เอกสารทางบัญชีต้องเก็บเอกสารอะไรบ้าง

5 ชนิด เอกสารทางบัญชีต้องเก็บเอกสารอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 138 Average: 5]

เอกสารทางบัญชีต้องเก็บเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารทางบัญชีต้องเก็บอะไรบ้าง

การบัญชีคือการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เมื่อมีรายการค้าเกิดขึ้นเราต้องนำมาบันทึกบัญชี หรือลงบัญชี หรือ การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน ซึ่งในความเป็นจริงกิจการไม่สามารถลงรายวันได้ทุกวันก็อาจจะสัปดาห์ละ 1 ครั้งก็ได้
โดยเก็บรวบรวมใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี นำมาจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามวันที่เกิดรายการ คัดแยกรายการ วิเคราะห์ก่อนว่าจะสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้หรือไม่ สิ่งที่จะตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็คือ รายการที่จ่ายเงินไปนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กิจการแล้ว และเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่
จากนั้นนำไปบันทึกในสมุดบัญชีของกิจการที่เรียกว่า “สมุดรายวัน” รู้จักสมุดรายวัน สมุดรายวันมีด้วยกัน 5 ชนิด ( 5 หมวด) แต่ละเล่มมีไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เหตุผลก็เพราะว่า รายการบัญชีที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งๆ แม้จะมีรายการมากมายแต่รายการเหล่านั้นมักจะมีการบันทึกลักษณะเดียวกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เอกสารทางบัญชีต้องเก็บอะไรบ้าง
เอกสารทางบัญชีต้องเก็บอะไรบ้าง

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top