รับทำบัญชี.COM | 120 ตําแหน่งงานมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ตําแหน่งงาน

“ตำแหน่งงาน” บทบาทหรืองานที่บุคคลจะปฏิบัติหรือดำเนินการในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ และบทบาทที่ต้องทำในตำแหน่งนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความระบบเรียงรายการงานและความระบบในองค์กร เป้าหมายของตำแหน่งงานคือให้คำชี้แจงให้คนที่ทำงานรู้ว่าต้องทำอะไร มีความรับผิดชอบอย่างไร และหากตำแหน่งงานมีชื่อเฉพาะอาจรวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้น ๆ อีกด้วย เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจง่ายขึ้นว่าตำแหน่งงานนี้ทำอะไรและต้องการคุณสมบัติอะไรในการรับงานนี้

ตำแหน่งงานมีหลายแบบและมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งด้วย นี่คือบางตำแหน่งงานพร้อมคำอ่านและความหมาย

 1. Accountant
  • คำอ่าน แอ๊คเคานท์เท็นท์
  • ความหมาย ผู้บัญชี
 2. Engineer
  • คำอ่าน อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกร
 3. Teacher
  • คำอ่าน ทีชเชอร์
  • ความหมาย ครู
 4. Doctor
  • คำอ่าน ด็อคเตอร์
  • ความหมาย หมอ
 5. Lawyer
  • คำอ่าน ลอยเยอร์
  • ความหมาย ทนายความ
 6. Nurse
  • คำอ่าน เนิร์ส
  • ความหมาย พยาบาล
 7. Chef
  • คำอ่าน เชฟ
  • ความหมาย นักทำอาหาร
 8. Programmer
  • คำอ่าน โปรแกรมเมอร์
  • ความหมาย นักพัฒนาโปรแกรม
 9. Manager
  • คำอ่าน แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการ
 10. Salesperson
  • คำอ่าน เซลส์เพอร์สัน
  • ความหมาย พนักงานขาย
 11. Graphic Designer
  • คำอ่าน แกรฟิก ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบกราฟิก
 12. Electrician
  • คำอ่าน อิเล็กทริเชียน
  • ความหมาย ช่างไฟฟ้า
 13. Receptionist
  • คำอ่าน รีเซปชั่นนิสต์
  • ความหมาย พนักงานต้อนรับ
 14. Marketing Manager
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 15. Human Resources (HR) Manager
  • คำอ่าน ฮิวแมน รีซอร์ส (เอชอาร์) แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
 16. Financial Analyst
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 17. Project Manager
  • คำอ่าน โปรเจกต์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการโครงการ
 18. Customer Service Representative
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ เซอร์วิส เรพรีเซนเททีฟ
  • ความหมาย ตัวแทนบริการลูกค้า
 19. Architect
  • คำอ่าน อาร์กิเท็คต์
  • ความหมาย สถาปนิก
 20. Librarian
  • คำอ่าน ไลบราเรียน
  • ความหมาย บรรณารักษ์
 1. Secretary
  • คำอ่าน เซคริทารี
  • ความหมาย เลขานุการ
 2. Research Scientist
  • คำอ่าน รีเซิร์ช ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิจัย
 3. Pharmacist
  • คำอ่าน ฟาร์มาซิสต์
  • ความหมาย เภสัชกร
 4. Financial Manager
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการทางการเงิน
 5. IT Specialist
  • คำอ่าน ไอที สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. Marketing Coordinator
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานด้านการตลาด
 7. Operations Manager
  • คำอ่าน ออเปอเรชันส์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการงานดำเนินการ
 8. Customer Support Specialist
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ ซัพพอร์ต สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักสนับสนุนลูกค้า
 9. Web Developer
  • คำอ่าน เว็บ ดีเวล็อปเปอร์
  • ความหมาย นักพัฒนาเว็บไซต์
 10. Project Coordinator
  • คำอ่าน โปรเจกต์ โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานโครงการ
 11. Social Media Manager
  • คำอ่าน โซเชียล มีเดีย แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการสื่อสังคม
 12. Data Analyst
  • คำอ่าน เดต้า แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ข้อมูล
 13. Bartender
  • คำอ่าน บาร์เทนเดอร์
  • ความหมาย พนักงานบาร์
 14. HR Specialist
  • คำอ่าน เอชอาร์ สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
 15. Public Relations (PR) Manager
  • คำอ่าน พับลิก รีเลชันส์ (พีอาร์) แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
 16. Event Planner
  • คำอ่าน อีเวนท์ แพลนเนอร์
  • ความหมาย ผู้วางแผนงานอีเวนท์
 17. Police Officer
  • คำอ่าน พอลีซ ออฟฟิเซอร์
  • ความหมาย ตำรวจ
 18. Firefighter
  • คำอ่าน ไฟร์ไฟเตอร์
  • ความหมาย นักดับเพลิง
 19. Scientist
  • คำอ่าน ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์
 20. Artist
  • คำอ่าน อาร์ทิสต์
  • ความหมาย ศิลปิน
 1. Content Writer
  • คำอ่าน คอนเทนท์ ไรเตอร์
  • ความหมาย นักเขียนเนื้อหา
 2. Financial Planner
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แพลนเนอร์
  • ความหมาย นักวางแผนการเงิน
 3. Event Coordinator
  • คำอ่าน อีเวนท์ โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานงานอีเวนท์
 4. Investment Analyst
  • คำอ่าน อินเวสต์เมนท์ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การลงทุน
 5. Graphic Artist
  • คำอ่าน แกรฟิก อาร์ทิสต์
  • ความหมาย นักศิลปะกราฟิก
 6. Insurance Agent
  • คำอ่าน อินชูแรนซ์ เอเจนท์
  • ความหมาย ตัวแทนประกันภัย
 7. Photographer
  • คำอ่าน โฟโตกราเฟอร์
  • ความหมาย ช่างภาพ
 8. Translator
  • คำอ่าน ทรานสเลเตอร์
  • ความหมาย นักแปล
 9. Customer Relationship Manager (CRM)
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ รีเลชันชิพ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 10. Veterinarian
  • คำอ่าน เวทเทอริแนร์
  • ความหมาย สัตวแพทย์
 11. Flight Attendant
  • คำอ่าน ไฟล์ท แอทเทนแดนต์
  • ความหมาย บริกรบนเครื่องบิน
 12. Research Analyst
  • คำอ่าน รีเซิร์ช แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์วิจัย
 13. Real Estate Agent
  • คำอ่าน รีแอล อีสเตท เอเจนท์
  • ความหมาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
 14. Social Worker
  • คำอ่าน โซเชียล เวิร์กเกอร์
  • ความหมาย ผู้ช่วยสังคม
 15. Marketing Analyst
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การตลาด
 16. Software Developer
  • คำอ่าน ซอฟต์แวร์ ดีเวล็อปเปอร์
  • ความหมาย นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 17. Registered Nurse
  • คำอ่าน รีจิสเตอร์ด เนิร์ส
  • ความหมาย พยาบาลที่ลงทะเบียน
 18. Financial Advisor
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แอดไวเซอร์
  • ความหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
 19. Electrician Apprentice
  • คำอ่าน อิเล็กทริเชียน อาพเพรนทิซ
  • ความหมาย ฝึกงานช่างไฟฟ้า
 20. Public Health Officer
  • คำอ่าน พับลิก เฮลธ์ ออฟฟิเซอร์
  • ความหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 1. Data Scientist
  • คำอ่าน เดต้า ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 2. Retail Sales Associate
  • คำอ่าน รีเทล เซลส์ อะโซซิเอท
  • ความหมาย พนักงานขายปลีก
 3. Biomedical Engineer
  • คำอ่าน ไบโอแมดิคอล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรชีวสาร
 4. Financial Controller
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล คอนโทรลเลอร์
  • ความหมาย ผู้ควบคุมการเงิน
 5. Health and Safety Officer
  • คำอ่าน เฮลธ์ แอนด์ เซฟตีอี ออฟฟิเซอร์
  • ความหมาย เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 6. Software Engineer
  • คำอ่าน ซอฟต์แวร์ อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรซอฟต์แวร์
 7. Data Entry Clerk
  • คำอ่าน เดต้า เอนทรี คลัก
  • ความหมาย พนักงานบันทึกข้อมูล
 8. Marketing Assistant
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง อาสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยด้านการตลาด
 9. Financial Consultant
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล คอนซัลแตนท์
  • ความหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
 10. Human Resources Assistant
  • คำอ่าน ฮิวแมน รีซอร์ส เอสสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยด้านทรัพยากรบุคคล
 11. Customer Experience Manager
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการประสบการณ์ลูกค้า
 12. Environmental Scientist
  • คำอ่าน อินไวรอนเมนทัล ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 13. Content Marketing Specialist
  • คำอ่าน คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเฉพาะทางการตลาดเนื้อหา
 14. Legal Assistant
  • คำอ่าน ลีกอล อาสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยทางกฎหมาย
 15. Publicist
  • คำอ่าน พับลิซิสต์
  • ความหมาย ผู้ประชาสัมพันธ์
 16. Video Editor
  • คำอ่าน วิดีโอ อีดิเตอร์
  • ความหมาย ผู้ตัดต่อวิดีโอ
 17. Financial Planner
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แพลนเนอร์
  • ความหมาย นักวางแผนการเงิน
 18. Copywriter
  • คำอ่าน คอปปี้ไรเตอร์
  • ความหมาย นักเขียนโฆษณา
 19. Occupational Therapist
  • คำอ่าน ออคคูเพชั่นอล เธอราพิสต์
  • ความหมาย นักบำบัดอาชีพ
 20. Social Media Coordinator
  • คำอ่าน โซเชียล มีเดีย โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานสื่อสังคม
 1. Interior Designer
  • คำอ่าน อินเทรียร์ ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบภายใน
 2. Business Analyst
  • คำอ่าน บิซิเนส แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 3. Mechanical Engineer
  • คำอ่าน แมคคานิคอล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรเครื่องกล
 4. Sales Manager
  • คำอ่าน เซลส์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการฝ่ายขาย
 5. Product Manager
  • คำอ่าน โปรดักท์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 6. Registered Dietitian
  • คำอ่าน รีจิสเตอร์ด ไดเอทิชั่น
  • ความหมาย โภชนากรที่ลงทะเบียน
 7. Event Manager
  • คำอ่าน อีเวนท์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการงานอีเวนท์
 8. IT Manager
  • คำอ่าน ไอที แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. Content Creator
  • คำอ่าน คอนเทนท์ ครีเอเตอร์
  • ความหมาย ผู้สร้างเนื้อหา
 10. Market Research Analyst
  • คำอ่าน มาร์เก็ต รีเซิร์ช แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การวิจัยตลาด
 11. Web Designer
  • คำอ่าน เว็บ ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบเว็บไซต์
 12. Supply Chain Manager
  • คำอ่าน ซัพพลาย เชน แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการโซ่อุปทาน
 13. Environmental Engineer
  • คำอ่าน อินไวรอนเมนทัล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 14. Social Media Manager
  • คำอ่าน โซเชียล มีเดีย แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการสื่อสังคม
 15. Financial Analyst
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การเงิน
 16. Insurance Broker
  • คำอ่าน อินชูแรนซ์ โบรกเกอร์
  • ความหมาย โบรกเกอร์ประกันภัย
 17. Research Assistant
  • คำอ่าน รีเซิร์ช อาสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยวิจัย
 18. Chef de Cuisine
  • คำอ่าน เชฟ ดี คูซีน
  • ความหมาย หัวห้องครัว
 19. Public Relations Specialist
  • คำอ่าน พับลิก รีเลชันส์ สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
 20. Cybersecurity Analyst
  • คำอ่าน ไซเบอร์เซคิวริตี้ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 1. Software Architect
  • คำอ่าน ซอฟต์แวร์ อาร์กิเท็คต์
  • ความหมาย สถาปนิกซอฟต์แวร์
 2. Environmental Consultant
  • คำอ่าน อินไวรอนเมนทัล คอนซัลแตนท์
  • ความหมาย ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 3. Marketing Manager
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการด้านการตลาด
 4. Chief Financial Officer (CFO)
  • คำอ่าน ชีฟ ไฟแนนเชียล ออฟฟิเซอร์ (ซีเอฟโอ)
  • ความหมาย ผู้บริหารการเงินสูงสุด
 5. Public Health Specialist
  • คำอ่าน พับลิก เฮลธ์ สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข
 6. Data Engineer
  • คำอ่าน เดต้า อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรข้อมูล
 7. Creative Director
  • คำอ่าน ครีเอทีฟ ดิเร็กเตอร์
  • ความหมาย ผู้กำกับสร้างงานสรรค์
 8. Quality Assurance Analyst
  • คำอ่าน ควอลิตี อะสิวแอนซ์ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์คุณภาพ
 9. Investment Banker
  • คำอ่าน อินเวสต์เมนท์ แบงเกอร์
  • ความหมาย นักการลงทุนบัญชี
 10. Healthcare Administrator
  • คำอ่าน เฮลธ์แคร์ แอดมินิสเทเรเตอร์
  • ความหมาย ผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพ
 11. Video Game Designer
  • คำอ่าน วิดีโอ เกม ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบเกม
 12. Investment Analyst
  • คำอ่าน อินเวสต์เมนท์ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การลงทุน
 13. Pharmaceutical Sales Representative
  • คำอ่าน ฟาร์มาซิวติคอล เซลส์ เรพรีเซนเททีฟ
  • ความหมาย ตัวแทนขายยา
 14. Industrial Engineer
  • คำอ่าน อินดัสทรีอัล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรอุตสาหกรรม
 15. Market Researcher
  • คำอ่าน มาร์เก็ต รีเซอร์เชอร์
  • ความหมาย นักวิจัยตลาด
 16. Legal Counsel
  • คำอ่าน ลีกอล คาวเซิล
  • ความหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 17. Chief Executive Officer (CEO)
  • คำอ่าน ชีฟ เอ็กเซกิวทีฟ ออฟฟิเซอร์ (ซีอีโอ)
  • ความหมาย ผู้บริหารสูงสุด
 18. User Experience (UX) Designer
  • คำอ่าน ยูเซอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 19. Brand Manager
  • คำอ่าน แบรนด์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการแบรนด์
 20. Forensic Scientist
  • คำอ่าน ฟอร์เรนสิก ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์นิติวิทยา

“ตำแหน่งงาน” ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในองค์กรหรือบริษัทเพื่อระบุบทบาทและความรับผิดชอบที่จะถูกกำหนดให้กับบุคลากรในองค์กร มีหลายวัตถุประสงค์สำคัญที่ตำแหน่งงานถูกใช้

 1. การแบ่งงานและความรับผิดชอบ การกำหนดตำแหน่งงานช่วยแบ่งงานและความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
 2. การระบุคุณสมบัติ บรรณาธิการตำแหน่งงานช่วยกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่เข้ารับงานเป็นคนที่เหมาะสม
 3. การวางแผนและการพัฒนา ตำแหน่งงานช่วยในการวางแผนและการพัฒนาอาชีพของบุคลากร ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในบรรดาตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
 4. การประเมินประสิทธิภาพ ตำแหน่งงานช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในบทบาทและความรับผิดชอบที่เขาทำ นอกจากนี้ยังช่วยในการตัดสินใจเรื่องการปรับเงินเดือน รับเงินโบนัส หรือการขึ้นเป็นตำแหน่งประจำ
 5. การสรรหา ตำแหน่งงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ เพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถและความรู้ความสามารถในงานที่กำหนดไว้
 6. การเป็นรายงาน ตำแหน่งงานช่วยในการกำหนดผู้ที่จะรายงานถึงใคร และใครคือผู้ที่จะเป็นผู้รับรายงาน ทำให้การสื่อสารและการบริหารจัดการงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรหรือบริษัทใช้ตำแหน่งงานเพื่อให้งานและอำนาจถูกจัดการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและควบคุมงานให้อยู่ในสถานะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในระยะยาวได้ดีขึ้นด้วย โดยทั่วไปแล้ว “ตำแหน่งงาน” เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการและวางแผนให้องค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของตนเอง