงด 3 คืออะไร หักกี่เปอร์เซ็นต์ ยื่นวันไหน

Click to rate this post! [Total: 260 Average: 5] ในหน้านี้ วางแผนภาษีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไรการวางแผนภาษี ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภงด 3 ภงด 3 คือ ภ.ง.ด. 3 คือ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 59 แห่งปร …

วิธีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไร Read More »

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ บันทึกบัญชี

Click to rate this post! [Total: 260 Average: 5] ในหน้านี้ วางแผนภาษีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไรการวางแผนภาษี ถ้ารายได้ ประมาณ 20 ล้านบาทสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรเช็ครับล่วงหน้า เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Post – Date Check) …

วิธีการวางแผนภาษีอากร ทำอย่างไร Read More »

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง วิธีหา กำไร

ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง วิธีหาต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ บัญชีต้นทุนขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย โปรแกรมคำนวณ ต้นทุน ฟรี การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย

Leave a Comment

Scroll to Top