อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

Click to rate this post!
[Total: 383 Average: 5]

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

อยู่ต่างจังหวัดจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างไรจึงจะสะดวกที่สุด

1.ขอรับใบสมัครสมาชิกได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นนทบุรี) หรือจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือดาวน์โหลดใบสมัครของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย www.icaat.or.th
2. กรอกใบสมัคร
3.โอนเงินค่าบำรุงสมาชิกเข้าบัญชีธนาคารสภาวิชาชีพบัญชี
4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบทาไปรษณีย์ค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top