สมุดบัญชี

รับทำบัญชี.COM | สมุดบัญชีขั้นต้นสมุดรายวันมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 580 Average: 5]

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี สมุดบัญชีขั้นต้น หรือ สมุดรายวัน เป็นสมุดบัญชีที่เราใช้เพื่อจดบันทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างแรก โดยการจดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องจดบันทึกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลังของการเกิดรายการค้า ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. สมุดรายวันเฉพาะ คือ สมุดรายวันหรือสมุดบัญชีขั้นต้นที่จะใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น สมุดรายวันรับเงิน เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินเท่านั้น สมุดรายวันจ่ายเงิน เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเท่านั้น สมุดรายวันซื้อ เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น โดยไม่รวมการซื้อสินค้าเป็นเงินสด เพราะการซื้อสินค้าเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงิน สมุดรายวันขาย เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายค้าที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเท่านั้น
         โดยไม่รวมการขายสินค้าเป็นเงินสด เพราะการขายสินค้าเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันส่งคืนสินค้า เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงินเชื่อเท่านั้น โดยไม่รวมการส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงินสด เพราะการส่งคืนสินค้าที่ซื้อมาเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันรับเงิน สมุดรายวันรับคืนสินค้า เป็นสมุดรายวันที่ใช้บันทึกรายการค้าที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้าที่ขายไปเป็นเงินเชื่อเท่านั้น โดยไม่รวมการรับคืนสินค้าที่ขายไปเป็นเงินสด เพราะการรับคืนสินค้าที่ขายไปเป็นเงินสดจะต้องนำไปบันทึกในสมุดรายวันจ่ายเงิน
2. สมุดรายวันทั่วไป คือ สมุดบัญชีขั้นต้นหรือสมุดรายวันที่ใช้จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นได้ทุกๆ รายการค้า ถ้ากิจการนั้นไม่มีสมุดรายวันเฉพาะ แต่ถ้ากิจการนั้นมีการใช้สมุดรายวันเฉพาะ สมุดรายวันทั่วไปก็จะมีไว้เพื่อบันทึกรายการค้าอื่นๆ ที่เกิดขึ้นและไม่สามารถนำไปบันทึกในสมุดรายวันเฉพาะเล่มใดเล่มหนึ่งได้ พบกันได้ใหม่บทความน้า

สมุดบัญชีขั้นต้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกและติดตามธุรกรรมการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ โดยระบุรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นการสร้างประวัติบัญชีทางการเงินที่สำคัญ สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถรับรู้ถึงสถานะการเงินและใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน. นี่คือข้อมูลสำคัญที่ควรรู้เกี่ยวกับสมุดบัญชีขั้นต้น:

  1. ประเภทของสมุดบัญชี: มีสองประเภทหลักของสมุดบัญชีคือ “สมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย” และ “สมุดบัญชีแบบสามัญ” (General Ledger) โดยสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของรายได้และค่าใช้จ่ายในระดับพื้นฐาน สมุดบัญชีแบบสามัญใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดของบัญชีทั้งหมดในธุรกิจ.

  2. รายการรายรับ: บันทึกรายละเอียดของรายได้ทั้งหมดที่องค์กรหรือธุรกิจได้รับ เช่น รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ, รายได้จากการลงทุน, รายได้จากดอกเบี้ย ฯลฯ.

  3. รายการค่าใช้จ่าย: บันทึกรายละเอียดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่องค์กรหรือธุรกิจต้องจ่าย เช่น ค่าจ้างพนักงาน, ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า, ค่าเช่า, ฯลฯ.

  4. วันที่: บันทึกวันที่ที่รายการเกิดขึ้น เพื่อที่จะสามารถติดตามประวัติการเงินในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน.

  5. รายละเอียดเพิ่มเติม: ในบางกรณี ควรระบุรายละเอียดเพิ่มเติมของรายการ เช่น บรรทัดคำอธิบายเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น.

  6. จำนวนเงิน: ระบุจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับรายการ มักมีคอลัมน์เลขยอดสำหรับบันทึกยอดเงินรวมในสมุดบัญชี.

  7. บัญชีเงินสด: บันทึกยอดเงินสดหรือเงินธนาคารที่ใช้ในรายการรับ-จ่าย โดยระบุบัญชีเงินสดที่เกี่ยวข้อง.

  8. สมุดบัญชีย่อย: ในบางกรณี องค์กรหรือธุรกิจอาจมีสมุดบัญชีย่อยที่ใช้ในการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น สมุดบัญชีลูกหนี้หรือสมุดบัญชีลูกหนี้สินค้า.

  9. การบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม: ควรบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ เช่น ชื่อลูกค้า, เลขที่อ้างอิง, หมายเหตุ, ฯลฯ ในสมุดบัญชีเพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ.

  10. การตรวจสอบและปิดบัญชี: ตรวจสอบข้อมูลในสมุดบัญชีเพื่อความถูกต้องและติดตามการเงิน และปิดบัญชีในท้ายปีเพื่อเริ่มสร้างสมุดบัญชีใหม่ในปีถัดไป.

สมุดบัญชีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการเงินและมีความสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน การบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและประจานุการเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สมุดบัญชีขั้นต้นมีคุณค่าในการใช้งานในองค์กรหรือธุรกิจของคุณ.

ประเภทของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
สมุดบัญชี

สมุดบัญชี

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )