สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี

Click to rate this post!
[Total: 382 Average: 5]

สูตรหา ทุนต้นปี วิธีคำนวณหา ทุนต้นปี

ทุนต้นปี = สินทรัพย์ต้นปี – หนี้สินต้นปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top