เงินลงทุนชั่วคราว

รับทำบัญชี.COM | เงินลงทุนชั่วคราวปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว คือ (Current Investments) เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะขายในอนาคตอันใกล้ เช่น หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด , ตราสารหนี้ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี , ตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นต้น

เงินลงทุนชั่วคราว หมวดบัญชี

เงินลงทุนชั่วคราว อยู่หมวด 1

“เงินลงทุนชั่วคราว” หรือ “Temporary Investments” เป็นการลงทุนที่ผู้ลงทุนทำเพื่อเก็บเงินไว้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยมักจะใช้เงินสดหรือทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ เป็นเพื่อจัดการเงินในระยะเวลาที่มั่นคงหรือเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ไป.

เงินลงทุนชั่วคราวสามารถมีหลายรูปแบบ เช่น

  1. Certificates of Deposit (CDs) การฝากเงินในธนาคารในระยะเวลาที่กำหนดและรับดอกเบี้ยในอัตราที่คงที่ในระยะเวลานั้น.

  2. Treasury Bills (T-Bills) หลักทรัพย์ที่รัฐบาลขายเพื่อเก็บเงินในระยะเวลาสั้น ๆ (ระยะสั้นมากที่สุดคือ 4, 13, 26 สัปดาห์) โดยลงทุนจะได้รับราคาซื้อคืนที่สูงกว่าราคาซื้อ.

  3. Money Market Funds กองทุนรวมที่ลงทุนในหลายสินทรัพย์สำหรับรายได้สั้น ๆ และมักมีความเสี่ยงต่ำ.

  4. Commercial Paper เอกสารหนี้ของบริษัทหรือรัฐบาลที่มีระยะเวลาสั้น ๆ และเสี่ยงต่ำ.

  5. Bank Savings Accounts เงินที่เก็บอยู่ในบัญชีออมที่ธนาคารซึ่งมักจะให้ดอกเบี้ยในระยะเวลาสั้น ๆ.

เงินลงทุนชั่วคราวมักเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเงินของบริษัทหรือบุคคลที่มุ่งหาความมั่นคงในการบริหารเงินในระยะเวลาสั้น ๆ หรือเพื่อเตรียมพร้อมเงินสำหรับการลงทุนในโอกาสที่เกิดขึ้นในอนาคต การเลือกประเภทของเงินลงทุนชั่วคราวจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และระยะเวลาการลงทุนของผู้ลงทุน.

เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว
Click to rate this post!
[Total: 58 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )