อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีดังนี้รู้จักอาชีพสุจริตอาชีพในฝัน 350 น่าสนใจ?

Click to rate this post!
[Total: 208 Average: 5]

อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร

นี่คือ 350 อาชีพพร้อมคำอธิบาย
 1. ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กคือคนที่ดูแลเด็กโดยให้ความรักและความสนใจ พวกเขาช่วยเลี้ยงดูแลและสนับสนุนในการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กโดยทั่วไปอาจทำงานในโรงเรียนหรือเลือกทำงานเป็นครอบครัวบางครั้ง
 2. พยาบาล พยาบาลเป็นผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย พวกเขาช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาโรคอื่นๆ
 3. ครู ครูเป็นผู้สอนและแนะนำให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ พวกเขาสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นๆ
 4. แพทย์ แพทย์เป็นบุคคลทางการแพทย์ที่วิเคราะห์อาการป่วยและรักษาโรค พวกเขาอาจมีหลายสาขาเช่น แพทย์ตา แพทย์หู คอ จมูก และคอหลอดลม
 5. วิศวกร วิศวกรเป็นผู้ออกแบบและสร้างสรรค์โครงสร้าง พวกเขาทำงานในหลายสาขาเช่นวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือโครงการสถาปัตยกรรม
 6. นักบัญชี นักบัญชีเป็นผู้ดำเนินการบัญชีและทำรายงานทางการเงินสำหรับองค์กรหรือบุคคล พวกเขาจัดทำรายการบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของการเงิน
 7. นักเขียน นักเขียนเป็นคนที่สร้างผลงานเขียน เช่น นวนิยาย บทความ บทกวี และเนื้อหาอื่นๆ พวกเขาอาจทำงานเป็นนักเขียนอิสระหรือเขียนเนื้อหาในองค์กร
 8. นักวิจัย นักวิจัยทำงานในการสำรวจและศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ พวกเขาอาจทำงานในสถาบันการศึกษา องค์กรวิจัย หรือบริษัทเอกชน
 9. ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าใช้ความชำนาญในการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พวกเขาทำงานในอาคาร โรงงาน หรือในอุตสาหกรรม
 10. ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมใช้ทักษะในการรวมวัตถุด้วยกระบวนการเชื่อมต่อทางเคมีหรือเทอร์มิต พวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่ออย่างแข็งแรง
 11. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวและภาพสื่อสาร พวกเขาอาจทำงานในสำนักงานสื่อสารมวลชน บริษัทการตลาด หรือเป็นอิสระ
 12. นักการตลาด นักการตลาดวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์การตลาด พวกเขาทำงานในองค์กรเพื่อสร้างความต้องการและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า
 13. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พวกเขาทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์หรือเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ
 14. นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบเว็บไซต์สร้างและออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามและใช้งานได้ง่าย พวกเขาใช้ภาษาทางเทคนิคและเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์
 15. นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบตกแต่งภายในสร้างและวางแผนการตกแต่งภายในอาคาร พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสถาปัตยกรรมและออกแบบห้องชุด
 16. นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบแฟชั่นสร้างและออกแบบเสื้อผ้าและสไตล์แฟชั่น พวกเขาติดตามและสร้างแนวโน้มใหม่ในวงการแฟชั่น
 17. นักกายกรรม นักกายกรรมใช้ทักษะทางกายและกายภาพบำบัดในการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูจากการบาดเจ็บ
 18. ทนายความ ทนายความเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแทนสิทธิ์ในการว่าความให้กับลูกค้าของพวกเขาในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
 19. ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการโรงแรมรับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดของโรงแรม พวกเขาจัดการกับการจองห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการพนักงาน
 20. นักการเงิน นักการเงินทำงานในธนาคารหรือบริษัททางการเงิน พวกเขาจัดการด้านการเงิน การลงทุน การวางแผนการเงิน และบริการทางการเงินอื่นๆ
 21. นักการตลาดออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดทางอีเมล และการโฆษณาออนไลน์
 22. นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยววางแผนและจัดการทริปท่องเที่ยวสำหรับลูกค้า พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ทำการจองที่พักและบริการท่องเที่ยวอื่นๆ
 23. นักศึกษา นักศึกษาคือคนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา พวกเขาเลือกเข้าศึกษาในสาขาต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามสนใจ
 24. นักกีฬา นักกีฬามืออาชีพทำงานเต็มเวลาในกีฬาที่ถนัด พวกเขาฝึกซ้อม แข่งขันและประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดในกีฬาของพวกเขา
 25. นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 26. นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชนทำงานในสื่อและสำนักข่าว เช่น สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขารับผิดชอบในการรายงานเหตุการณ์ให้กับประชาชน
 27. นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม พวกเขาทำงานในองค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรการศึกษา หรือเป็นอิสระ
 28. นักวิจัยทางการแพทย์ นักวิจัยทางการแพทย์ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรค ยา และวิธีการรักษาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาพของมนุษย์
 29. นักพากย์ นักพากย์ให้เสียงพากย์ในภาพยนตร์ การ์ตูน วิดีโอเกม หรือโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 30. นักสืบสอบสวน นักสืบสอบสวนเป็นตำรวจที่ทำงานในการสืบสวนคดี พวกเขาสอบสวนสถานการณ์ สำรวจหลักฐาน และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย
 31. นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการสร้างและสรรค์กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในสินค้า บริการ หรือองค์กร
 32. นักประมวลผลข้อมูล นักประมวลผลข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและสืบค้นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจในองค์กร
 33. นักกฎหมาย นักกฎหมายรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแทนสิทธิ์ในการว่าความให้กับลูกค้าของพวกเขาในกระบวนการทางกฎหมาย
 34. นักวิจัยการศึกษา นักวิจัยการศึกษาศึกษาและศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พวกเขาศึกษาแนวโน้ม ประสบการณ์การเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา
 35. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบทางสังคม พวกเขาทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจ และการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม
 36. นักออกแบบสื่อดิจิทัล นักออกแบบสื่อดิจิทัลสร้างและออกแบบสื่อดิจิทัลที่สร้างความสนใจและสื่อสารกับประชาชน ภายในสื่อออนไลน์และแอปพลิเคชัน
 37. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา บูรณาการ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 38. นักพัฒนาธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจวางแผน สร้างและดำเนินกิจกรรมในการก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจใหม่ พวกเขาศึกษาตลาด วิเคราะห์ธุรกิจ และจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ
 39. นักวิจัยภูมิศาสตร์ นักวิจัยภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ พื้นที่ และภูมิปัญญาทางภูมิศาสตร์
 40. นักวิจัยการเมือง นักวิจัยการเมืองศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการเมือง การเลือกตั้ง นโยบาย และกลไกการดำเนินราชการ
 41. นักจัดการโครงการ นักจัดการโครงการคือผู้ประสานงานและควบคุมการดำเนินโครงการ พวกเขาติดตามความคืบหน้า จัดทำแผนงาน และบริหารจัดการทรัพยากรในโครงการ
 42. นักประสานงานทรัพยากรมนุษย์ นักประสานงานทรัพยากรมนุษย์ให้การสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร พวกเขาดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลากร ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และจัดการกับปัญหาทางบุคคล
 43. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การสร้างซอฟต์แวร์ การออกแบบและจัดการระบบคอมพิวเตอร์
 44. นักบริหารจัดการองค์กร นักบริหารจัดการองค์กรรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางและบริหารจัดการกิจกรรมในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
 45. นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น พวกเขาทำงานในทีมโปรแกรมเมอร์และนักวิจัยซอฟต์แวร์
 46. ผู้อำนวยการโรงงาน ผู้อำนวยการโรงงานรับผิดชอบในการกำหนดแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน พวกเขาจัดการด้านการผลิต คุณภาพสินค้า การจัดการพนักงาน และความปลอดภัยในโรงงาน
 47. นักออกแบบทางเสียง นักออกแบบทางเสียงสร้างและออกแบบเสียงและเอฟเฟกต์เสียงสำหรับสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา และเกมคอมพิวเตอร์
 48. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์สร้างเรื่องราวและสคริปต์สำหรับภาพยนตร์ ทีวี หรือสื่ออื่นๆ
 49. นักออกแบบชิ้นงานศิลปะ นักออกแบบชิ้นงานศิลปะสร้างและออกแบบผลงานศิลปะที่เป็นที่ประจักษ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม
 50. นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพเป็นนักกีฬาที่เต็มเวลาในกีฬาที่พวกเขาถนัด พวกเขาฝึกซ้อม แข่งขัน และประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดในกีฬาของพวกเขา
 51. นักป้องกันความปลอดภัย นักป้องกันความปลอดภัยรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการป้องกันและรับมือกับอุบัติเหตุหรือการละเมิดความปลอดภัยในองค์กร
 52. นักออกแบบอินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ผู้ใช้ นักออกแบบอินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ผู้ใช้ออกแบบและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมและน่าสนใจในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 53. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สร้างและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือ โปสเตอร์ และแผ่นพับ
 54. นักแปลภาษา นักแปลภาษาแปลภาษาต่างๆ เพื่อให้สื่อสารระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 55. นักวาดการ์ตูน นักวาดการ์ตูนสร้างภาพการ์ตูนและตัวละครที่น่ารักและน่าสนใจ ใช้ทักษะในการวาดภาพและสร้างเรื่องราว
 56. นักออกแบบชุดแบบ นักออกแบบชุดแบบสร้างและออกแบบชุดแบบสำหรับงานโชว์แฟชั่น งานแฟชั่น หรืองานโปรโมชั่น
 57. นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติรับผิดชอบในการวางแผน ดูแล และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 58. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหารศึกษาและศึกษาประเด็นทางการอาหาร สร้างและพัฒนาอาหารใหม่ วิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร และสร้างนโยบายทางการอาหาร
 59. นักวาดภาพร่างกาย นักวาดภาพร่างกายสร้างภาพร่างกายและผู้คนที่สวยงามและมีความสมจริง
 60. นักวาดและออกแบบอนิเมชั่น นักวาดและออกแบบอนิเมชั่นสร้างภาพเคลื่อนไหวและตัวละครในภาพเคลื่อนไหว
 61. นักเรียน/นักศึกษา นักเรียนหรือนักศึกษากำลังศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามสาขาที่เลือกเรียน
 62. คนรุ่นใหม่/นักเริ่มต้น คนรุ่นใหม่หรือนักเริ่มต้นที่กำลังเริ่มต้นหรือต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพหรือสายงานที่เลือก
 63. นักกฎหมายที่ปรึกษา/นิติกร นักกฎหมายที่ปรึกษาหรือนิติกรที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายแก่ลูกค้า
 64. นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาแอปพลิเคชันออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
 65. นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและศึกษาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาวิธีการสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน
 66. นักบริหารโรงงาน นักบริหารโรงงานรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และดูแลการผลิตในโรงงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 67. นักตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 68. นักภาษาศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางภาษาเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการสื่อสารและการแปลภาษา
 69. นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางจิตวิทยา
 70. ผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรับผิดชอบในการบริหารและดำเนินการองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับชุมชนหรือสังคม
 71. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการทางการเงินภายในองค์กร รวมถึงการบัญชี การควบคุมงบประมาณ และการรายงานทางการเงิน
 72. นักประชาสัมพันธ์องค์กร นักประชาสัมพันธ์องค์กรรับผิดชอบในการสร้างและสรรค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร
 73. นักออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ นักออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ศึกษาและออกแบบประสบการณ์การใช้งานที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งาน
 74. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่น ๆ
 75. นักวิจัยทางการเมือง นักวิจัยทางการเมืองศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการเมือง เช่น การเลือกตั้ง นโยบาย และกลไกการดำเนินการทางการเมือง
 76. นักจัดการโครงการ นักจัดการโครงการรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และดูแลการดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
 77. นักสร้างแบรนด์ นักสร้างแบรนด์ศึกษาและสร้างค่าแบรนด์ขององค์กร รวมถึงการกำหนดตัวตนและกลยุทธ์ทางการตลาด
 78. นักการตลาดออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้สึกและสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 79. นักออกแบบสิ่งพิมพ์ นักออกแบบสิ่งพิมพ์ศึกษาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างความสนใจและประทับใจในผู้อ่าน
 80. นักฟิสิกส์ นักฟิสิกส์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางฟิสิกส์ เช่น พลังงาน การแสงสว่าง และโครงสร้างของสาร
 81. นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ศึกษาและใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การสื่อสารภาษาองค์กร การพัฒนาภาษาสื่อสาร หรือการศึกษาภาษานอกเหนือจากภาษาแม่
 82. นักประชาสัมพันธ์สื่อสังคม นักประชาสัมพันธ์สื่อสังคมรับผิดชอบในการสร้างและจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความสนใจและส่งเสริมแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 83. นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์ศึกษาและสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์องค์กร ร้านค้าออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์
 84. นักวิจัยการเมืองและนโยบาย นักวิจัยการเมืองและนโยบายศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการเมือง นโยบายทางการเมือง และผลกระทบต่อสังคม
 85. นักจัดการโครงการภาษา นักจัดการโครงการภาษารับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และดูแลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การแปลภาษา การสร้างคู่มือการใช้งาน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษา
 86. นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ โปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่
 87. นักเขียนนิยาย นักเขียนนิยายสร้างเรื่องราวและตัวละครในนิยายที่น่าสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน
 88. นักออกแบบสวนสาธารณะ นักออกแบบสวนสาธารณะศึกษาและออกแบบสวนสาธารณะที่สวยงามและใช้งานได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้งาน
 89. นักวิจัยด้านการแพทย์ นักวิจัยด้านการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรทางการแพทย์ วิธีการรักษา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 90. ผู้บริหารสมรรถนะสูง ผู้บริหารสมรรถนะสูงรับผิดชอบในการบริหารและกำหนดนโยบายในองค์กร เป็นผู้นำและประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
 91. นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางชีววิทยาและชีวเคมี เพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและกระบวนการชีวภาพ
 92. นักออกแบบสินค้า นักออกแบบสินค้าศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้ทักษะในการวาดภาพ ออกแบบ และวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 93. นักวิจัยทางการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 94. นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ศึกษาและสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจและมีความสนุกสนานสำหรับผู้เล่น
 95. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกลุ่มคนและสังคม
 96. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและสิ่งที่มีความหมายในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 97. นักฟิสิกส์นาโน นักฟิสิกส์นาโนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนที่มีขนาดเล็กมากเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 98. นักการตลาดทางดิจิทัล นักการตลาดทางดิจิทัลรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์ เช่น การโฆษณาออนไลน์ การตลาดทางโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ผลการตลาด
 99. นักออกแบบองค์กร นักออกแบบองค์กรรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างองค์กร การจัดแผนองค์กร และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
 100. นักประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์รับผิดชอบในการสร้างและจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 101. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ AI นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ
 102. นักวิทยาศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ทางระบบสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 103. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Blockchain นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำธุรกรรมและการรักษาความปลอดภัยในระบบ
 104. นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ควอนตัม นักวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลและการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
 105. นักวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
 106. นักสร้างโมเดล 3D นักสร้างโมเดล 3D ศึกษาและสร้างโมเดล 3D ที่สามารถนำมาใช้ในงานกราฟิก อนิเมชั่น และสื่อต่าง ๆ
 107. นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ความเข้าใจและสกัดความรู้จากข้อมูลชีวภาพ
 108. นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความสนใจในผู้ชมหรือผู้ใช้งาน
 109. นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ของโลก และสังคมที่อยู่บนพื้นผิวโลก
 110. นักเขียนบทความวิทยาศาสตร์ นักเขียนบทความวิทยาศาสตร์ศึกษาและเขียนบทความที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงความรู้และเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้อ่าน
 111. นักออกแบบเกม นักออกแบบเกมศึกษาและออกแบบเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมมือถือที่มีการเล่นที่น่าสนุกและมีความท้าทายสำหรับผู้เล่น
 112. นักวิทยาศาสตร์การทดลอง นักวิทยาศาสตร์การทดลองศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ในสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์
 113. นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้งานได้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 114. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์ศึกษาและเขียนสคริปต์ในงานภาพยนตร์ ทีวีโฆษณา หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างเรื่องราวและตัวละครที่น่าสนใจ
 115. นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ศึกษาและใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การสื่อสารภาษาองค์กร การพัฒนาภาษาสื่อสาร หรือการศึกษาภาษานอกเหนือจากภาษาแม่
 116. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 117. นักจิตวิทยาสำนักงาน นักจิตวิทยาสำนักงานศึกษาและให้คำปรึกษาในด้านจิตวิทยาการทำงาน เช่น การจัดการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน การบริหารจัดการความเครียด หรือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
 118. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานองค์กร เช่น ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
 119. นักเขียนเนื้อหาดิจิทัล นักเขียนเนื้อหาดิจิทัลศึกษาและเขียนเนื้อหาสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคมออนไลน์
 120. นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือศึกษาและสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ
 121. นักวิทยาศาสตร์อาหาร นักวิทยาศาสตร์อาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและกระบวนการทางอาหาร เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสารอาหาร การปรุงอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพ
 122. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การกระทบต่อภูมิประเทศและชีวิตทางน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม
 123. นักออกแบบท่องเที่ยว นักออกแบบท่องเที่ยวศึกษาและออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและนำเสนอความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว
 124. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางกีฬา เพื่อเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม การเตรียมพร้อม และการแข่งขันในกีฬาต่าง ๆ
 125. นักประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจและสกัดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสังคม
 126. นักวิทยาศาสตร์การทำงาน นักวิทยาศาสตร์การทำงานศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการทำงานทั้งในองค์กรและสถานที่ทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 127. นักวิทยาศาสตร์สังคม นักวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกลุ่มคนและสังคม
 128. นักวิทยาศาสตร์วิจัยด้านพลังงาน นักวิทยาศาสตร์วิจัยด้านพลังงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน และวิธีการประหยัดพลังงาน
 129. นักวิทยาศาสตร์ทางเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมี โครงสร้างโมเลกุล และปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารเคมีและการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ
 130. นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเส้นใย นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเส้นใยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเส้นใย การสร้างสิ่งทอ และการพัฒนาวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 131. นักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการปลูกพืช การจัดการและประมวลผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
 132. นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องอาหาร นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร การประมวลผล คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 133. นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ยา การรักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์
 134. นักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ใหม่
 135. นักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์สิ่งทอ นักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์สิ่งทอศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้หลักการทางฟิสิกส์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอและวัสดุในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 136. นักวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมและการวิจัย
 137. นักวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอาหาร นักวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร และการพัฒนาอาหารใหม่
 138. นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยและการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จทางอุตสาหกรรม
 139. นักวิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตสินค้า
 140. นักวิทยาศาสตร์สื่อสารวิทยา นักวิทยาศาสตร์สื่อสารวิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ
 141. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการสอน นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการสอนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้
 142. นักวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาสรีรวิทยา กระบวนการการพัฒนาทางสรีรวิทยา และผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ
 143. นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาองค์กร นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองค์กร การจัดการเปลี่ยนแปลง และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร
 144. นักวิทยาศาสตร์ทางการเงินและการลงทุน นักวิทยาศาสตร์ทางการเงินและการลงทุนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน การวิเคราะห์และการจัดการลงทุน เพื่อให้มีการตัดสินใจทางการเงินที่มีระบบตามหลักการวิทยาศาสตร์
 145. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค และการสนับสนุนกระบวนการรักษาทางการแพทย์
 146. นักวิทยาศาสตร์การประมง นักวิทยาศาสตร์การประมงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง การศึกษาสภาวะทางทรัพยากรทางประมง และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมง
 147. นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการใช้งานที่ดี
 148. นักวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ นักวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการทางการบินและอวกาศ การออกแบบและพัฒนายานอวกาศ การวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ เพื่อการสำรวจอวกาศและการวิจัยทางดาราศาสตร์
 149. นักวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพและโรคทางสุขภาพ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการใช้สารเคมีและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ
 150. นักวิทยาศาสตร์ทางอาหารศึกษา นักวิทยาศาสตร์ทางอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติทางอาหาร กระบวนการทางอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
 151. นักวิทยาศาสตร์การประมงทางทะเล นักวิทยาศาสตร์การประมงทางทะเลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล การศึกษาสภาวะทางทะเล และการพัฒนาเทคโนโลยีในการประมงทางทะเล
 152. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และวิธีการลดปริมาณของการปล่อยสารพิษและก๊าซต่ออากาศ
 153. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต กระบวนการทางชีวภาพ และประสิทธิภาพในการใช้ชีวภาพในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 154. นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองและการทำนายที่มีความแม่นยำ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวิจัย
 155. นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์สารเคมีและการออกแบบสารเคมีใหม่ที่มีประโยชน์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 156. นักวิทยาศาสตร์โครงสร้างข้อมูล นักวิทยาศาสตร์โครงสร้างข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
 157. นักวิทยาศาสตร์สถิติ นักวิทยาศาสตร์สถิติศึกษาและใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองทางสถิติ และการทำนายผลโดยใช้ข้อมูลทางสถิติ
 158. นักวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติและการใช้งานของวัสดุในอุตสาหกรรม การพัฒนาวัสดุใหม่ และการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุที่มีอยู่เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ
 159. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และทดลอง นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และทดลองศึกษาและประเมินผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
 160. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและทดสอบโปรโตไทป์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความสามารถใช้งานที่ดี
 161. นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
 162. นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการชีวภาพ การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อเยื่อชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 163. นักวิทยาศาสตร์อวกาศ นักวิทยาศาสตร์อวกาศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศในงานวิจัยและการสำรวจดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และอวกาศ
 164. นักวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักวิทยาศาสตร์อากาศยานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบ การทดสอบ และการพัฒนาอากาศยาน รวมถึงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้งานอากาศยาน
 165. นักวิทยาศาสตร์การเมือง นักวิทยาศาสตร์การเมืองศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเมือง การวิจัยและการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบการปกครอง การเลือกตั้ง การเมืองกลุ่มน้ำเสียง และนโยบายการเมือง
 166. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
 167. นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ระบบทางธรรมชาติและสังคม การแบ่งแยกภูมิศาสตร์ และผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
 168. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างสรรค์ในตลาด
 169. นักวิทยาศาสตร์โภชนาการ นักวิทยาศาสตร์โภชนาการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร การศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะทางโภชนาการของอาหาร และการพัฒนาโภชนาการในการดูแลสุขภาพและโรคเรื้อรัง
 170. นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักวิทยาศาสตร์การเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเพาะปลูกพืช การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยีในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
 171. นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะทางทะเล ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเล และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 172. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทุติยภูมิ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทุติยภูมิศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางธรรมชาติในทุ่งนา ทางเขา และแอ่งน้ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์
 173. นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการวางแผนท่องเที่ยว และการปรับปรุงประสบการณ์ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
 174. นักวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชน นักวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์สื่อ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารและสื่อสารมวลชน
 175. นักวิทยาศาสตร์การศึกษา นักวิทยาศาสตร์การศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้
 176. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎแห่งฟิสิกส์และกระบวนการทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์และการทดลองทางฟิสิกส์ เพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 177. นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มพันธุศาสตร์ การค้นหาและสืบค้นข้อมูลทางพันธุกรรม และการใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์
 178. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์
 179. นักวิทยาศาสตร์การศึกษากีฬา นักวิทยาศาสตร์การศึกษากีฬาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการศึกษากีฬา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางกีฬา การวิเคราะห์ผลกระทบของกีฬาต่อสุขภาพและพัฒนาการของบุคคล
 180. นักวิทยาศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเดินทางและการท่องเที่ยว การวิเคราะห์และวางแผนการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว และการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม
 181. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างระบบและแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 182. นักวิทยาศาสตร์การตลาดดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การตลาดดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลการตลาด การสร้างและดูแลเนื้อหาดิจิทัล และการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
 183. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันสารสนเทศ
 184. นักวิทยาศาสตร์สื่อสารองค์กร นักวิทยาศาสตร์สื่อสารองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารในองค์กร การวิเคราะห์และการวางแผนสื่อสารองค์กร การสร้างและดูแลเนื้อหาสื่อสาร และการพัฒนากลยุทธ์สื่อสาร
 185. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาเกม นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาเกมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบและพัฒนาเกม การทดสอบและวิเคราะห์เกม และการปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม
 186. นักวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม นักวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ในสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างและระบบสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในสถาปัตยกรรม
 187. นักวิทยาศาสตร์การศึกษาสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เชิงสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการศึกษา วิธีการสอนและการเรียนรู้ที่เน้นสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงการการศึกษาที่ยั่งยืนตามหลักการสิ่งแวดล้อม
 188. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโครงการ การวางแผน การควบคุมและการประเมินโครงการ การจัดการทรัพยากร และการสร้างนวัตกรรมในการจัดการโครงการ
 189. นักวิทยาศาสตร์โภชนาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์โภชนาการกีฬาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับโภชนาการและอาหารสำหรับกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนโภชนาการสำหรับนักกีฬา การใช้เทคโนโลยีในการประเมินสภาพร่างกายและโภชนาการของนักกีฬา
 190. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการเกษตร การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการเกษตรเพื่อการอยู่รอดและยั่งยืน
 191. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม และการสร้างมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพ
 192. นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิทยาศาสตร์เคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมี กฎแห่งเคมี และกระบวนการทางเคมี การวิเคราะห์และทดลองทางเคมี เพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 193. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์ การวิเคราะห์และการวางแผนสุขภาพ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ
 194. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม การวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคม และการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการศึกษาทางสังคม
 195. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และการใช้สื่อสารและการตลาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 196. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลเข้าใช้ในการตัดสินใจและการวางแผน
 197. นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุน นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนการเงินและการลงทุน และการวิจัยแนวโน้มทางการเงินเพื่อการตัดสินใจการลงทุน
 198. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากร และการสร้างแผนการพัฒนาบุคลากร
 199. นักวิทยาศาสตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย และการพัฒนาเทคโนโลยีในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 200. นักวิทยาศาสตร์การตลาดกลยุทธ์ดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การตลาดกลยุทธ์ดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การออกแบบและการจัดการแคมเปญการตลาดออนไลน์ และการวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์
 201. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุและการใช้งานของวัสดุต่างๆ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำวัสดุมาใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 202. นักวิทยาศาสตร์ระบบสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ระบบสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 203. นักวิทยาศาสตร์เครื่องมือและเทคนิควิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เครื่องมือและเทคนิควิทยาศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และการปรับใช้เครื่องมือและเทคนิคในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 204. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยแนวโน้มทางดิจิทัล
 205. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร การวิเคราะห์และวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 206. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา การวางแผนและการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบการทดลอง และการนำผลวิจัยไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 207. นักวิทยาศาสตร์อาหาร นักวิทยาศาสตร์อาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพอาหาร การวิจัยแนวโน้มในอาหารและภาวะโภชนาการ และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
 208. นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจุลชีววิทยาและสัตววิทยา การวิเคราะห์และทดสอบจุลชีวสาร การวิจัยแนวโน้มในจุลชีววิทยา และการประยุกต์ใช้จุลชีวสารในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 209. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
 210. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 211. นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย์และการใช้งานของสารเคมีในงานวิจัยและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของสารเคมีอินทรีย์ การพัฒนาสารเคมีใหม่ และการนำสารเคมีไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น ยาและวัสดุเครื่องแต่งกาย
 212. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิต นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิต การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการการผลิต การวางแผนและการจัดการทรัพยากรการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
 213. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่มีประโยชน์ในการวิจัยทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
 214. นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธุรกิจและตลาด
 215. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ
 216. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาในองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาองค์กร และการออกแบบและพัฒนาโครงการการเรียนรู้ในองค์กร
 217. นักวิทยาศาสตร์การทดลองทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การทดลองทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการทดลองทางการแพทย์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์และข้อมูลทางการแพทย์ การพัฒนาเทคนิคการทดลองแพทย์ และการใช้การทดลองในการวิจัยและการให้บริการด้านการแพทย์
 218. นักวิทยาศาสตร์อาหารและธุรกิจอาหาร นักวิทยาศาสตร์อาหารและธุรกิจอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารในธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอาหาร การวิจัยแนวโน้มในอาหารและภาวะโภชนาการในธุรกิจอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
 219. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิต
 220. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 221. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโครงการ การวางแผนและการดำเนินงานโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินความสำเร็จของโครงการ และการนำเทคนิคและเครื่องมือการจัดการโครงการมาใช้ในการดำเนินงาน
 222. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการพัฒนาระบบไฟฟ้า และการวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า
 223. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการทดสอบซอฟต์แวร์ และการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 224. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางเทคนิค นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางเทคนิคศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางเทคนิค การวิเคราะห์และการประเมินผลการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการออกแบบ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบ
 225. นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ และการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 226. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบระบบโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
 227. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาการผลิต นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาการผลิตศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาการผลิต การวางแผนและการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบการทดลอง และการนำผลวิจัยและพัฒนาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 228. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับชีววิทยาและสัตววิทยา การวิเคราะห์และทดสอบองค์ประกอบชีววิทยา การศึกษาแนวโน้มในชีววิทยา และการนำแนวคิดและความรู้ในชีววิทยาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 229. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 230. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในตลาด
 231. นักวิทยาศาสตร์การประกันคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การประกันคุณภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพ การออกแบบและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการประกันคุณภาพ
 232. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาทางเคมี นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาทางเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางเคมี การวิเคราะห์และทดสอบสารเคมี การออกแบบและพัฒนาสารเคมีใหม่ และการนำสารเคมีไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 233. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางกลโรงงาน นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางกลโรงงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางกลโรงงาน การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการการผลิต การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในกลโรงงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบทางกลโรงงาน
 234. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี การวางแผนและการดำเนินงานโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินความสำเร็จของโครงการ และการนำเทคโนโลยีในโครงการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 235. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพและยา นักวิทยาศาสตร์สุขภาพและยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางสุขภาพและยา การวิเคราะห์และทดสอบยาและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ การศึกษาแนวโน้มในด้านสุขภาพและยา และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและยาใหม่
 236. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและการศึกษาผู้บริโภค การวางแผนและการดำเนินการการตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตลาด
 237. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบและพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำวัสดุใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 238. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครื่องกล นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครื่องกลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบเครื่องกล การวิเคราะห์และการทดสอบความสามารถของเครื่องกล และการออกแบบและพัฒนาเครื่องกลใหม่
 239. นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตสิ่งทอ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของสิ่งทอ การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอใหม่ และการนำสิ่งทอไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 240. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 241. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ และการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 242. นักวิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการทำงานและการตัดสินใจ และการวางแผนและการจัดการทรัพยากรภูมิสารสนเทศ
 243. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครือข่ายศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาเครือข่าย การวิเคราะห์และทดสอบความสามารถของเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายใหม่ และการนำเครือข่ายไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 244. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนและการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์และการประเมินผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 245. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครื่องแบบ นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครื่องแบบศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเครื่องแบบ การวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องแบบใหม่ และการนำเครื่องแบบไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 246. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ และการนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 247. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เทคโนโลยีศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีในด้านต่างๆ การสำรวจแนวโน้มเทคโนโลยี การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์เทคโนโลยี
 248. นักวิทยาศาสตร์การจัดการสายงาน นักวิทยาศาสตร์การจัดการสายงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการสายงาน การวางแผนและการดำเนินงานสายงาน การวิเคราะห์และการประเมินความสำเร็จของสายงาน และการนำเทคนิคและเครื่องมือการจัดการสายงานมาใช้ในการดำเนินงาน
 249. นักวิทยาศาสตร์สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแบบจำลองทางสถิติ และการนำผลข้อมูลสถิติไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวิจัย
 250. นักวิทยาศาสตร์การแสดงผลและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแสดงผลและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการนำสื่อการสอนและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและอุตสาหกรรม
 251. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและตรรกะในฟิสิกส์ การวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีและกฎของฟิสิกส์ การศึกษาแนวโน้มในด้านฟิสิกส์ และการนำหลักการและทฤษฎีฟิสิกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 252. นักวิทยาศาสตร์โลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์โลจิสติกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบระบบโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
 253. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุและโครงสร้างทางวัสดุ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบและพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำวัสดุไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 254. นักวิทยาศาสตร์ชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์ชีวเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเคมีชีวภาพและเคมีชีวการ การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของสารชีวเคมี การวิเคราะห์และทดสอบสารชีวเคมี การออกแบบและพัฒนาสารชีวเคมีใหม่ และการนำสารชีวเคมีไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 255. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับชีววิทยาและสัตววิทยา การวิเคราะห์และทดสอบองค์ประกอบชีววิทยา การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการชีววิทยา และการนำความรู้ในชีววิทยาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 256. นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์และทดสอบแบบจำลองพันธุศาสตร์ การศึกษาแนวโน้มในด้านพันธุศาสตร์ และการนำความรู้ในพันธุศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
 257. นักวิทยาศาสตร์ฟาร์มาโคโลยี นักวิทยาศาสตร์ฟาร์มาโคโลยีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในฟาร์มาไปใช้ในการผลิตพืชและสัตว์ การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการในฟาร์มา การศึกษาแนวโน้มในด้านฟาร์มาโคโลยี และการนำเทคโนโลยีในฟาร์มาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 258. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 259. นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลทางสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์และประเมินผลของข้อมูลทางสารสนเทศ
 260. นักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีและกฎของดาราศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของจักรวาล การวิเคราะห์และการนำข้อมูลดาราศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยและการสืบค้น
 261. นักวิทยาศาสตร์การทดลอง นักวิทยาศาสตร์การทดลองศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนและการดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการสรุปข้อมูลจากการทดลอง และการนำเทคนิคและเครื่องมือการทดลองไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 262. นักวิทยาศาสตร์การทดสอบและคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การทดสอบและคุณภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และการประเมินผลการทดสอบและคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาวิธีการทดสอบและควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทดสอบและควบคุมคุณภาพ
 263. นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ และการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในอุตสาหกรรม
 264. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำหลักการและเทคโนโลยีฟิสิกส์มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคในด้านการแพทย์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยีฟิสิกส์ทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านการแพทย์
 265. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบระบบ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบระบบศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบระบบ การวิเคราะห์และการจำลองการทำงานของระบบ การออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการออกแบบระบบ
 266. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และการสร้างสื่อกราฟิกและสื่อดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟิกและสื่อดิจิทัลใหม่ และการนำสื่อกราฟิกและสื่อดิจิทัลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 267. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการจัดการโครงการ และการนำเทคโนโลยีในการจัดการโครงการ
 268. นักวิทยาศาสตร์การศึกษา นักวิทยาศาสตร์การศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และการสอน การวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้และการสอน การออกแบบและพัฒนากลไกการเรียนรู้และการสอนใหม่ และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีในการศึกษาไปใช้ในงานวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
 269. นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กร นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารภายในองค์กร การวิเคราะห์และการวางแผนการสื่อสารองค์กร การออกแบบและพัฒนาวิธีการสื่อสารองค์กร และการนำเทคโนโลยีสื่อสารไปใช้ในองค์กร
 270. นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิต และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 271. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการตลาด การวิเคราะห์และทดสอบแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการตลาด การวางแผนและการดำเนินงานกลยุทธ์การตลาด และการนำเทคโนโลยีในการตลาดไปใช้ในองค์กร
 272. นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุน นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการเงินและการลงทุน การวิเคราะห์และการจัดการพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีทางการเงินไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเงิน
 273. นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและโรงแรม นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและโรงแรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์และการวางแผนการท่องเที่ยวและการโรงแรม การออกแบบและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมใหม่ และการนำเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวและโรงแรมไปใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
 274. นักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม นักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยา การวิเคราะห์และการควบคุมกระบวนการผลิตยา และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีในเภสัชกรรมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม
 275. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การวิเคราะห์และทดสอบชีวสารและชีวโมเลกุลทางการแพทย์ และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีทางชีววิทยาทางการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 276. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน การวิเคราะห์และการวางแผนการดูแลสุขภาพสาธารณสุข การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการสุขภาพสาธารณสุข และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสุขภาพสาธารณสุข
 277. นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำหลักการและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค การวิเคราะห์และการวางแผนการดูแลผู้ป่วย และการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 278. นักวิทยาศาสตร์การสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 279. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวิเคราะห์และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการนำเทคโนโลยีชีวการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 280. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ในทางทั้งด้านทางธรรมชาติและทางมนุษย์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ และการนำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 281. นักวิทยาศาสตร์การพยาบาล นักวิทยาศาสตร์การพยาบาลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและการประเมินผลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย การวิเคราะห์และการนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ในการปรับปรุงการพยาบาล การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ และการนำเทคโนโลยีในการพยาบาลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการพยาบาล
 282. นักวิทยาศาสตร์การศึกษาพันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การศึกษาพันธุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการศึกษาพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์และทดสอบแบบจำลองพันธุศาสตร์ การศึกษาแนวโน้มในด้านพันธุศาสตร์ และการนำความรู้ในพันธุศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
 283. นักวิทยาศาสตร์การผลิตผลทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์การผลิตผลทางการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตผลทางการเกษตร การวิเคราะห์และการประเมินผลการผลิตผลทางการเกษตร การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลทางการเกษตร และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเกษตร
 284. นักวิทยาศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์และการวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
 285. นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตอาหาร การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพอาหาร การออกแบบและพัฒนาสูตรอาหารใหม่ และการนำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารไปใช้ในงานวิจัยและการผลิตอาหาร
 286. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำเทคโนโลยีในการผลิตและใช้วัสดุไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 287. นักวิทยาศาสตร์การพลังงาน นักวิทยาศาสตร์การพลังงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือก การวิเคราะห์และการวางแผนในการใช้พลังงานทางเลือก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพลังงานทางเลือก และการนำเทคโนโลยีทางการพลังงานไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมพลังงาน
 288. นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ และการนำเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์
 289. นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีการทำนาย การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองและวิธีการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ และการนำเทคโนโลยีการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 290. นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์ นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการและหลักการในการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และการนำไอเดียใหม่ไปสู่การสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์
 291. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การออกแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการและหลักการในการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการผลิต การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และการนำเทคโนโลยีในการออกแบบสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 292. นักวิทยาศาสตร์การศึกษาทางสังคม นักวิทยาศาสตร์การศึกษาทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการศึกษาและทรัพยากรทางสังคม การวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาการศึกษา การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการศึกษาใหม่ และการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในงานวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
 293. นักวิทยาศาสตร์การเมือง นักวิทยาศาสตร์การเมืองศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการเมือง การวิเคราะห์และการวางแผนการบริหารราชการ การวิเคราะห์และการทดสอบนโยบายทางการเมือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการเมือง และการนำเทคโนโลยีทางการเมืองไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเมือง
 294. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์
 295. นักวิทยาศาสตร์การป้องกันภัย นักวิทยาศาสตร์การป้องกันภัยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนและการจัดการเรื่องภัยพิบัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองในการป้องกันภัย และการนำเทคโนโลยีในการป้องกันภัยไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการป้องกันภัย
 296. นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนในการท่องเที่ยว การศึกษาและการประเมินผลในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 297. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการตลาด การวิเคราะห์และการสำรวจตลาด การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 298. นักวิทยาศาสตร์การเงินและการธนาคาร นักวิทยาศาสตร์การเงินและการธนาคารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การวางแผนการเงินและการลงทุน และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคารไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร
 299. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ การวิเคราะห์และการทดสอบอุปกรณ์นิวเคลียร์ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การใช้นิวเคลียร์ในงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และการจัดการความปลอดภัยในงานนิวเคลียร์
 300. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมทางธุรกิจ
 301. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือการจัดการโครงการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการโครงการ
 302. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินและประสิทธิภาพธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมธุรกิจ
 303. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครือข่ายศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย การวางแผนและการบริหารเครือข่าย การวิเคราะห์และการประเมินผลเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการเครือข่าย
 304. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโลจิสติกส์ การวางแผนและการควบคุมโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และการประเมินผลโลจิสติกส์ การออกแบบและพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์
 305. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจสากล นักวิทยาศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจสากลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการเศรษฐกิจสากล การวิเคราะห์และการประเมินผลเศรษฐกิจสากล การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสากล และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเศรษฐกิจสากลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการเศรษฐกิจสากล
 306. นักวิทยาศาสตร์การจัดการความรู้ นักวิทยาศาสตร์การจัดการความรู้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 307. นักวิทยาศาสตร์การจัดการสาธารณูปโภค นักวิทยาศาสตร์การจัดการสาธารณูปโภคศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารสาธารณูปโภค การวิเคราะห์และการจัดการสาธารณูปโภค การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณูปโภคไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการสาธารณูปโภค
 308. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโรงงาน นักวิทยาศาสตร์การจัดการโรงงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโรงงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต การวิเคราะห์และการประเมินผลโรงงาน การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงงานไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการผลิต
 309. นักวิทยาศาสตร์การจัดการคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การจัดการคุณภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ การวางแผนและการประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์และการประเมินขั้นตอนการผลิต การออกแบบและพัฒนาระบบคุณภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการผลิต
 310. นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเรียนรู้องค์กร นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเรียนรู้องค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารการเรียนรู้ในองค์กร การวางแผนและการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร การวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ใหม่ในองค์กร และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเรียนรู้องค์กรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารการเรียนรู้องค์กร
 311. นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเงินส่วนบุคคล นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเงินส่วนบุคคลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน การวางแผนการเกษียณและการบริหารสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเงินส่วนบุคคล
 312. นักวิทยาศาสตร์การบริหารสาธารณะ นักวิทยาศาสตร์การบริหารสาธารณะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารสาธารณะ การวางแผนและการบริหารสาธารณะ การวิเคราะห์และการประเมินผลการบริหารสาธารณะ การออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาธารณะไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารสาธารณะ
 313. นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กร นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการสื่อสารองค์กร การวางแผนและการบริหารการสื่อสารองค์กร การวิเคราะห์และการประเมินผลการสื่อสารองค์กร การออกแบบและพัฒนาสื่อสารองค์กร และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการสื่อสารองค์กร
 314. นักวิทยาศาสตร์การบริหารความเสี่ยง นักวิทยาศาสตร์การบริหารความเสี่ยงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการบริหารความเสี่ยง การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารความเสี่ยง
 315. นักวิทยาศาสตร์การบริหารองค์กรสาธารณะ นักวิทยาศาสตร์การบริหารองค์กรสาธารณะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารองค์กรสาธารณะ การวางแผนและการจัดการองค์กรสาธารณะ การวิเคราะห์และการประเมินผลการบริหารองค์กรสาธารณะ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารองค์กรสาธารณะ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรสาธารณะไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารองค์กรสาธารณะ
 316. นักวิทยาศาสตร์การตลาดออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์การตลาดออนไลน์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์และการจัดการแคมเปญการตลาดออนไลน์ การวางแผนและการดำเนินการทางโซเชียลมีเดีย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการตลาด การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 317. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การใช้เทคนิคทางสถิติและข้อมูลทางการตลาด การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองทางการตลาด การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 318. นักวิทยาศาสตร์การบริหารการตลาดออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์การบริหารการตลาดออนไลน์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการบริหารการตลาดออนไลน์ การวางแผนและการดำเนินการการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์และการประเมินผลการตลาดออนไลน์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการตลาดออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาดออนไลน์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 319. นักวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและสิ่งใหม่ นักวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและสิ่งใหม่ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งใหม่ การวิเคราะห์และการประเมินความเป็นไปได้ของนวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและสิ่งใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการสร้างนวัตกรรม
 320. นักวิทยาศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการจัดการการท่องเที่ยว การวางแผนและการบริหารการท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดท่องเที่ยว การออกแบบและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 321. นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 322. นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาและการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 323. นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์และการสำรวจปัญหาทางฟิสิกส์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางฟิสิกส์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ และการนำฟิสิกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 324. นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางชีววิทยา การวิเคราะห์และการทดลองในสิ่งมีชีวิต การออกแบบและพัฒนาเทคนิคทางชีววิทยา การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา และการนำความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 325. นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 326. นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
 327. นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบกราฟิก นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบกราฟิกศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการออกแบบกราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการออกแบบกราฟิก การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก และการนำกราฟิกไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสื่อสารสถานการณ์
 328. นักวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือทางความปลอดภัย การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัย การวางแผนและการบริหารความปลอดภัย การออกแบบและพัฒนาระบบความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 329. นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการดูแลส่วนตัว นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการดูแลส่วนตัวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางสุขภาพ การวิเคราะห์และการประเมินสุขภาพ การวางแผนและการดูแลส่วนตัวทางสุขภาพ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดูแลสุขภาพ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลส่วนตัวไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 330. นักวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถทางการเรียนรู้ นักวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถทางการเรียนรู้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และการนำความรู้ทางการเรียนรู้ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการศึกษา
 331. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยา การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และการนำผลิตภัณฑ์ยาใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม
 332. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการทดสอบแบบทางห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการทดสอบแบบทางห้องปฏิบัติการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลและการทดสอบคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการทดสอบ และการนำข้อมูลวิทยาศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 333. นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ การสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาแผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการนำภูมิศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 334. นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางอาหารและโภชนาการ การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพอาหาร การวางแผนและการบริหารโภชนาการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ และการนำความรู้ทางอาหารและโภชนาการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 335. นักวิทยาศาสตร์ด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล การวิเคราะห์และการจัดการทรัพยากรทางทะเล การวางแผนและการบริหารการประมงและทรัพยากรทางทะเล การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการประมง การนำการประมงและทรัพยากรทางทะเลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 336. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาและการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 337. นักวิทยาศาสตร์ด้านการสื่อสารมวลชน นักวิทยาศาสตร์ด้านการสื่อสารมวลชนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์และการจัดการสื่อมวลชน การวางแผนและการสร้างเนื้อหาสื่อ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การนำสื่อสารมวลชนไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
 338. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาจากข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 339. นักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน นักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการผลิตและใช้พลังงาน การวิเคราะห์และการประเมินองค์ประกอบของพลังงาน การวางแผนและการบริหารการใช้พลังงาน การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางพลังงาน การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 340. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์และการประเมินความต้องการและความเป็นไปได้ของนวัตกรรม การวางแผนและการบริหารการพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 341. นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโครงการ การวางแผนและการดำเนินงานโครงการ การประเมินผลและการควบคุมคุณภาพโครงการ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการโครงการ และการนำความรู้ทางการจัดการโครงการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 342. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร การวิเคราะห์และการทดสอบนวัตกรรมทางการเกษตร การวางแผนและการบริหารโครงการนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร และการนำนวัตกรรมทางการเกษตรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเกษตร
 343. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง การแสวงหาและการประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง และการนำความรู้ทางการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 344. นักวิทยาศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา นักวิทยาศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์และการวางแผนในการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การนำความรู้ทางการแก้ไขปัญหาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 345. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางชีวภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาจากข้อมูลทางชีวภาพ การนำข้อมูลทางชีวภาพไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 346. นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการพัฒนาขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 347. นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางสุขภาพทางชีวภาพ การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพทางชีวภาพ การวางแผนและการดูแลสุขภาพทางชีวภาพ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางชีวภาพ และการนำความรู้ทางสุขภาพทางชีวภาพไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 348. นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการน้ำศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห์และการวางแผนในการจัดการน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ และการนำความรู้ทางการจัดการน้ำไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 349. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อม การประเมินผลสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการบริหารสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อม และการนำความรู้ทางสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 350. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลทางทัศนศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประกอบอาชีพ
คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี อาชีพสุจริต โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )