หลากหลายคำถามเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี

[Total: 202 Average: 5]

การทำบัญชีของกิจการซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ทุกกิจการต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน

1.ใครคือผู้ทำบัญชี คือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการให้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ทุกกิจการต้องมีผู้ทำบัญชี 1 คน
2.คุณสมบัติผู้ทำบัญชี คือ หน้าที่จะถูกกำหนดตามขนาดของธุรกิจที่มีทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้าน ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา ปวส. ทางบัญชี หรือถ้าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องจบวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือเทียบเท่า
3.นักบัญชีทุกคน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีหรือไม่ เพราะนักการบัญชีทั่วไปจะไม่นับเป็นผู้ทำบัญชี ซึ่งผู้ทำบัญชีจะต้องเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพมีหน้าที่ทำบัญชีและมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงนามใน สบช.3 และผู้ที่ทำบัญชีทุกคนจะต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายระยะเวลา 60 วัน โดยนับตั้งแต่วันที่รับทำบัญชี
4.ชั่วโมงการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีนับอย่างไร เพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพตลอดเวลา และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการทำบัญชี โดยวิธีการนับชั่วโมงจะต้องไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงในรอบ 3 ปี และมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และเรื่องอื่นๆอีก 9 ชั่วโมง เฉลี่ยในรอบ 1 ปี ต้องมีการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หากเป็นวิทยากรสามารถนับได้ 3 เท่าของชั่วโมงบรรยาย ซึ่งจะไม่ให้นับซ้ำในหัวข้อเดิมในทุกรอบ 3 ปี สำหรับการเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาให้นับได้วิชาละ 9 ชั่วโมงโดยจะไม่นับให้นับซ้ำในหัวข้อเดิมในทุกรอบ 3 ปี
5.การแจ้งการพัฒนา ความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพนั้นต้องทำอย่างไร ผู้ที่ทำบัญชีต้องแจ้งพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทางวิชาชีพที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางอินเตอร์เน็ตภายในระยะเวลา 60 วันหลังจากสิ้นสุดปีปฏิทิน ในคำถามที่นักบัญชีมักจะมีความสงสัยเกี่ยวกับการทำบัญชีนั้นควรทำความเข้าใจให้อย่างถ่องแท้และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้เพื่อคงสถานะความรู้ทางวิชาชีพไว้โดยทำการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องไม่ควรละเลยเรื่องเวลาหรือข้อกำหนดต่างๆ เพราะอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานและความน่าเชื่อถือของผู้ทำบัญชีได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 8, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top