เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over)

รับทำบัญชี.COM | เงินขาดและเกินบัญชีปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 117 Average: 5]

เงินขาดและเกินบัญชี

เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over)

เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over) เงินขาดบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือน้อยกว่ายอดคงเหลือในบัญชีเงินสดย่อย ในขณะที่เงินเกินบัญชี หมายถึง เงินที่ถืออยู่ในมือมากกว่ายอดเงินเหลือในบัญชีเงินสดย่อย โดยทั้งสองกรณีจะบันทึกรายการว่า “เงินขาดและเกินบัญชี”

เงินขาดและเงินเกินบัญชีเป็นสถานการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นเมื่อยอดเงินในบัญชีธนาคารของคุณไม่เพียงพอในการประมาณรายจ่ายหรือการถอนเงินที่คุณทำ สำหรับแต่ละสถานการณ์นี้มีผลลัพธ์และการจัดการที่แตกต่างกันดังนี้

 1. เงินขาด (Overdraft)

  • เงินขาดเกิดขึ้นเมื่อคุณถอนเงินหรือทำรายจ่ายมากกว่ายอดเงินในบัญชีของคุณ โดยธนาคารจะช่วยเรียกเก็บเงินขาดแต่รวมทั้งค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด
  • การเงินขาดมักต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารล่วงหน้าและคุณจะต้องชำระหนี้เงินขาดเมื่อมีเงินเข้าบัญชี
 2. เงินเกินบัญชี (Account Overdraft)

  • เงินเกินบัญชีเกิดขึ้นเมื่อคุณได้รับเงินเข้าบัญชีมากกว่าค่าใช้จ่ายหรือธุรกรรมที่คุณทำ, ทำให้ยอดเงินในบัญชีเป็นบวก
  • การเงินเกินบัญชีอาจช่วยคุณในกรณีที่คุณต้องการเงินเพิ่มเติมเมื่อคุณไม่มีเงินพร้อมใช้งาน และไม่จำเป็นต้องชำระดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียม

การจัดการกับเงินขาดและเงินเกินบัญชีควรพิจารณาดังนี้

 • เงินขาด (Overdraft) ให้รับทราบค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บในกรณีเงินขาดและตรวจสอบเงินเข้าบัญชีเพื่อชำระหนี้ให้ทันเวลา เพื่อลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • เงินเกินบัญชี (Account Overdraft) ให้รับทราบยอดเงินเกินบัญชีและวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสม เพื่อให้ไม่เสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือลูกค้าธนาคารอาจสามารถขอเงินเกินบัญชีคืนได้ หากคุณมีเงินเกินบัญชีมากเกินไป

การตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารที่คุณใช้งานเป็นสิ่งสำคัญเมื่อมีเงินขาดหรือเงินเกินบัญชี เพื่อทราบถึงค่าธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการใช้บริการเพิ่มเติมของธนาคารนั้น ๆ และควรจัดการการเงินของคุณอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการเงินขาดและเป็นอย่างดีกับเงินเกินบัญชี

เงินขาดและเกินบัญชี (Cash Short and Over)

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )