อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

[Total: 195 Average: 5]

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 – อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์รวม (Total Asset Turnover) = ขายสุทธิ / สินทรัพย์ทั้งหมดเฉลี่ย ความหมาย แสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เกิดรายได้ อัตราส่วนยิ่งมาก แสดงว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ดี
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Receivable Turnover) = ขายเชื่อสุทธิ / ลูกนี้เฉลี่ย ความหมาย แสดงความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายเชื่อกับลูกหนี้ ถ้าอัตราส่วนสูง แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการริหารลูกหนี้ได้ดี เปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดได้เร็ว
ระยะเวลาเฉลี่ยในการเก็บหนี้ (Average Collection Period) = 360 / อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ความหมาย แสดงระยะเวลาในการเก็บหนี้จากลูกหนี้ว่ายาวนานแค่ไหน สามารถนำมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการชำระเงิน (Term of Sale) เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) = ต้นทุนสินค้าขาย / สินค้าคงเหลือเฉลี่ย ความหมาย ใช้วัดอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ทราบถึงความคล่องตัวของสินค้าว่าสามารถจำหน่ายออกไปได้เร็วเเพียงใด อัตราส่วนยิ่งสูง แสดงว่ายิ่งขายออกได้เร็ว แสดงถึงประสิทธิภาพในการขายของบริษัทด้วย

อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

แก้ไขครั้งสุดท้าย มีนาคม 4, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top