ปก สมุนไพร

รับทำบัญชี.COM | แนวโน้มตลาดสมุนไพรไทย ที่นิยมส่งออกมีอะไร?

Click to rate this post!
[Total: 270 Average: 5]

ธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย

ไอเดียธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย

ธุรกิจส่งออกสมุนไพรไทยหมายถึงการส่งสินค้าสมุนไพร(Herbal) จากประเทศไทยไปยังต่างประเทศเพื่อขายหรือจำหน่ายในตลาดนั้นๆ ซึ่งสมุนไพรไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดโลกเนื่องจากมีคุณสมบัติและประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์ โดยบางชนิดของสมุนไพรไทยได้รับการวิจัยและพบว่ามีสารสำคัญที่สามารถช่วยรักษาโรคหรือลดอาการได้ ซึ่งทำให้มีความต้องการในตลาดโลกอย่างสูง โดยไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าพืชสมุนไพร อันดับที่ 40 มีส่วนแบ่งมูลค่าการส่งออก 0.4% และธุรกิจส่งออกสมุนไพรไทยจึงเป็นธุรกิจที่มีศักย์สำคัญของประเทศไทยและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเพิ่มยอดการส่งออกสินค้าและรายได้ให้กับประเทศ

สมุนไพร 01

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกสมุนไพรไทย เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ตลาดส่งออกที่บริโภคสมุนไพรที่สำคัญของไทย ได้แก่ จีน คิดเป็น 34.3% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 26.6% เวียดนาม 12.4% บังกลาเทศ 5.5% และเกาหลีใต้ 4.2% ขณะที่สินค้าสารสกัดจากสมุนไพร (HS 1302) ได้แก่ สารสกัดสมุนไพร มีตลาดส่งออกที่สำคัญ คือ เมียนมา คิดเป็น 25.5% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 18.1% สหรัฐ 12.4% มาเลเซีย 9% และเวียดนาม 6 %

วางกลยุทธ์ ธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกสมุนไพรไทย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการผลิต ธุรกิจส่งออกสมุนไพรไทยควรพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อให้สามารถขายให้กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยการลงทุนในเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น

สมุนไพร 02

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกสมุนไฟร์ไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในสมุนไฟร์ไทยและตลาดส่งออกสินค้าสมุนไฟร์ รวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรมีสินทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางการขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้วย

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก สมุนไพรไทย

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

9 สมุนไพรไทยที่นิยมส่งออก

9 สมุนไพร ส่งออก

 1. ขมิ้นชัน 
 2. บัวบก
 3. ฟ้าทะลายโจร
 4. กระชาย
 5. ขิง
 6. ตะไคร้
 7. กระเจี๊ยบแดง
 8. เก๊กฮวย
 9. มะลิ

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก สมุนไพรไทย (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้  

swot สมุนไพร

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย (Strengths)

 • สมุนไพรไทยเป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางการแพทย์และสุขภาพที่ถูกต้องตามแผนพัฒนาชาติ
 • ได้รับการยอมรับจากตลาดสากลและมีความต้องการสูง
 • ช่องทางการส่งออกสมุนไพรไทยไปยังต่างประเทศกว่า 190 ประเทศ
 • การผลิตและส่งออกสมุนไพรไทยมีการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย (Weaknesses)

 • การขาดแนวทางการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกอย่างมืออาชีพ
 • ความขัดแย้งกันในการรวบรวมสมุนไพรที่ส่งผลต่อการผลิตและคุณภาพของสินค้า
 • มีการละเมิดสิทธิบัตรของสมุนไฟรไทยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการส่งออกสินค้า

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย (Opportunities)

 • ตลาดสมุนไพรไทยกำลังขยายตัวในตลาดสากล
 • มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาดออนไลน์
 • มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาสุขภาพทั่วโลก

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก สมุนไพรไทย (Threats)

 • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการควบคุมสมุนไพรในต่างประเทศอาจส่งผลต่อการส่งออก
 • การเผชิญกับการปลอมแปลงสินค้าสมุนไพรไทย
 • ความขัดแย้งในการค้าระหว่างประเทศที่อาจส่งผลต่อการส่งออกของธุรกิจ

เครดิต www.thaipost.net/mgronline.com 

รับทำบัญชี ส่งออก สมุนไพร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )