กำลังปรับปรุง

2 หน่วยเสียเกินปกติ คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

หน่วยเสียเกินปกติ

หน่วยเสียเกินปกติ คือ ( Abnormal Spoilage )

หน่วยเสียเกินปกติ (Abnormal Spoilage) หมายถึง ส่วนงานในขั้นตอนการผลิตที่มีข้อบกพร่อง มีตำหนิ ซึ่งมีจำนวนเกินกว่ามาตรฐานทั่วไปที่เกิดขึ้นหรือตามข้อกำหนดของกิจการ ซึ่งหน่วยเสียเกินปกติเหล่านี้ต้องได้รับการควบคุมดูแล เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นหรือเกิดขึ้นในครั้งต่อไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หน่วยเสียเกินปกติ คือ
หน่วยเสียเกินปกติ คือ

Leave a Comment

Scroll to Top