เช่าช่วงที่ดิน

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Click to rate this post!
[Total: 629 Average: 5]

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

กิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไร

ตอบ :
1.กรณีนี้ตอนจ่ายเงินเพื่อเช่าช่วงทรัพย์สิน ให้บันทึกบัญชีโดย
เดบิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี (สินทรัพย์อื่น) xxx
เครดิต เงินสดหรือธนาคาร xxx

2.มื่อถึง ณ วันสิ้นปี ทยอยตัดบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย โดย
เดบิต สิทธิการเช่าตัดบัญชี(ค่าใช้จ่าย) xxx
เครดิต สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี xxx

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์

Click to rate this post! [Total: 629 Average: 5] ในหน้านี้ การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ว …

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More »

ธุรกิจเครื่องเขียน ความเสี่ยง โอกาส !

แฟรนไชส์ร้านเครื่องเขียน แผนธุรกิจร้านเครื่องเขียน เปิดร้านขายเครื่องเขียน ลงทุนเท่าไหร่ วิเคราะห์ ธุรกิจเครื่องเขียน  แนวโน้มธุรกิจเครื่องเขียน ขายเครื่องเขียน รับ มาจากไหน เปิดร้านเครื่องเขียนดีไหม เปิดร้านเครื่องเขียน ต้องเสียภาษี อะไร

ต้นทุนแปรสภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางตรง

Click to rate this post! [Total: 629 Average: 5] ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรง               ต้นทุนแปรสภาพ (Conversion cost) หมายถึง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพหรือเปลี่ยนรูปแบบจากวัตถุดิบทางตรงให้กลายสภาพเป็น สินค้าสำเร็จร …

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More »

อาชีพ

350 อาชีพ ทั้งหมด มีอะไร น่าสนใจ !

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,
จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายกี่ %

Click to rate this post! [Total: 629 Average: 5] ในหน้านี้ การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ว …

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More »

ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ รายได้ ความเสี่ยง !

ไอ เดีย ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ  ธุรกิจ แปลก ใหม่ เอาใจคนรักสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพ มีกี่ประเภท ธุรกิจด้านสุขภาพและความงาม ธุรกิจ sme อาหารเพื่อสุขภาพ
ภพ 30

ภพ 30 คืออะไร ยื่นทำไม ยังไง ในกี่วัน || รับทำบัญชี.COM

Click to rate this post! [Total: 629 Average: 5] ในหน้านี้ การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ว …

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More »

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ บันทึกบัญชี

Click to rate this post! [Total: 629 Average: 5] ในหน้านี้ การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกิจการมีการเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นเวลา 30 ปี กิจการแสดงในงบการเงินภายในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และมีการทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทุกๆปี และควรบันทึก,ปรับปรุงบัญชีอย่างไรสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้ว …

การเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top