1 ปี เงินลงทุนชั่วคราว คือ บันทึกหมวดบัญชี

เงินลงทุนชั่วคราว
[Total: 2214 Average: 5]

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว คือ ?

เงินลงทุนชั่วคราว คือ (Current Investments) เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

เงินลงทุนชั่วคราว หมวดบัญชี ?

เงินลงทุนชั่วคราว อยู่หมวด 1

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top