เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง

เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง

Click to rate this post!
[Total: 140 Average: 5]

เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง

เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง

เรื่องการตัดต้นทุนของงานระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชีอย่างไร

ในกิจการงานรับเหมาก่อสร้าง อาจจะมีงานระหว่างทำที่ยังไม่เสร็จ กิจการในวันสิ้นงวดบัญชี ต้องบันทึกงานระหว่างทำปลายงวดด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top