การ ควบคุม ตน วิธี พัฒนา ตนเอง จากทักษะการเรียนรู้?

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ในหน้า …

การ ควบคุม ตน วิธี พัฒนา ตนเอง จากทักษะการเรียนรู้? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

เพื่อให้บุคคลได้กระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างมีจุดหมายปลายทาง

           การควบคุมตนเอง ถือได้ว่าเป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถไปถึงจุดมุ่งหมาย หรือ เป้าหมายที่เราได้วางเอาไว้  และนับได้ว่าเป็นการกำหนดหรือควบคุมตนเองจากภายในเป็นสำคัญ เพื่อให้บุคคลได้กระทำในสิ่งที่ตนเองต้องการอย่างมีจุดหมายปลายทาง  ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่เราจะคิดและทำนั้น จะต้องพิจารณาและตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง โดยอาจจะมีการเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเอง ให้หลุดพ้นจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ โดยที่เราจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ให้กับตัวเราเองเป็นสำคัญ ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง โดยการเลือกใช้วิธีการควบคุมตัวเอง พยายามกำหนดเป้าหมาย โดยเลือกใช้พฤติกรรมเป็นเครื่องนำทาง ซึ่งเราจะต้องกำหนดพฤติกรรมที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คอยสังเกตและจดบันทึกพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งในส่วนนี้เราจะต้องกระทำด้วยตนเอง และต้องมีการจดบันทึกเป็นระยะ ๆ ต่อเนื่อง คอยกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำการเสริมแรง และควรกำหนดบทลงโทษให้กับตนเองด้วย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการ ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายที่มีประสิทธิผล เลือกเทคนิคต่าง ๆ ด้วยตนเอง จะสามารถช่วยทำให้เกิดเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้คอยควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้มีความเหมาะสม คอยประเมินตนเอง เพื่อที่จะดูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมาย ว่าพฤติกรรมของเรานั้น สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขได้จริงหรือไม่ สำหรับขั้นตอนการพัฒนาตนเอง โดยเลือกใช้วิธีการควบคุมตนเองนั้น บางครั้งอาจจะดูเหมือนว่า เราได้จำกัดในทุก ๆ สิ่งอย่างมีเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นจากความเคยชิน จะคอยเป็นปัญหาและอุปสรรค ที่เราทุกคนสามารถหลีกเลี่ยงได้ยาก และถ้าหากเราไม่สามารถกำจัดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์นี้ออกไปได้ การควบคุมตนเอง ก็นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากและลำบากมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้าหากใครได้เริ่มต้นเรียนรู้ พร้อมทั้งปฏิบัติตนเอง ด้วยการเลือกใช้วิธีการควบคุมตนเอง คุณจะต้องเชื่อมั่นและมีความแข็งแกร่งมากพอ พร้อมทั้งต้องมีความพร้อมที่จะต่อสู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองให้ไปถึงจุดหมายร่วมด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

บริการ ที่ บริษัทรับทำบัญชี สามารถทำได้?

เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม ค่าจ้างทำบัญชี - pantip บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ทําบัญชี บริษัทเอง
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท ขั้นตอนรับรู้รายได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

ช้อปปิ้ง SHOPEE รับจ่าย โดนภาษี ย้อน หลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง สมัคร shopee ขายของ มือใหม่ ขายของใน shopee  ขายของใน shopee ส่งของยังไง เปิดร้านใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง ขายของใน shopee ขายอะไรดี ขายของใน shopee ได้เงินยังไง เปิดร้านใน shopee 

สูตรหา กำไรสุทธิ กําไร เปอร์เซ็นต์?

สูตรหา กําไร เปอร์เซ็นต์ กำไรสุทธิ คือ สูตรหากําไร ขาดทุน สูตรหากําไร ขาดทุน excel วิธี หา กำไรจากราคาขาย วิธีคิด กํา ไร สินค้า กําไรสะสมต้นปี หายังไง ขายสุทธิ ตัวอย่าง

Leave a Comment

Scroll to Top