รับทำบัญชี.COM | สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้นจะต้องรู้อะไรบ้าง?

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้น จะต้องรู้อะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้น จะต้องรู้อะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนซื้อหุ้น จะต้องรู้อะไรบ้าง

ผู้ที่ค้าขายไม่ว่าจะช่องทางไหน หรือผ่านช่องทางออนไลน์ต้องเสียภาษีภายใต้ประมวลกฎหมายรัษฎากรเหมือนธุรกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น
1.ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ซึ่งมีผลบังคับใช้กับทุกธุรกิจ รวมถึงการค้าขายผ่านออนไลน์ด้วย

ดังนั้นเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาเจ้าของเว็บไซต์ต้องเสียภาษีเงินได้ และเมื่อสินค้าส่งออกไปให้ลูกค้า ลูกค้าที่สั่งซื้อก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หากมีรายรับจากการขายสินค้า หรือให้บริการเกินกว่า 1.8 ล้าน บาทต่อปี

คุณมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ดังนั้น เมื่อขายสินค้า หรือบริการ คุณต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยว่ามีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ด้วย คุณจะรวมเข้าไป

หรือแยกออกมาต่างหากก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคน และการซื้อขายสินค้าแต่ละครั้งจะออกใบกำกับภาษีให้ผู้ซื้อด้วย ขณะที่ หากรายรับจากการขายสินค้า หรือบริการต่ำกว่า 1.8 ล้านต่อปี คุณก็ไม่ต้องไปยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้คุณไม่ต้องไปคิดภาษีเพิ่มกับลูกค้านะครับ หากคุณค้าขายและจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศผ่านทางไปรษณีย์จะได้สิทธิไม่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่มีหลักฐานการส่ง

สินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร จะไม่ได้สิทธิการไม่จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แทน ดังนั้นหากผู้ประกอบการปฏิบัติตามขั้นตอนของการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศโดย ผ่านพิธีการศุลกากรอย่างถูกวิธี สามารถลดต้นทุนจากการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ (ลองปรึกษาไปรษณีย์ฯ ใกล้บ้านคุณ)

Click to rate this post!
[Total: 243 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )