อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,
Click to rate this post!
[Total: 208 Average: 5]

อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร

นี่คือ 350 อาชีพพร้อมคำอธิบาย
 1. ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กคือคนที่ดูแลเด็กโดยให้ความรักและความสนใจ พวกเขาช่วยเลี้ยงดูแลและสนับสนุนในการเรียนรู้และพัฒนาของเด็กโดยทั่วไปอาจทำงานในโรงเรียนหรือเลือกทำงานเป็นครอบครัวบางครั้ง
 2. พยาบาล พยาบาลเป็นผู้ที่ให้การดูแลสุขภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย พวกเขาช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลหรือสถานที่รักษาโรคอื่นๆ
 3. ครู ครูเป็นผู้สอนและแนะนำให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ พวกเขาสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นๆ
 4. แพทย์ แพทย์เป็นบุคคลทางการแพทย์ที่วิเคราะห์อาการป่วยและรักษาโรค พวกเขาอาจมีหลายสาขาเช่น แพทย์ตา แพทย์หู คอ จมูก และคอหลอดลม
 5. วิศวกร วิศวกรเป็นผู้ออกแบบและสร้างสรรค์โครงสร้าง พวกเขาทำงานในหลายสาขาเช่นวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือโครงการสถาปัตยกรรม
 6. นักบัญชี นักบัญชีเป็นผู้ดำเนินการบัญชีและทำรายงานทางการเงินสำหรับองค์กรหรือบุคคล พวกเขาจัดทำรายการบัญชี และตรวจสอบความถูกต้องของการเงิน
 7. นักเขียน นักเขียนเป็นคนที่สร้างผลงานเขียน เช่น นวนิยาย บทความ บทกวี และเนื้อหาอื่นๆ พวกเขาอาจทำงานเป็นนักเขียนอิสระหรือเขียนเนื้อหาในองค์กร
 8. นักวิจัย นักวิจัยทำงานในการสำรวจและศึกษาเพื่อค้นหาข้อมูลใหม่ พวกเขาอาจทำงานในสถาบันการศึกษา องค์กรวิจัย หรือบริษัทเอกชน
 9. ช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าใช้ความชำนาญในการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พวกเขาทำงานในอาคาร โรงงาน หรือในอุตสาหกรรม
 10. ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมใช้ทักษะในการรวมวัตถุด้วยกระบวนการเชื่อมต่อทางเคมีหรือเทอร์มิต พวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการการเชื่อมต่ออย่างแข็งแรง
 11. นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบกราฟิกสร้างผลงานภาพเคลื่อนไหวและภาพสื่อสาร พวกเขาอาจทำงานในสำนักงานสื่อสารมวลชน บริษัทการตลาด หรือเป็นอิสระ
 12. นักการตลาด นักการตลาดวิเคราะห์ตลาดและวางแผนกลยุทธ์การตลาด พวกเขาทำงานในองค์กรเพื่อสร้างความต้องการและเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า
 13. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พวกเขาทำงานในบริษัทซอฟต์แวร์หรือเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ
 14. นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบเว็บไซต์สร้างและออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงามและใช้งานได้ง่าย พวกเขาใช้ภาษาทางเทคนิคและเครื่องมือในการสร้างเว็บไซต์
 15. นักออกแบบตกแต่งภายใน นักออกแบบตกแต่งภายในสร้างและวางแผนการตกแต่งภายในอาคาร พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสถาปัตยกรรมและออกแบบห้องชุด
 16. นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบแฟชั่นสร้างและออกแบบเสื้อผ้าและสไตล์แฟชั่น พวกเขาติดตามและสร้างแนวโน้มใหม่ในวงการแฟชั่น
 17. นักกายกรรม นักกายกรรมใช้ทักษะทางกายและกายภาพบำบัดในการวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูจากการบาดเจ็บ
 18. ทนายความ ทนายความเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแทนสิทธิ์ในการว่าความให้กับลูกค้าของพวกเขาในระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย
 19. ผู้จัดการโรงแรม ผู้จัดการโรงแรมรับผิดชอบในการดำเนินงานทั้งหมดของโรงแรม พวกเขาจัดการกับการจองห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม และการจัดการพนักงาน
 20. นักการเงิน นักการเงินทำงานในธนาคารหรือบริษัททางการเงิน พวกเขาจัดการด้านการเงิน การลงทุน การวางแผนการเงิน และบริการทางการเงินอื่นๆ
 21. นักการตลาดออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย การตลาดทางอีเมล และการโฆษณาออนไลน์
 22. นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยววางแผนและจัดการทริปท่องเที่ยวสำหรับลูกค้า พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ทำการจองที่พักและบริการท่องเที่ยวอื่นๆ
 23. นักศึกษา นักศึกษาคือคนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา พวกเขาเลือกเข้าศึกษาในสาขาต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามสนใจ
 24. นักกีฬา นักกีฬามืออาชีพทำงานเต็มเวลาในกีฬาที่ถนัด พวกเขาฝึกซ้อม แข่งขันและประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดในกีฬาของพวกเขา
 25. นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในสาขาต่างๆ เช่น ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์
 26. นักสื่อสารมวลชน นักสื่อสารมวลชนทำงานในสื่อและสำนักข่าว เช่น สื่อออนไลน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขารับผิดชอบในการรายงานเหตุการณ์ให้กับประชาชน
 27. นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม พวกเขาทำงานในองค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรการศึกษา หรือเป็นอิสระ
 28. นักวิจัยทางการแพทย์ นักวิจัยทางการแพทย์ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับโรค ยา และวิธีการรักษาทางการแพทย์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาพของมนุษย์
 29. นักพากย์ นักพากย์ให้เสียงพากย์ในภาพยนตร์ การ์ตูน วิดีโอเกม หรือโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
 30. นักสืบสอบสวน นักสืบสอบสวนเป็นตำรวจที่ทำงานในการสืบสวนคดี พวกเขาสอบสวนสถานการณ์ สำรวจหลักฐาน และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย
 31. นักประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการสร้างและสรรค์กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักในสินค้า บริการ หรือองค์กร
 32. นักประมวลผลข้อมูล นักประมวลผลข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจและสืบค้นข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจในองค์กร
 33. นักกฎหมาย นักกฎหมายรับผิดชอบในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและแทนสิทธิ์ในการว่าความให้กับลูกค้าของพวกเขาในกระบวนการทางกฎหมาย
 34. นักวิจัยการศึกษา นักวิจัยการศึกษาศึกษาและศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา พวกเขาศึกษาแนวโน้ม ประสบการณ์การเรียนรู้ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา
 35. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบทางสังคม พวกเขาทำงานในการวิเคราะห์ข้อมูล สำรวจ และการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม
 36. นักออกแบบสื่อดิจิทัล นักออกแบบสื่อดิจิทัลสร้างและออกแบบสื่อดิจิทัลที่สร้างความสนใจและสื่อสารกับประชาชน ภายในสื่อออนไลน์และแอปพลิเคชัน
 37. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการพัฒนา บูรณาการ และบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ
 38. นักพัฒนาธุรกิจ นักพัฒนาธุรกิจวางแผน สร้างและดำเนินกิจกรรมในการก่อตั้งและพัฒนาธุรกิจใหม่ พวกเขาศึกษาตลาด วิเคราะห์ธุรกิจ และจัดการทรัพยากรทางธุรกิจ
 39. นักวิจัยภูมิศาสตร์ นักวิจัยภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ พื้นที่ และภูมิปัญญาทางภูมิศาสตร์
 40. นักวิจัยการเมือง นักวิจัยการเมืองศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการเมือง การเลือกตั้ง นโยบาย และกลไกการดำเนินราชการ
 41. นักจัดการโครงการ นักจัดการโครงการคือผู้ประสานงานและควบคุมการดำเนินโครงการ พวกเขาติดตามความคืบหน้า จัดทำแผนงาน และบริหารจัดการทรัพยากรในโครงการ
 42. นักประสานงานทรัพยากรมนุษย์ นักประสานงานทรัพยากรมนุษย์ให้การสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร พวกเขาดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลากร ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน และจัดการกับปัญหาทางบุคคล
 43. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การสร้างซอฟต์แวร์ การออกแบบและจัดการระบบคอมพิวเตอร์
 44. นักบริหารจัดการองค์กร นักบริหารจัดการองค์กรรับผิดชอบในการกำหนดแนวทางและบริหารจัดการกิจกรรมในองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
 45. นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ใช้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น พวกเขาทำงานในทีมโปรแกรมเมอร์และนักวิจัยซอฟต์แวร์
 46. ผู้อำนวยการโรงงาน ผู้อำนวยการโรงงานรับผิดชอบในการกำหนดแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน พวกเขาจัดการด้านการผลิต คุณภาพสินค้า การจัดการพนักงาน และความปลอดภัยในโรงงาน
 47. นักออกแบบทางเสียง นักออกแบบทางเสียงสร้างและออกแบบเสียงและเอฟเฟกต์เสียงสำหรับสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โฆษณา และเกมคอมพิวเตอร์
 48. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์สร้างเรื่องราวและสคริปต์สำหรับภาพยนตร์ ทีวี หรือสื่ออื่นๆ
 49. นักออกแบบชิ้นงานศิลปะ นักออกแบบชิ้นงานศิลปะสร้างและออกแบบผลงานศิลปะที่เป็นที่ประจักษ์และสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม
 50. นักกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพเป็นนักกีฬาที่เต็มเวลาในกีฬาที่พวกเขาถนัด พวกเขาฝึกซ้อม แข่งขัน และประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดในกีฬาของพวกเขา
 51. นักป้องกันความปลอดภัย นักป้องกันความปลอดภัยรับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงและวางแผนการป้องกันและรับมือกับอุบัติเหตุหรือการละเมิดความปลอดภัยในองค์กร
 52. นักออกแบบอินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ผู้ใช้ นักออกแบบอินเทอร์เน็ตและประสบการณ์ผู้ใช้ออกแบบและสร้างประสบการณ์การใช้งานที่เหมาะสมและน่าสนใจในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
 53. นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์สร้างและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือ โปสเตอร์ และแผ่นพับ
 54. นักแปลภาษา นักแปลภาษาแปลภาษาต่างๆ เพื่อให้สื่อสารระหว่างภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
 55. นักวาดการ์ตูน นักวาดการ์ตูนสร้างภาพการ์ตูนและตัวละครที่น่ารักและน่าสนใจ ใช้ทักษะในการวาดภาพและสร้างเรื่องราว
 56. นักออกแบบชุดแบบ นักออกแบบชุดแบบสร้างและออกแบบชุดแบบสำหรับงานโชว์แฟชั่น งานแฟชั่น หรืองานโปรโมชั่น
 57. นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักจัดการทรัพยากรธรรมชาติรับผิดชอบในการวางแผน ดูแล และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ น้ำ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 58. นักวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิทยาศาสตร์การอาหารศึกษาและศึกษาประเด็นทางการอาหาร สร้างและพัฒนาอาหารใหม่ วิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร และสร้างนโยบายทางการอาหาร
 59. นักวาดภาพร่างกาย นักวาดภาพร่างกายสร้างภาพร่างกายและผู้คนที่สวยงามและมีความสมจริง
 60. นักวาดและออกแบบอนิเมชั่น นักวาดและออกแบบอนิเมชั่นสร้างภาพเคลื่อนไหวและตัวละครในภาพเคลื่อนไหว
 61. นักเรียน/นักศึกษา นักเรียนหรือนักศึกษากำลังศึกษาในระดับการศึกษาต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามสาขาที่เลือกเรียน
 62. คนรุ่นใหม่/นักเริ่มต้น คนรุ่นใหม่หรือนักเริ่มต้นที่กำลังเริ่มต้นหรือต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพหรือสายงานที่เลือก
 63. นักกฎหมายที่ปรึกษา/นิติกร นักกฎหมายที่ปรึกษาหรือนิติกรที่ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายแก่ลูกค้า
 64. นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาแอปพลิเคชันออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ
 65. นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและศึกษาประเด็นทางสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาวิธีการสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน
 66. นักบริหารโรงงาน นักบริหารโรงงานรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และดูแลการผลิตในโรงงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
 67. นักตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 68. นักภาษาศาสตร์ นักภาษาศาสตร์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางภาษาเพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการสื่อสารและการแปลภาษา
 69. นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อให้คำปรึกษาและการสนับสนุนทางจิตวิทยา
 70. ผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรรับผิดชอบในการบริหารและดำเนินการองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างความเป็นไปได้ทางธุรกิจสำหรับชุมชนหรือสังคม
 71. ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินการทางการเงินภายในองค์กร รวมถึงการบัญชี การควบคุมงบประมาณ และการรายงานทางการเงิน
 72. นักประชาสัมพันธ์องค์กร นักประชาสัมพันธ์องค์กรรับผิดชอบในการสร้างและสรรค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้เกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร
 73. นักออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ นักออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ศึกษาและออกแบบประสบการณ์การใช้งานที่ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ใช้งาน
 74. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่น ๆ
 75. นักวิจัยทางการเมือง นักวิจัยทางการเมืองศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการเมือง เช่น การเลือกตั้ง นโยบาย และกลไกการดำเนินการทางการเมือง
 76. นักจัดการโครงการ นักจัดการโครงการรับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และดูแลการดำเนินโครงการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
 77. นักสร้างแบรนด์ นักสร้างแบรนด์ศึกษาและสร้างค่าแบรนด์ขององค์กร รวมถึงการกำหนดตัวตนและกลยุทธ์ทางการตลาด
 78. นักการตลาดออนไลน์ นักการตลาดออนไลน์รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความรู้สึกและสร้างความสนใจให้กับผู้ใช้งาน
 79. นักออกแบบสิ่งพิมพ์ นักออกแบบสิ่งพิมพ์ศึกษาและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างความสนใจและประทับใจในผู้อ่าน
 80. นักฟิสิกส์ นักฟิสิกส์ศึกษาและศึกษาประเด็นทางฟิสิกส์ เช่น พลังงาน การแสงสว่าง และโครงสร้างของสาร
 81. นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ศึกษาและใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การสื่อสารภาษาองค์กร การพัฒนาภาษาสื่อสาร หรือการศึกษาภาษานอกเหนือจากภาษาแม่
 82. นักประชาสัมพันธ์สื่อสังคม นักประชาสัมพันธ์สื่อสังคมรับผิดชอบในการสร้างและจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความสนใจและส่งเสริมแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 83. นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเว็บไซต์ศึกษาและสร้างเว็บไซต์ที่ใช้งานได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์องค์กร ร้านค้าออนไลน์ หรือแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์
 84. นักวิจัยการเมืองและนโยบาย นักวิจัยการเมืองและนโยบายศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการเมือง นโยบายทางการเมือง และผลกระทบต่อสังคม
 85. นักจัดการโครงการภาษา นักจัดการโครงการภาษารับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และดูแลการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาษา เช่น การแปลภาษา การสร้างคู่มือการใช้งาน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาษา
 86. นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ โปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่
 87. นักเขียนนิยาย นักเขียนนิยายสร้างเรื่องราวและตัวละครในนิยายที่น่าสนใจและสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน
 88. นักออกแบบสวนสาธารณะ นักออกแบบสวนสาธารณะศึกษาและออกแบบสวนสาธารณะที่สวยงามและใช้งานได้ในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้งาน
 89. นักวิจัยด้านการแพทย์ นักวิจัยด้านการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์ด้านการแพทย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรทางการแพทย์ วิธีการรักษา และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
 90. ผู้บริหารสมรรถนะสูง ผู้บริหารสมรรถนะสูงรับผิดชอบในการบริหารและกำหนดนโยบายในองค์กร เป็นผู้นำและประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ
 91. นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางชีววิทยาและชีวเคมี เพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและกระบวนการชีวภาพ
 92. นักออกแบบสินค้า นักออกแบบสินค้าศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้ทักษะในการวาดภาพ ออกแบบ และวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 93. นักวิจัยทางการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น
 94. นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ศึกษาและสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่น่าสนใจและมีความสนุกสนานสำหรับผู้เล่น
 95. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกลุ่มคนและสังคม
 96. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและสิ่งที่มีความหมายในข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 97. นักฟิสิกส์นาโน นักฟิสิกส์นาโนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนที่มีขนาดเล็กมากเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 98. นักการตลาดทางดิจิทัล นักการตลาดทางดิจิทัลรับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดออนไลน์ เช่น การโฆษณาออนไลน์ การตลาดทางโซเชียลมีเดีย และการวิเคราะห์ผลการตลาด
 99. นักออกแบบองค์กร นักออกแบบองค์กรรับผิดชอบในการออกแบบโครงสร้างองค์กร การจัดแผนองค์กร และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
 100. นักประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์ นักประชาสัมพันธ์สังคมออนไลน์รับผิดชอบในการสร้างและจัดการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร
 101. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ AI นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และประมวลผลข้อมูลได้อย่างอัตโนมัติ
 102. นักวิทยาศาสตร์ทางระบบสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ทางระบบสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 103. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Blockchain นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการทำธุรกรรมและการรักษาความปลอดภัยในระบบ
 104. นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ควอนตัม นักวิจัยที่ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลและการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
 105. นักวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางดาราศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับดาราศาสตร์และอวกาศเพื่อให้ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศทางดาราศาสตร์และปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
 106. นักสร้างโมเดล 3D นักสร้างโมเดล 3D ศึกษาและสร้างโมเดล 3D ที่สามารถนำมาใช้ในงานกราฟิก อนิเมชั่น และสื่อต่าง ๆ
 107. นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ความเข้าใจและสกัดความรู้จากข้อมูลชีวภาพ
 108. นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นักออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างความสนใจในผู้ชมหรือผู้ใช้งาน
 109. นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ของโลก และสังคมที่อยู่บนพื้นผิวโลก
 110. นักเขียนบทความวิทยาศาสตร์ นักเขียนบทความวิทยาศาสตร์ศึกษาและเขียนบทความที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงความรู้และเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ให้กับผู้อ่าน
 111. นักออกแบบเกม นักออกแบบเกมศึกษาและออกแบบเกมคอมพิวเตอร์หรือเกมมือถือที่มีการเล่นที่น่าสนุกและมีความท้าทายสำหรับผู้เล่น
 112. นักวิทยาศาสตร์การทดลอง นักวิทยาศาสตร์การทดลองศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจและความรู้ใหม่ในสาขาต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์
 113. นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ นักพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ใช้งานได้ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 114. นักเขียนสคริปต์ นักเขียนสคริปต์ศึกษาและเขียนสคริปต์ในงานภาพยนตร์ ทีวีโฆษณา หรือสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างเรื่องราวและตัวละครที่น่าสนใจ
 115. นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ นักภาษาศาสตร์ประยุกต์ศึกษาและใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ในการวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง เช่น การสื่อสารภาษาองค์กร การพัฒนาภาษาสื่อสาร หรือการศึกษาภาษานอกเหนือจากภาษาแม่
 116. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 117. นักจิตวิทยาสำนักงาน นักจิตวิทยาสำนักงานศึกษาและให้คำปรึกษาในด้านจิตวิทยาการทำงาน เช่น การจัดการสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ทำงาน การบริหารจัดการความเครียด หรือการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
 118. นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในงานองค์กร เช่น ระบบฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล หรือการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
 119. นักเขียนเนื้อหาดิจิทัล นักเขียนเนื้อหาดิจิทัลศึกษาและเขียนเนื้อหาสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคมออนไลน์
 120. นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือศึกษาและสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและได้รับประโยชน์จากแอปพลิเคชันต่าง ๆ
 121. นักวิทยาศาสตร์อาหาร นักวิทยาศาสตร์อาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและกระบวนการทางอาหาร เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสารอาหาร การปรุงอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพ
 122. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การกระทบต่อภูมิประเทศและชีวิตทางน้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรทางสิ่งแวดล้อม
 123. นักออกแบบท่องเที่ยว นักออกแบบท่องเที่ยวศึกษาและออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและนำเสนอความหลากหลายให้กับนักท่องเที่ยว
 124. นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬาศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการทางกีฬา เพื่อเข้าใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการฝึกซ้อม การเตรียมพร้อม และการแข่งขันในกีฬาต่าง ๆ
 125. นักประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เพื่อเข้าใจและสกัดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์และสังคม
 126. นักวิทยาศาสตร์การทำงาน นักวิทยาศาสตร์การทำงานศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการการทำงานทั้งในองค์กรและสถานที่ทำงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 127. นักวิทยาศาสตร์สังคม นักวิทยาศาสตร์สังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวโน้มและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกลุ่มคนและสังคม
 128. นักวิทยาศาสตร์วิจัยด้านพลังงาน นักวิทยาศาสตร์วิจัยด้านพลังงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน และวิธีการประหยัดพลังงาน
 129. นักวิทยาศาสตร์ทางเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมี โครงสร้างโมเลกุล และปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเคราะห์สารเคมีและการประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ
 130. นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเส้นใย นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเส้นใยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเส้นใย การสร้างสิ่งทอ และการพัฒนาวัสดุใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 131. นักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ทางการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการปลูกพืช การจัดการและประมวลผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตร
 132. นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องอาหาร นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหาร การประมวลผล คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 133. นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น ยา การรักษาโรค และเครื่องมือทางการแพทย์
 134. นักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์ทางนิวเคลียร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ การใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในงานวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ใหม่
 135. นักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์สิ่งทอ นักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์สิ่งทอศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้หลักการทางฟิสิกส์ในกระบวนการผลิตสิ่งทอและวัสดุในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 136. นักวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งเคมี นักวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์สิ่งเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้สารเคมีในอุตสาหกรรมและการวิจัย
 137. นักวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอาหาร นักวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหาร และการพัฒนาอาหารใหม่
 138. นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยและการแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จทางอุตสาหกรรม
 139. นักวิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์ทางอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตและการจัดการในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการผลิตสินค้า
 140. นักวิทยาศาสตร์สื่อสารวิทยา นักวิทยาศาสตร์สื่อสารวิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล และการสื่อสารในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสารต่าง ๆ
 141. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการสอน นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการสอนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้
 142. นักวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยา นักวิทยาศาสตร์ทางสรีรวิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาสรีรวิทยา กระบวนการการพัฒนาทางสรีรวิทยา และผลกระทบต่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลิกภาพ
 143. นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาองค์กร นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองค์กร การจัดการเปลี่ยนแปลง และการสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร
 144. นักวิทยาศาสตร์ทางการเงินและการลงทุน นักวิทยาศาสตร์ทางการเงินและการลงทุนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการทางการเงิน การวิเคราะห์และการจัดการลงทุน เพื่อให้มีการตัดสินใจทางการเงินที่มีระบบตามหลักการวิทยาศาสตร์
 145. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค และการสนับสนุนกระบวนการรักษาทางการแพทย์
 146. นักวิทยาศาสตร์การประมง นักวิทยาศาสตร์การประมงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง การศึกษาสภาวะทางทรัพยากรทางประมง และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการประมง
 147. นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอใหม่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการใช้งานที่ดี
 148. นักวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศ นักวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและกระบวนการทางการบินและอวกาศ การออกแบบและพัฒนายานอวกาศ การวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ เพื่อการสำรวจอวกาศและการวิจัยทางดาราศาสตร์
 149. นักวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพ นักวิทยาศาสตร์ทางสุขภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพและโรคทางสุขภาพ การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการใช้สารเคมีและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ
 150. นักวิทยาศาสตร์ทางอาหารศึกษา นักวิทยาศาสตร์ทางอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติทางอาหาร กระบวนการทางอาหาร และผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
 151. นักวิทยาศาสตร์การประมงทางทะเล นักวิทยาศาสตร์การประมงทางทะเลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล การศึกษาสภาวะทางทะเล และการพัฒนาเทคโนโลยีในการประมงทางทะเล
 152. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมอุตสาหกรรม และวิธีการลดปริมาณของการปล่อยสารพิษและก๊าซต่ออากาศ
 153. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณสมบัติและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต กระบวนการทางชีวภาพ และประสิทธิภาพในการใช้ชีวภาพในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 154. นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและใช้เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบจำลองและการทำนายที่มีความแม่นยำ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวิจัย
 155. นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์สารเคมีและการออกแบบสารเคมีใหม่ที่มีประโยชน์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 156. นักวิทยาศาสตร์โครงสร้างข้อมูล นักวิทยาศาสตร์โครงสร้างข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและการจัดระเบียบข้อมูล เพื่อให้มีการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
 157. นักวิทยาศาสตร์สถิติ นักวิทยาศาสตร์สถิติศึกษาและใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองทางสถิติ และการทำนายผลโดยใช้ข้อมูลทางสถิติ
 158. นักวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสมบัติและการใช้งานของวัสดุในอุตสาหกรรม การพัฒนาวัสดุใหม่ และการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุที่มีอยู่เพื่อการประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ
 159. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และทดลอง นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และทดลองศึกษาและประเมินผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
 160. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาและทดสอบโปรโตไทป์ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและความสามารถใช้งานที่ดี
 161. นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมและแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์
 162. นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการชีวภาพ การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อเยื่อชีวภาพ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางชีวภาพในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 163. นักวิทยาศาสตร์อวกาศ นักวิทยาศาสตร์อวกาศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศในงานวิจัยและการสำรวจดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ และอวกาศ
 164. นักวิทยาศาสตร์อากาศยาน นักวิทยาศาสตร์อากาศยานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบ การทดสอบ และการพัฒนาอากาศยาน รวมถึงการศึกษาความปลอดภัยในการใช้งานอากาศยาน
 165. นักวิทยาศาสตร์การเมือง นักวิทยาศาสตร์การเมืองศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเมือง การวิจัยและการวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบการปกครอง การเลือกตั้ง การเมืองกลุ่มน้ำเสียง และนโยบายการเมือง
 166. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด
 167. นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ ระบบทางธรรมชาติและสังคม การแบ่งแยกภูมิศาสตร์ และผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ
 168. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างสรรค์ในตลาด
 169. นักวิทยาศาสตร์โภชนาการ นักวิทยาศาสตร์โภชนาการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร การศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะทางโภชนาการของอาหาร และการพัฒนาโภชนาการในการดูแลสุขภาพและโรคเรื้อรัง
 170. นักวิทยาศาสตร์การเกษตร นักวิทยาศาสตร์การเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเพาะปลูกพืช การจัดการทรัพยากรทางการเกษตร และการพัฒนาเทคโนโลยีในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิต
 171. นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับภาวะทางทะเล ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางทะเล และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทะเลเพื่อการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
 172. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทุติยภูมิ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางทุติยภูมิศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางธรรมชาติในทุ่งนา ทางเขา และแอ่งน้ำ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมนุษย์
 173. นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการวางแผนท่องเที่ยว และการปรับปรุงประสบการณ์ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
 174. นักวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชน นักวิทยาศาสตร์สื่อสารมวลชนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์สื่อ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการสื่อสารและสื่อสารมวลชน
 175. นักวิทยาศาสตร์การศึกษา นักวิทยาศาสตร์การศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้ วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้
 176. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกฎแห่งฟิสิกส์และกระบวนการทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์และการทดลองทางฟิสิกส์ เพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 177. นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มพันธุศาสตร์ การค้นหาและสืบค้นข้อมูลทางพันธุกรรม และการใช้เทคโนโลยีพันธุกรรมในการปรับปรุงสายพันธุ์พืชและสัตว์
 178. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางการแพทย์ในการวินิจฉัยและรักษาโรค การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางการแพทย์
 179. นักวิทยาศาสตร์การศึกษากีฬา นักวิทยาศาสตร์การศึกษากีฬาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการศึกษากีฬา การพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางกีฬา การวิเคราะห์ผลกระทบของกีฬาต่อสุขภาพและพัฒนาการของบุคคล
 180. นักวิทยาศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเดินทางและการท่องเที่ยว การวิเคราะห์และวางแผนการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว และการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยม
 181. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างระบบและแอปพลิเคชันที่ใช้ประโยชน์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 182. นักวิทยาศาสตร์การตลาดดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การตลาดดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลการตลาด การสร้างและดูแลเนื้อหาดิจิทัล และการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัล
 183. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันสารสนเทศ
 184. นักวิทยาศาสตร์สื่อสารองค์กร นักวิทยาศาสตร์สื่อสารองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารในองค์กร การวิเคราะห์และการวางแผนสื่อสารองค์กร การสร้างและดูแลเนื้อหาสื่อสาร และการพัฒนากลยุทธ์สื่อสาร
 185. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาเกม นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาเกมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบและพัฒนาเกม การทดสอบและวิเคราะห์เกม และการปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม
 186. นักวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรม นักวิทยาศาสตร์ภูมิสถาปัตยกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ประกอบทางภูมิศาสตร์ในสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างและระบบสถาปัตยกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในสถาปัตยกรรม
 187. นักวิทยาศาสตร์การศึกษาสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การศึกษาสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้เชิงสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการศึกษา วิธีการสอนและการเรียนรู้ที่เน้นสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาโครงการการศึกษาที่ยั่งยืนตามหลักการสิ่งแวดล้อม
 188. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโครงการ การวางแผน การควบคุมและการประเมินโครงการ การจัดการทรัพยากร และการสร้างนวัตกรรมในการจัดการโครงการ
 189. นักวิทยาศาสตร์โภชนาการกีฬา นักวิทยาศาสตร์โภชนาการกีฬาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับโภชนาการและอาหารสำหรับกีฬา การวิเคราะห์และวางแผนโภชนาการสำหรับนักกีฬา การใช้เทคโนโลยีในการประเมินสภาพร่างกายและโภชนาการของนักกีฬา
 190. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตร นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการเกษตร การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการเกษตรเพื่อการอยู่รอดและยั่งยืน
 191. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม และการสร้างมาตรการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบทางสุขภาพ
 192. นักวิทยาศาสตร์เคมี นักวิทยาศาสตร์เคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมี กฎแห่งเคมี และกระบวนการทางเคมี การวิเคราะห์และทดลองทางเคมี เพื่อให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 193. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักวิทยาศาสตร์สุขภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพมนุษย์ การวิเคราะห์และการวางแผนสุขภาพ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการพัฒนามาตรการในการส่งเสริมสุขภาพ
 194. นักวิทยาศาสตร์ทางสังคม นักวิทยาศาสตร์ทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม การวิเคราะห์และการวางแผนทางสังคม การศึกษาและวิเคราะห์สังคม และการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการศึกษาทางสังคม
 195. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การทดสอบและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ และการใช้สื่อสารและการตลาดในการออกแบบผลิตภัณฑ์
 196. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลเข้าใช้ในการตัดสินใจและการวางแผน
 197. นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุน นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเงิน การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนการเงินและการลงทุน และการวิจัยแนวโน้มทางการเงินเพื่อการตัดสินใจการลงทุน
 198. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากร และการสร้างแผนการพัฒนาบุคลากร
 199. นักวิทยาศาสตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการความปลอดภัยของเครือข่าย และการพัฒนาเทคโนโลยีในเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 200. นักวิทยาศาสตร์การตลาดกลยุทธ์ดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การตลาดกลยุทธ์ดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การออกแบบและการจัดการแคมเปญการตลาดออนไลน์ และการวิเคราะห์ผลการตลาดออนไลน์
 201. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุและการใช้งานของวัสดุต่างๆ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำวัสดุมาใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 202. นักวิทยาศาสตร์ระบบสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ระบบสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 203. นักวิทยาศาสตร์เครื่องมือและเทคนิควิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เครื่องมือและเทคนิควิทยาศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิเคราะห์และการปรับใช้เครื่องมือและเทคนิคในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 204. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยแนวโน้มทางดิจิทัล
 205. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร การวิเคราะห์และวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 206. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา การวางแผนและการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบการทดลอง และการนำผลวิจัยไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 207. นักวิทยาศาสตร์อาหาร นักวิทยาศาสตร์อาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับอาหารและสารอาหาร การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพอาหาร การวิจัยแนวโน้มในอาหารและภาวะโภชนาการ และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
 208. นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับจุลชีววิทยาและสัตววิทยา การวิเคราะห์และทดสอบจุลชีวสาร การวิจัยแนวโน้มในจุลชีววิทยา และการประยุกต์ใช้จุลชีวสารในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 209. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางการแพทย์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพ และการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
 210. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 211. นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ นักวิทยาศาสตร์เคมีอินทรีย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย์และการใช้งานของสารเคมีในงานวิจัยและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของสารเคมีอินทรีย์ การพัฒนาสารเคมีใหม่ และการนำสารเคมีไปใช้ในงานอื่นๆ เช่น ยาและวัสดุเครื่องแต่งกาย
 212. นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิต นักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิต การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการการผลิต การวางแผนและการจัดการทรัพยากรการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต
 213. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่มีประโยชน์ในการวิจัยทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพ
 214. นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในการวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธุรกิจและตลาด
 215. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และการพัฒนามาตรการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ
 216. นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กร นักวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และการพัฒนาองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และการพัฒนาในองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาองค์กร และการออกแบบและพัฒนาโครงการการเรียนรู้ในองค์กร
 217. นักวิทยาศาสตร์การทดลองทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การทดลองทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและดำเนินการทดลองทางการแพทย์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์และข้อมูลทางการแพทย์ การพัฒนาเทคนิคการทดลองแพทย์ และการใช้การทดลองในการวิจัยและการให้บริการด้านการแพทย์
 218. นักวิทยาศาสตร์อาหารและธุรกิจอาหาร นักวิทยาศาสตร์อาหารและธุรกิจอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับอาหารและสารอาหารในธุรกิจอาหาร การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพอาหาร การวิจัยแนวโน้มในอาหารและภาวะโภชนาการในธุรกิจอาหาร และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
 219. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิศวกรรมอุตสาหการ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม และการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในกระบวนการผลิต
 220. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงกระบวนการอุตสาหกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 221. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโครงการ การวางแผนและการดำเนินงานโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินความสำเร็จของโครงการ และการนำเทคนิคและเครื่องมือการจัดการโครงการมาใช้ในการดำเนินงาน
 222. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและการพัฒนาระบบไฟฟ้า และการวิเคราะห์และการปรับปรุงประสิทธิภาพในระบบไฟฟ้า
 223. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการทดสอบซอฟต์แวร์ และการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 224. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางเทคนิค นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางเทคนิคศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางเทคนิค การวิเคราะห์และการประเมินผลการออกแบบ การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการออกแบบ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบ
 225. นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ และการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 226. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบระบบโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
 227. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาการผลิต นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาการผลิตศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาการผลิต การวางแผนและการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบการทดลอง และการนำผลวิจัยและพัฒนาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 228. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับชีววิทยาและสัตววิทยา การวิเคราะห์และทดสอบองค์ประกอบชีววิทยา การศึกษาแนวโน้มในชีววิทยา และการนำแนวคิดและความรู้ในชีววิทยาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 229. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์และวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 230. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาและการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในตลาด
 231. นักวิทยาศาสตร์การประกันคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การประกันคุณภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการประกันคุณภาพ การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพ การออกแบบและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการประกันคุณภาพ
 232. นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาทางเคมี นักวิทยาศาสตร์วิจัยและพัฒนาทางเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการวิจัยและพัฒนาทางเคมี การวิเคราะห์และทดสอบสารเคมี การออกแบบและพัฒนาสารเคมีใหม่ และการนำสารเคมีไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 233. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางกลโรงงาน นักวิทยาศาสตร์การออกแบบทางกลโรงงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบทางกลโรงงาน การวิเคราะห์และการปรับปรุงกระบวนการการผลิต การวางแผนและการจัดการทรัพยากรในกลโรงงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบทางกลโรงงาน
 234. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี การวางแผนและการดำเนินงานโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินความสำเร็จของโครงการ และการนำเทคโนโลยีในโครงการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 235. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพและยา นักวิทยาศาสตร์สุขภาพและยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางสุขภาพและยา การวิเคราะห์และทดสอบยาและผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพ การศึกษาแนวโน้มในด้านสุขภาพและยา และการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพและยาใหม่
 236. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการตลาด การวิเคราะห์ตลาดและการศึกษาผู้บริโภค การวางแผนและการดำเนินการการตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตลาด
 237. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวัสดุ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมวัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบและพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำวัสดุใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 238. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครื่องกล นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครื่องกลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบเครื่องกล การวิเคราะห์และการทดสอบความสามารถของเครื่องกล และการออกแบบและพัฒนาเครื่องกลใหม่
 239. นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอ นักวิทยาศาสตร์สิ่งทอศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตสิ่งทอ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของสิ่งทอ การออกแบบและพัฒนาสิ่งทอใหม่ และการนำสิ่งทอไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 240. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์และทดสอบความสามารถของผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 241. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มทางธุรกิจ และการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ
 242. นักวิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ภูมิสารสนเทศและภูมิสารสนเทศศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการทำงานและการตัดสินใจ และการวางแผนและการจัดการทรัพยากรภูมิสารสนเทศ
 243. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์การออกแบบเครือข่ายศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการออกแบบและพัฒนาเครือข่าย การวิเคราะห์และทดสอบความสามารถของเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายใหม่ และการนำเครือข่ายไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 244. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การวางแผนและการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์และการประเมินผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 245. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครื่องแบบ นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครื่องแบบศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเครื่องแบบ การวิเคราะห์และการออกแบบเครื่องแบบใหม่ และการนำเครื่องแบบไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 246. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของต้นแบบผลิตภัณฑ์ และการนำต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 247. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เทคโนโลยีศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีในด้านต่างๆ การสำรวจแนวโน้มเทคโนโลยี การวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยี และการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิเคราะห์เทคโนโลยี
 248. นักวิทยาศาสตร์การจัดการสายงาน นักวิทยาศาสตร์การจัดการสายงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการสายงาน การวางแผนและการดำเนินงานสายงาน การวิเคราะห์และการประเมินความสำเร็จของสายงาน และการนำเทคนิคและเครื่องมือการจัดการสายงานมาใช้ในการดำเนินงาน
 249. นักวิทยาศาสตร์สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การสร้างแบบจำลองทางสถิติ และการนำผลข้อมูลสถิติไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจและการวิจัย
 250. นักวิทยาศาสตร์การแสดงผลและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การแสดงผลและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการนำสื่อการสอนและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการศึกษาและอุตสาหกรรม
 251. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและตรรกะในฟิสิกส์ การวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีและกฎของฟิสิกส์ การศึกษาแนวโน้มในด้านฟิสิกส์ และการนำหลักการและทฤษฎีฟิสิกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 252. นักวิทยาศาสตร์โลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์โลจิสติกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการโลจิสติกส์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการออกแบบระบบโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์
 253. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุและโครงสร้างทางวัสดุ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การออกแบบและพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำวัสดุไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 254. นักวิทยาศาสตร์ชีวเคมี นักวิทยาศาสตร์ชีวเคมีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับเคมีชีวภาพและเคมีชีวการ การศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างและสมบัติของสารชีวเคมี การวิเคราะห์และทดสอบสารชีวเคมี การออกแบบและพัฒนาสารชีวเคมีใหม่ และการนำสารชีวเคมีไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 255. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับชีววิทยาและสัตววิทยา การวิเคราะห์และทดสอบองค์ประกอบชีววิทยา การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการชีววิทยา และการนำความรู้ในชีววิทยาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 256. นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์พันธุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์และทดสอบแบบจำลองพันธุศาสตร์ การศึกษาแนวโน้มในด้านพันธุศาสตร์ และการนำความรู้ในพันธุศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
 257. นักวิทยาศาสตร์ฟาร์มาโคโลยี นักวิทยาศาสตร์ฟาร์มาโคโลยีศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีในฟาร์มาไปใช้ในการผลิตพืชและสัตว์ การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการในฟาร์มา การศึกษาแนวโน้มในด้านฟาร์มาโคโลยี และการนำเทคโนโลยีในฟาร์มาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 258. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การออกแบบและการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 259. นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์สารสนเทศศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การจัดการ การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูลทางสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์และประเมินผลของข้อมูลทางสารสนเทศ
 260. นักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีและกฎของดาราศาสตร์ การศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของจักรวาล การวิเคราะห์และการนำข้อมูลดาราศาสตร์ไปใช้ในการวิจัยและการสืบค้น
 261. นักวิทยาศาสตร์การทดลอง นักวิทยาศาสตร์การทดลองศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การวางแผนและการดำเนินการทดลอง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และการสรุปข้อมูลจากการทดลอง และการนำเทคนิคและเครื่องมือการทดลองไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 262. นักวิทยาศาสตร์การทดสอบและคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การทดสอบและคุณภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการทดสอบและการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และการประเมินผลการทดสอบและคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาวิธีการทดสอบและควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการทดสอบและควบคุมคุณภาพ
 263. นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการประเมินผลกระบวนการผลิต การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ และการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในอุตสาหกรรม
 264. นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำหลักการและเทคโนโลยีฟิสิกส์มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคในด้านการแพทย์ การศึกษาและวิเคราะห์ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยีฟิสิกส์ทางการแพทย์ และการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านการแพทย์
 265. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบระบบ นักวิทยาศาสตร์การออกแบบระบบศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบระบบ การวิเคราะห์และการจำลองการทำงานของระบบ การออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ และการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการออกแบบระบบ
 266. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล นักวิทยาศาสตร์การออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการออกแบบกราฟิกและสื่อดิจิทัล การวิเคราะห์และการสร้างสื่อกราฟิกและสื่อดิจิทัล การออกแบบและพัฒนาสื่อกราฟิกและสื่อดิจิทัลใหม่ และการนำสื่อกราฟิกและสื่อดิจิทัลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 267. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการจัดการโครงการ และการนำเทคโนโลยีในการจัดการโครงการ
 268. นักวิทยาศาสตร์การศึกษา นักวิทยาศาสตร์การศึกษาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการเรียนรู้และการสอน การวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้และการสอน การออกแบบและพัฒนากลไกการเรียนรู้และการสอนใหม่ และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีในการศึกษาไปใช้ในงานวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
 269. นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กร นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการสื่อสารภายในองค์กร การวิเคราะห์และการวางแผนการสื่อสารองค์กร การออกแบบและพัฒนาวิธีการสื่อสารองค์กร และการนำเทคโนโลยีสื่อสารไปใช้ในองค์กร
 270. นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิต และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 271. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการตลาด การวิเคราะห์และทดสอบแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลการตลาด การวางแผนและการดำเนินงานกลยุทธ์การตลาด และการนำเทคโนโลยีในการตลาดไปใช้ในองค์กร
 272. นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุน นักวิทยาศาสตร์การเงินและการลงทุนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการเงินและการลงทุน การวิเคราะห์และการจัดการพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทางการเงิน และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีทางการเงินไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเงิน
 273. นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและโรงแรม นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวและโรงแรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการท่องเที่ยวและการโรงแรม การวิเคราะห์และการวางแผนการท่องเที่ยวและการโรงแรม การออกแบบและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมใหม่ และการนำเทคโนโลยีในการท่องเที่ยวและโรงแรมไปใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
 274. นักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม นักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสารเคมีทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพยา การวิเคราะห์และการควบคุมกระบวนการผลิตยา และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีในเภสัชกรรมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม
 275. นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ชีววิทยาทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความรู้ทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การวิเคราะห์และทดสอบชีวสารและชีวโมเลกุลทางการแพทย์ และการนำแนวคิดและเทคโนโลยีทางชีววิทยาทางการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 276. นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน การวิเคราะห์และการวางแผนการดูแลสุขภาพสาธารณสุข การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการสุขภาพสาธารณสุข และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสุขภาพสาธารณสุข
 277. นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการนำหลักการและเทคโนโลยีทางการแพทย์มาใช้ในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรค การวิเคราะห์และการวางแผนการดูแลผู้ป่วย และการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 278. นักวิทยาศาสตร์การสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 279. นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ การวิเคราะห์และการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการนำเทคโนโลยีชีวการแพทย์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 280. นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพมนุษย์ในทางทั้งด้านทางธรรมชาติและทางมนุษย์ การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางการแพทย์ และการนำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการแพทย์
 281. นักวิทยาศาสตร์การพยาบาล นักวิทยาศาสตร์การพยาบาลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและการประเมินผลในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย การวิเคราะห์และการนำข้อมูลสุขภาพไปใช้ในการปรับปรุงการพยาบาล การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ และการนำเทคโนโลยีในการพยาบาลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการพยาบาล
 282. นักวิทยาศาสตร์การศึกษาพันธุศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์การศึกษาพันธุศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการศึกษาพันธุศาสตร์ การวิเคราะห์และทดสอบแบบจำลองพันธุศาสตร์ การศึกษาแนวโน้มในด้านพันธุศาสตร์ และการนำความรู้ในพันธุศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
 283. นักวิทยาศาสตร์การผลิตผลทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์การผลิตผลทางการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตผลทางการเกษตร การวิเคราะห์และการประเมินผลการผลิตผลทางการเกษตร การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลทางการเกษตร และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเกษตร
 284. นักวิทยาศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์การบริหารทรัพยากรธรรมชาติศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์และการวางแผนการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเทคโนโลยีในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ
 285. นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหาร นักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมอาหารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการผลิตอาหาร การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพอาหาร การออกแบบและพัฒนาสูตรอาหารใหม่ และการนำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมอาหารไปใช้ในงานวิจัยและการผลิตอาหาร
 286. นักวิทยาศาสตร์วัสดุ นักวิทยาศาสตร์วัสดุศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุ การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ และการนำเทคโนโลยีในการผลิตและใช้วัสดุไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 287. นักวิทยาศาสตร์การพลังงาน นักวิทยาศาสตร์การพลังงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับแหล่งพลังงานทางเลือก การวิเคราะห์และการวางแผนในการใช้พลังงานทางเลือก การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพลังงานทางเลือก และการนำเทคโนโลยีทางการพลังงานไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมพลังงาน
 288. นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลภูมิศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการศึกษาภูมิศาสตร์ และการนำเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมภูมิศาสตร์
 289. นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์การทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีการทำนาย การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองและวิธีการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ และการนำเทคโนโลยีการทำนายและการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมต่าง ๆ
 290. นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์ นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การสร้างสรรค์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการและหลักการในการสร้างสรรค์ การวิเคราะห์และการนำไอเดียใหม่ไปสู่การสร้างสรรค์ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการนำเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์
 291. นักวิทยาศาสตร์การออกแบบสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์การออกแบบสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการและหลักการในการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและมีความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการประเมินผลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการการผลิต การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ และการนำเทคโนโลยีในการออกแบบสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 292. นักวิทยาศาสตร์การศึกษาทางสังคม นักวิทยาศาสตร์การศึกษาทางสังคมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับกระบวนการการศึกษาและทรัพยากรทางสังคม การวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาการศึกษา การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองการศึกษาใหม่ และการนำเทคโนโลยีทางการศึกษาไปใช้ในงานวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
 293. นักวิทยาศาสตร์การเมือง นักวิทยาศาสตร์การเมืองศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการเมือง การวิเคราะห์และการวางแผนการบริหารราชการ การวิเคราะห์และการทดสอบนโยบายทางการเมือง การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมในการเมือง และการนำเทคโนโลยีทางการเมืองไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเมือง
 294. นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์และเครื่องมือคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม และการแก้ปัญหาด้วยการใช้คอมพิวเตอร์
 295. นักวิทยาศาสตร์การป้องกันภัย นักวิทยาศาสตร์การป้องกันภัยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยง การวางแผนและการจัดการเรื่องภัยพิบัติ การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองในการป้องกันภัย และการนำเทคโนโลยีในการป้องกันภัยไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการป้องกันภัย
 296. นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการวางแผนในการท่องเที่ยว การศึกษาและการประเมินผลในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 297. นักวิทยาศาสตร์การตลาด นักวิทยาศาสตร์การตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการตลาด การวิเคราะห์และการสำรวจตลาด การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาด และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 298. นักวิทยาศาสตร์การเงินและการธนาคาร นักวิทยาศาสตร์การเงินและการธนาคารศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์และการบริหารการเงิน การวางแผนการเงินและการลงทุน และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการธนาคารไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร
 299. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์ การวิเคราะห์และการทดสอบอุปกรณ์นิวเคลียร์ การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ การใช้นิวเคลียร์ในงานวิจัยและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม และการจัดการความปลอดภัยในงานนิวเคลียร์
 300. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมทางธุรกิจ
 301. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการ การวิเคราะห์และการประเมินผลโครงการ การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือการจัดการโครงการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการโครงการ
 302. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ธุรกิจ นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ธุรกิจศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์ธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งธุรกิจ การวิเคราะห์การเงินและประสิทธิภาพธุรกิจ การวางแผนธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมธุรกิจ
 303. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครือข่าย นักวิทยาศาสตร์การจัดการเครือข่ายศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการเครือข่าย การวางแผนและการบริหารเครือข่าย การวิเคราะห์และการประเมินผลเครือข่าย การออกแบบและพัฒนาเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครือข่ายไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการเครือข่าย
 304. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ นักวิทยาศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโลจิสติกส์ การวางแผนและการควบคุมโลจิสติกส์ การวิเคราะห์และการประเมินผลโลจิสติกส์ การออกแบบและพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการโลจิสติกส์
 305. นักวิทยาศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจสากล นักวิทยาศาสตร์การจัดการเศรษฐกิจสากลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการเศรษฐกิจสากล การวิเคราะห์และการประเมินผลเศรษฐกิจสากล การวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสากล และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเศรษฐกิจสากลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการเศรษฐกิจสากล
 306. นักวิทยาศาสตร์การจัดการความรู้ นักวิทยาศาสตร์การจัดการความรู้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร การวางแผนและการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูลความรู้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 307. นักวิทยาศาสตร์การจัดการสาธารณูปโภค นักวิทยาศาสตร์การจัดการสาธารณูปโภคศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารสาธารณูปโภค การวิเคราะห์และการจัดการสาธารณูปโภค การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสาธารณูปโภคไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการจัดการสาธารณูปโภค
 308. นักวิทยาศาสตร์การจัดการโรงงาน นักวิทยาศาสตร์การจัดการโรงงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโรงงาน การวางแผนและการควบคุมการผลิต การวิเคราะห์และการประเมินผลโรงงาน การออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโรงงานไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการผลิต
 309. นักวิทยาศาสตร์การจัดการคุณภาพ นักวิทยาศาสตร์การจัดการคุณภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการจัดการคุณภาพ การวางแผนและการประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์และการประเมินขั้นตอนการผลิต การออกแบบและพัฒนาระบบคุณภาพ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการคุณภาพไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการผลิต
 310. นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเรียนรู้องค์กร นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเรียนรู้องค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารการเรียนรู้ในองค์กร การวางแผนและการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร การวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ใหม่ในองค์กร และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเรียนรู้องค์กรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารการเรียนรู้องค์กร
 311. นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเงินส่วนบุคคล นักวิทยาศาสตร์การบริหารการเงินส่วนบุคคลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน การวางแผนการเกษียณและการบริหารสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเงินส่วนบุคคล
 312. นักวิทยาศาสตร์การบริหารสาธารณะ นักวิทยาศาสตร์การบริหารสาธารณะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารสาธารณะ การวางแผนและการบริหารสาธารณะ การวิเคราะห์และการประเมินผลการบริหารสาธารณะ การออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาธารณะไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารสาธารณะ
 313. นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กร นักวิทยาศาสตร์การสื่อสารองค์กรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการสื่อสารองค์กร การวางแผนและการบริหารการสื่อสารองค์กร การวิเคราะห์และการประเมินผลการสื่อสารองค์กร การออกแบบและพัฒนาสื่อสารองค์กร และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการสื่อสารองค์กร
 314. นักวิทยาศาสตร์การบริหารความเสี่ยง นักวิทยาศาสตร์การบริหารความเสี่ยงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการบริหารความเสี่ยง การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารความเสี่ยง
 315. นักวิทยาศาสตร์การบริหารองค์กรสาธารณะ นักวิทยาศาสตร์การบริหารองค์กรสาธารณะศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการบริหารองค์กรสาธารณะ การวางแผนและการจัดการองค์กรสาธารณะ การวิเคราะห์และการประเมินผลการบริหารองค์กรสาธารณะ การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารองค์กรสาธารณะ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรสาธารณะไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการบริหารองค์กรสาธารณะ
 316. นักวิทยาศาสตร์การตลาดออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์การตลาดออนไลน์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์และการจัดการแคมเปญการตลาดออนไลน์ การวางแผนและการดำเนินการทางโซเชียลมีเดีย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการตลาด การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 317. นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด นักวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด การใช้เทคนิคทางสถิติและข้อมูลทางการตลาด การออกแบบและพัฒนาแบบจำลองทางการตลาด การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 318. นักวิทยาศาสตร์การบริหารการตลาดออนไลน์ นักวิทยาศาสตร์การบริหารการตลาดออนไลน์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการบริหารการตลาดออนไลน์ การวางแผนและการดำเนินการการตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์และการประเมินผลการตลาดออนไลน์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันการตลาดออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาดออนไลน์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการตลาด
 319. นักวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและสิ่งใหม่ นักวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและสิ่งใหม่ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งใหม่ การวิเคราะห์และการประเมินความเป็นไปได้ของนวัตกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและสิ่งใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการสร้างนวัตกรรม
 320. นักวิทยาศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยว นักวิทยาศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการจัดการการท่องเที่ยว การวางแผนและการบริหารการท่องเที่ยว การวิเคราะห์และการจัดการการตลาดท่องเที่ยว การออกแบบและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 321. นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การออกแบบและพัฒนาโครงสร้างและรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 322. นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการพัฒนาและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาและการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรม
 323. นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ นักวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์ การวิเคราะห์และการสำรวจปัญหาทางฟิสิกส์ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือทางฟิสิกส์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ และการนำฟิสิกส์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 324. นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางชีววิทยา การวิเคราะห์และการทดลองในสิ่งมีชีวิต การออกแบบและพัฒนาเทคนิคทางชีววิทยา การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยา และการนำความรู้ทางชีววิทยาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 325. นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 326. นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และการจัดการสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการพัฒนานโยบายสิ่งแวดล้อม การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม
 327. นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบกราฟิก นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบกราฟิกศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการออกแบบกราฟิก การใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการออกแบบกราฟิก การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิก และการนำกราฟิกไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสื่อสารสถานการณ์
 328. นักวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย นักวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัยศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือทางความปลอดภัย การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัย การวางแผนและการบริหารความปลอดภัย การออกแบบและพัฒนาระบบความปลอดภัย การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 329. นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการดูแลส่วนตัว นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพและการดูแลส่วนตัวศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางสุขภาพ การวิเคราะห์และการประเมินสุขภาพ การวางแผนและการดูแลส่วนตัวทางสุขภาพ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการดูแลสุขภาพ การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลส่วนตัวไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 330. นักวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถทางการเรียนรู้ นักวิทยาศาสตร์ด้านความสามารถทางการเรียนรู้ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ การวิเคราะห์และการประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบและพัฒนาวิธีการเรียนรู้ใหม่ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ และการนำความรู้ทางการเรียนรู้ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการศึกษา
 331. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยา การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ยา การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา และการนำผลิตภัณฑ์ยาใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเภสัชกรรม
 332. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการทดสอบแบบทางห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการทดสอบแบบทางห้องปฏิบัติการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์และการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลและการทดสอบคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการทดสอบ และการนำข้อมูลวิทยาศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 333. นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ การสำรวจและการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาแผนที่และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการนำภูมิศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 334. นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหารและโภชนาการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางอาหารและโภชนาการ การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพอาหาร การวางแผนและการบริหารโภชนาการ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ และการนำความรู้ทางอาหารและโภชนาการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 335. นักวิทยาศาสตร์ด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเล นักวิทยาศาสตร์ด้านการประมงและทรัพยากรทางทะเลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางการประมงและทรัพยากรทางทะเล การวิเคราะห์และการจัดการทรัพยากรทางทะเล การวางแผนและการบริหารการประมงและทรัพยากรทางทะเล การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการประมง การนำการประมงและทรัพยากรทางทะเลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 336. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ การพัฒนาและการบริหารโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 337. นักวิทยาศาสตร์ด้านการสื่อสารมวลชน นักวิทยาศาสตร์ด้านการสื่อสารมวลชนศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการสื่อสารมวลชน การวิเคราะห์และการจัดการสื่อมวลชน การวางแผนและการสร้างเนื้อหาสื่อ การใช้เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน การนำสื่อสารมวลชนไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
 338. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาจากข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 339. นักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงาน นักวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการผลิตและใช้พลังงาน การวิเคราะห์และการประเมินองค์ประกอบของพลังงาน การวางแผนและการบริหารการใช้พลังงาน การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางพลังงาน การนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 340. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรม การวิเคราะห์และการประเมินความต้องการและความเป็นไปได้ของนวัตกรรม การวางแผนและการบริหารการพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม และการนำนวัตกรรมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 341. นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการโครงการ นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการโครงการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการโครงการ การวางแผนและการดำเนินงานโครงการ การประเมินผลและการควบคุมคุณภาพโครงการ การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการโครงการ และการนำความรู้ทางการจัดการโครงการไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 342. นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร การวิเคราะห์และการทดสอบนวัตกรรมทางการเกษตร การวางแผนและการบริหารโครงการนวัตกรรมทางการเกษตร การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตร และการนำนวัตกรรมทางการเกษตรไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมการเกษตร
 343. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง การแสวงหาและการประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยง การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง และการนำความรู้ทางการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 344. นักวิทยาศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา นักวิทยาศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์และการวางแผนในการแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การนำความรู้ทางการแก้ไขปัญหาไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 345. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางชีวภาพในการวิเคราะห์ข้อมูล การแสวงหาความรู้และภูมิปัญญาจากข้อมูลทางชีวภาพ การนำข้อมูลทางชีวภาพไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 346. นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวางแผนและการพัฒนาขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 347. นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพทางชีวภาพ นักวิทยาศาสตร์ด้านสุขภาพทางชีวภาพศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและความรู้ทางสุขภาพทางชีวภาพ การวิเคราะห์และการทดสอบคุณภาพทางชีวภาพ การวางแผนและการดูแลสุขภาพทางชีวภาพ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางชีวภาพ และการนำความรู้ทางสุขภาพทางชีวภาพไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 348. นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการน้ำ นักวิทยาศาสตร์ด้านการจัดการน้ำศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการจัดการทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห์และการวางแผนในการจัดการน้ำ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำ และการนำความรู้ทางการจัดการน้ำไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 349. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อมศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคในการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อม การประเมินผลสิ่งแวดล้อม การวางแผนและการบริหารสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการวิเคราะห์และการบริหารสิ่งแวดล้อม และการนำความรู้ทางสิ่งแวดล้อมไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 350. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ การใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีทางทัศนศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล การนำข้อมูลทางทัศนศาสตร์ไปใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
การประกอบอาชีพ
คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี อาชีพสุจริต โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

การขนส่งสินค้า กระบวนการสำคัญ เคลื่อนย้าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม ธุรกิจขนส่งพัสดุ เปิด บริษัท ขนส่งระหว่างประเทศ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปีการเงิน คือ

ปีการเงิน การวางแผนและการจัดการการเงินของคุณ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีงบประมาณ เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ 2564 เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ 2566 เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด ปีงบประมาณ 2565 เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ ต้องมี พ.ศ. หรือไม่ ปีงบประมาณ คือช่วงใด ปีงบประมาณ 2565 นับอย่างไร ปีงบประมาณ 2566 คือช่วงเวลาใด ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีเลือก บริษัทรับทำบัญชี ธุรกิจเล็กๆ?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท อัตราค่าจ้าง นักบัญชี เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทำบัญชี - pantip การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี
การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

แสดงรายการ ใน งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีอะไรบ้าง วิธีทํา งบกระแสเงินสด  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท งบกระแสเงินสด ทางอ้อม
หมวดบัญชี

หมวดบัญชี #5 ทั้งหมด มีกี่ ชื่อบัญชี ความหมาย เดบิต เครดิต?

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

คําคมแม่ค้าออนไลน์ 100+ พลังบวก แค่ปชั่น เปิดร้าน แน่นอน ฮาๆ

คําคมแม่ค้าออนไลน์ พลังบวก คํา คม แค่ ป ชั่ น เปิดร้าน ตอน เช้า แม่ค้าออนไลน์คิดบวก แคปชั่นแม่ค้าเด็ดๆ คำคม เปิดร้าน สู้ชีวิต คํา คมแม่ค้าออนไลน์ คิดบวก เฟส บุ ค แคปชั่นแม่ค้าสายฮา แค่ ป ชั่ น ขายของ ปังๆ

วิธีการเลือก บริษัทรับทำบัญชี ออนไลน์?

ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ลืม แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ออนไลน์ แจ้งเพิ่มบริษัท ผู้ทําบัญชี

เห็ดแปรรูป กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจ สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด เห็ดแปรรูป มีอะไรบ้าง โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ธุรกิจเห็ด ส่งออก โครงการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เห็ดส่งออกต่างประเทศ การแปรรูปเห็ด pdf

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top