โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี ทำไงดี?

Click to rate this post! [Total: 243 Average: 5] ในหน้า …

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี ทำไงดี? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 243 Average: 5]

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี..ทำไงดี

โอนเงินล่วงหน้าข้ามปี ต้องบันทึกบัญชีอย่างไรคะ

ตอบ เดบิท เงินโอนล่วงหน้า (สินทรัพย์)
เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคาร (สินทรัพย์)

การโอนเงินล่วงหน้าข้ามปี (Prepayment) เป็นกระบวนการทางการบัญชีที่ใช้ในกรณีที่ลูกค้าหรือลูกหนี้จ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับสินค้าหรือบริการที่จะถูกจัดส่งหรือให้บริการในปีที่มา โดยทั่วไป การโอนเงินล่วงหน้ามักจะเกิดในปีปัจจุบันแต่รายได้จะถูกเก็บและรายการบัญชีจะถูกบันทึกในปีที่สินค้าหรือบริการจริงๆ ถูกจัดส่งหรือให้บริการ

นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำเพื่อบันทึกการโอนเงินล่วงหน้าข้ามปีในบัญชีของคุณ

  1. การบันทึกโอนเงินล่วงหน้า เมื่อลูกค้าหรือลูกหนี้โอนเงินล่วงหน้าให้คุณในปีปัจจุบัน คุณควรบันทึกการโอนนี้ในบัญชีของคุณ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างรายการบัญชีใหม่ สำหรับโอนเงินล่วงหน้าหรือบัญชีการค้า (Prepayment or Deferred Revenue) นี้

  2. บันทึกรายละเอียด ในรายการบัญชีนี้คุณควรบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนเงินล่วงหน้า เช่น จำนวนเงินที่โอน, ชื่อลูกค้าหรือลูกหนี้, วันที่ที่โอนเงิน, และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่มีการโอนเงิน

  3. บันทึกการประมวลผล ในปีปัจจุบันที่โอนเงินเข้ามา คุณควรบันทึกการประมวลผล (Recognize Revenue) ตามกำหนดของหลักการบัญชีตามคำแนะนำทางบัญชีที่ใช้ในประเทศของคุณ นั่นคือการตรวจสอบว่ารายได้จากการขายสินค้าหรือบริการนี้ได้ถูกต้องและมีสิทธิ์รับเงินในปีที่ครบกำหนด

  4. การยกเลิก Prepayment ในปีที่สินค้าหรือบริการถูกจัดส่งหรือให้บริการจริงๆ คุณควรบันทึกการยกเลิก Prepayment และย้ายเงินจากบัญชี Prepayment ไปยังบัญชีรายได้ นี้จะส่งผลให้รายได้ของคุณถูกบันทึกในปีที่ถูกต้อง

การบันทึก Prepayment และการประมวลผลรายได้ในบัญชีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้การบัญชีของคุณถูกต้องและตรงตามกฎหมาย และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและกฎหมายทางการบัญชีที่มีผู้เชี่ยวชาญในงานบัญชีของคุณตรวจสอบและเป็นประมาณแนะนำ

ข้อมูลทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ขั้นตอนของการทำบัญชี

ข้อมูล เศรษฐกิจ ในรูปตัว เงิน?

ภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ปัญหาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2565 ข้อมูลเศรษฐกิจประเทศไทย เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน สรุป เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน 2566 ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

มรดกทางการเงิน 7 การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หุ้น มรดก คือ กฎหมายมรดก ผู้จัดการมรดก มรดกตกทอด ข้าราชการ วางแผนภาษีมรดก ภาษีมรดก แม้ เป็น ผู้จัดการ มรดก การส่งต่อ มรดก ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัด ทำบัญชี การเงิน และ การสร้างงบทดลองสำหรับ สำนักงานบัญชี คืออะไร?

งบทดลอง ตัวอย่าง งบทดลองก่อนปิดบัญชี ประกอบด้วย รายการบัญชีหมวดอะไรบ้าง งบทดลองประกอบด้วยบัญชีกี่หมวด วิธีทํา งบทดลอง แบบฝึกหัดงบทดลอง งบทดลอง คือ ตัวอย่าง สมุดรายวันทั่วไป แยกประเภท งบทดลอง ส่วนประกอบของงบทดลองมี2ส่วนคือ ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

Leave a Comment

Scroll to Top