ปก ส่งออก มอเตอร์ไซค์

รับทำบัญชี.COM | ตลาดส่งออกมอเตอร์ไซค์ การส่งออก รถมือสอง?

ธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์

ไอเดียธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์

ธุรกิจส่งออกมอเตอร์ไซค์เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตได้สูง โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีตลาดในการใช้งานมอเตอร์ไซค์อย่างแพร่หลาย ทั้งในไทย เวียดนามอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ทั้งด้วยเหตุผลด้านราคาที่ไม่สูงเท่ารถยนต์ สภาพอากาศที่ขับขี่ได้ตลอดทั้งปี และความคล่องตัวสูง เฉพาะในประเทศไทย ก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ถึง 22 ล้านคันคิดเป็นอัตราส่วนรถมอเตอร์ไซค์ 1 คัน ต่อประชากร 3 คน การที่มีผู้บริโภคในประเทศอยู่เป็นจำนวนมาก มีทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาคอาเซียน และมีห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบครันทำให้ประเทศไทย กลายเป็นฐานการผลิตรถมอเตอร์ไซค์และส่วนประกอบที่สำคัญของอาเซียน

ส่งออก มอเตอร์ไซค์ 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยจุดหมายปลายทางการส่งออกหลักของไทย ได้แก่ จีน, สหรัฐอเมริกา, เบลเยียม, สหราชอาณาจักร, ญี่ปุ่น 

วางกลยุทธ์ธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์ แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกมอเตอร์ไซค์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การวางแผนการผลิตและการจัดจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจส่งออกสินค้าประสบความสำเร็จ โดยในการวางแผนการผลิตต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักร เพื่อให้ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง

ส่งออก มอเตอร์ไซค์ 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์ ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกมอเตอร์ไซค์ควรมีความรู้ความเข้าใจในตลาดส่งออกสินค้ารวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรศึกษาตลาดที่ต้องการขยายให้ละเอียด ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ ต่างๆในการส่งออกและควรมีการวางแผนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตมอเตอร์ไซค์ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก มอเตอร์ไซค์

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

5 ตลาดส่งออกมอเตอร์ไซค์ที่สำคัญของไทย

 1. จีน มูลค่า 15,407 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18%
 2. สหรัฐอเมริกา มูลค่า 12,725 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15%
 3. เบลเยียม มูลค่า 11,729 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 14%
 4. สหราชอาณาจักร มูลค่า 11,233 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13%
 5. ญี่ปุ่น มูลค่า 8,626 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10%

5 อันดับตลาดส่งออก มอเตอร์ไซค์

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก มอเตอร์ไซค์ (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ส่งออก มอเตอร์ไซค์

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์ (Strengths)

 • มีตลาดในประเทศที่ใช้งานมอเตอร์ไซค์อย่างแพร่หลาย
 • มีความเชี่ยวชาญในการผลิตมอเตอร์ไซค์ที่มีคุณภาพและราคาแข่งขันได้
 • มีการวางแผนการผลิตและการขนส่งสินค้าที่ดี

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์ (Weaknesses)

 • ความเป็นไปได้ของความไม่เสถียรของการค้าระหว่างประเทศ
 • การผลิตมอเตอร์ไซค์ในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บสินค้าและความสามารถในการขนส่ง

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์ (Opportunities)

 • การเพิ่มตลาดในต่างประเทศโดยการส่งออกมอเตอร์ไซค์ไปยังตลาดต่างประเทศ
 • การขยายตลาดในประเทศด้วยการต่อยอดรายการผลิตของมอเตอร์ไซค์และการเปิดตัวสินค้าใหม่
 • มีศักยภาพดึงดูดบริษัทรถมอเตอร์ไซค์ต่างชาติ

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก มอเตอร์ไซค์ (Threats)

 • การแข่งขันกับผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ในต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและสามารถผลิตสินค้าในราคาที่ถูกกว่าได้
 • การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่อาจมีผลต่อการส่งออก

เครดิต www.longtunman.com

ให้บริการทำบัญชี ส่งออก มอเตอร์ไซค์

ปิดรับทำบัญชี ส่งออก มอเตอร์ไซค์

 

อาชีพ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )