รับทำบัญชี.COM | ตัวย่อแผนกต่างๆในบริษัท ภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การตั้งชื่อแผนกในบริษัทสามารถแปลงเป็นตัวย่อได้ตามความเหมาะสมของบริษัทและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ดังนั้นเราจะใช้ตัวย่อที่มักจะพบบ่อย โดยให้แบ่งออกเป็นหลายส่วนได้แก่

 1. HR – แผนกทรัพยากรณ์มนุษย์ (Human Resources)
 2. IT – แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
 3. R&D – แผนกวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
 4. MKT – แผนกการตลาด (Marketing)
 5. FIN – แผนกการเงิน (Finance)
 6. PR – แผนกประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 7. OP – แผนกดำเนินงาน (Operations)
 8. QC – แผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
 9. SALES – แผนกขาย (Sales)
 10. CS – แผนกบริการลูกค้า (Customer Service)
 11. ADM – แผนกบริหาร (Administration)
 12. LEGAL – แผนกกฎหมาย (Legal)
 13. PRD – แผนกการผลิต (Production)
 14. SCM – แผนกโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
 15. RD – แผนกวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
 16. CSO – แผนกยุทธศาสตร์องค์กร (Chief Strategy Office)
 17. CTO – แผนกเทคโนโลยี (Chief Technology Office)
 18. CMO – แผนกการตลาด (Chief Marketing Office)
 19. COO – แผนกดำเนินงาน (Chief Operating Office)
 20. CEO – แผนกผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Office)

ตัวย่อนี้สามารถใช้เพื่ออ้างอิงถึงแผนกต่าง ๆ ในบริษัทในรูปแบบที่เร็วและง่ายต่อการสื่อสารภายในบริษัทหรือระหว่างบริษัทโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อแผนกทั้งหมดออกมาทุกครั้ง

หมู่บ้านจัดสรร

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )