เป็นข้าราชการจัดตั้งคณะบุคคลได้ไหม

รับทำบัญชี.COM | เป็นข้าราชการจดจัดตั้งคณะบุคคล ได้ไหมครับ?

เป็นข้าราชการจัดตั้งคณะบุคคลได้ไหมครับ

ผมเป็นข้าการครู แต่จบด้านวิศวกรรม จึงเป็นครูด้วยและรับงานด้านวิศวกรรมด้วยในช่วงวันหยุดแต่มีปัญหาเรื่องต้องเสียภาษีมาก เพราะต้องเอารายได้ทั้งสองทางมารวมกัน อยากจัดตั้งเป็นคณะบุคคล จะดีไหมครับ และเป็นข้าราชการจะจดได้ไหมครับ

จดได้ครับไม่ได้มีการห้าม แต่ต้องระวังเรื่องเอาเวลางาน ไปทำงานส่วนตัวด้วย

การจัดตั้งคณะบุคคล (Incorporation) สร้างบุคคลธรรมดาหรือองค์กรให้กลายเป็นนิติบุคคล (Legal Entity) โดยให้ความสิทธิและความรับผิดชอบทางกฎหมายที่แยกต่างหากจากผู้ก่อตั้ง นิติบุคคลมีความสามารถในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการเพื่อให้มีสถานะทางกฎหมายแยกต่างหากจากบุคคลธรรมดา กระบวนการจัดตั้งคณะบุคคลนี้ต่างกับการจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคม โดยมูลนิธิและสมาคมไม่มีนิติบุคคลแต่มีการจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ให้ผลกำไร ในทางกฎหมาย การจัดตั้งคณะบุคคลสามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น

  1. บริษัทบุคคลจำกัด (Company Limited) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและมีการแบ่งหุ้น มักจะมีรูปแบบเป็นบริษัทจำกัดหุ้นส่วนระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัด (Company Limited) หรือ บริษัทจำกัด จำกัด (Company Limited Partnership)

  2. บริษัทมหาชน (Public Company Limited) บริษัทที่มีการเทียบเท่าหุ้นเท่ากับหุ้นที่จดทะเบียนและมีสิทธิการค้าขายหุ้นตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือตลาดรายสัปดาห์แห่งประเทศไทย (mai)

  3. บริษัทห้างหุ้นส่วนสามัญ (Partnership) กิจการร่วมกันของสองคนหรือมากกว่าโดยไม่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และมีความรับผิดชอบส่วนแบ่งตามหุ้นที่ถือ

  4. บริษัทมหาชน (Public Company Limited) บริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและมีหุ้นสาธารณะขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดรายสัปดาห์

  5. บริษัทหุ้นส่วนจำกัด (Limited Partnership) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นและมีสมาชิกประเภทหลักและสมาชิกหากแต่สมาชิกหลักต้องรับผิดชอบตามหุ้นที่ถือ ส่วนสมาชิกอื่น ๆ จะมีความรับผิดชอบเพียงตามที่ได้ระบุในสัญญา

  6. บริษัทรับจำนำ (Limited Liability Company) บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีสมาชิก ผู้ถือหุ้นจะมีความรับผิดชอบตามหุ้นที่ถือ

การจัดตั้งคณะบุคคลมีข้อกำหนดและขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในประเทศที่คุณต้องการจัดตั้ง การปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อประเมินความเหมาะสมและการจัดตั้งคณะบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนธุรกิจของคุณ

 
Click to rate this post!
[Total: 281 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )