รับทำบัญชี.COM | ระดับตําแหน่งงาน ตําแหน่งงานมีอะไรบ้าง 120?

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ตําแหน่งงาน

“ตำแหน่งงาน” บทบาทหรืองานที่บุคคลจะปฏิบัติหรือดำเนินการในองค์กรหรือบริษัท ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ และบทบาทที่ต้องทำในตำแหน่งนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความระบบเรียงรายการงานและความระบบในองค์กร เป้าหมายของตำแหน่งงานคือให้คำชี้แจงให้คนที่ทำงานรู้ว่าต้องทำอะไร มีความรับผิดชอบอย่างไร และหากตำแหน่งงานมีชื่อเฉพาะอาจรวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่และคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้น ๆ อีกด้วย เพื่อให้บุคลากรทราบและเข้าใจง่ายขึ้นว่าตำแหน่งงานนี้ทำอะไรและต้องการคุณสมบัติอะไรในการรับงานนี้

ตำแหน่งงานมีหลายแบบและมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งด้วย นี่คือบางตำแหน่งงานพร้อมคำอ่านและความหมาย

 1. Accountant
  • คำอ่าน แอ๊คเคานท์เท็นท์
  • ความหมาย ผู้บัญชี
 2. Engineer
  • คำอ่าน อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกร
 3. Teacher
  • คำอ่าน ทีชเชอร์
  • ความหมาย ครู
 4. Doctor
  • คำอ่าน ด็อคเตอร์
  • ความหมาย หมอ
 5. Lawyer
  • คำอ่าน ลอยเยอร์
  • ความหมาย ทนายความ
 6. Nurse
  • คำอ่าน เนิร์ส
  • ความหมาย พยาบาล
 7. Chef
  • คำอ่าน เชฟ
  • ความหมาย นักทำอาหาร
 8. Programmer
  • คำอ่าน โปรแกรมเมอร์
  • ความหมาย นักพัฒนาโปรแกรม
 9. Manager
  • คำอ่าน แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการ
 10. Salesperson
  • คำอ่าน เซลส์เพอร์สัน
  • ความหมาย พนักงานขาย
 11. Graphic Designer
  • คำอ่าน แกรฟิก ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบกราฟิก
 12. Electrician
  • คำอ่าน อิเล็กทริเชียน
  • ความหมาย ช่างไฟฟ้า
 13. Receptionist
  • คำอ่าน รีเซปชั่นนิสต์
  • ความหมาย พนักงานต้อนรับ
 14. Marketing Manager
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 15. Human Resources (HR) Manager
  • คำอ่าน ฮิวแมน รีซอร์ส (เอชอาร์) แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
 16. Financial Analyst
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 17. Project Manager
  • คำอ่าน โปรเจกต์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการโครงการ
 18. Customer Service Representative
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ เซอร์วิส เรพรีเซนเททีฟ
  • ความหมาย ตัวแทนบริการลูกค้า
 19. Architect
  • คำอ่าน อาร์กิเท็คต์
  • ความหมาย สถาปนิก
 20. Librarian
  • คำอ่าน ไลบราเรียน
  • ความหมาย บรรณารักษ์
 1. Secretary
  • คำอ่าน เซคริทารี
  • ความหมาย เลขานุการ
 2. Research Scientist
  • คำอ่าน รีเซิร์ช ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิจัย
 3. Pharmacist
  • คำอ่าน ฟาร์มาซิสต์
  • ความหมาย เภสัชกร
 4. Financial Manager
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการทางการเงิน
 5. IT Specialist
  • คำอ่าน ไอที สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. Marketing Coordinator
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานด้านการตลาด
 7. Operations Manager
  • คำอ่าน ออเปอเรชันส์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการงานดำเนินการ
 8. Customer Support Specialist
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ ซัพพอร์ต สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักสนับสนุนลูกค้า
 9. Web Developer
  • คำอ่าน เว็บ ดีเวล็อปเปอร์
  • ความหมาย นักพัฒนาเว็บไซต์
 10. Project Coordinator
  • คำอ่าน โปรเจกต์ โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานโครงการ
 11. Social Media Manager
  • คำอ่าน โซเชียล มีเดีย แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการสื่อสังคม
 12. Data Analyst
  • คำอ่าน เดต้า แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ข้อมูล
 13. Bartender
  • คำอ่าน บาร์เทนเดอร์
  • ความหมาย พนักงานบาร์
 14. HR Specialist
  • คำอ่าน เอชอาร์ สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
 15. Public Relations (PR) Manager
  • คำอ่าน พับลิก รีเลชันส์ (พีอาร์) แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการประชาสัมพันธ์
 16. Event Planner
  • คำอ่าน อีเวนท์ แพลนเนอร์
  • ความหมาย ผู้วางแผนงานอีเวนท์
 17. Police Officer
  • คำอ่าน พอลีซ ออฟฟิเซอร์
  • ความหมาย ตำรวจ
 18. Firefighter
  • คำอ่าน ไฟร์ไฟเตอร์
  • ความหมาย นักดับเพลิง
 19. Scientist
  • คำอ่าน ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์
 20. Artist
  • คำอ่าน อาร์ทิสต์
  • ความหมาย ศิลปิน
 1. Content Writer
  • คำอ่าน คอนเทนท์ ไรเตอร์
  • ความหมาย นักเขียนเนื้อหา
 2. Financial Planner
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แพลนเนอร์
  • ความหมาย นักวางแผนการเงิน
 3. Event Coordinator
  • คำอ่าน อีเวนท์ โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานงานอีเวนท์
 4. Investment Analyst
  • คำอ่าน อินเวสต์เมนท์ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การลงทุน
 5. Graphic Artist
  • คำอ่าน แกรฟิก อาร์ทิสต์
  • ความหมาย นักศิลปะกราฟิก
 6. Insurance Agent
  • คำอ่าน อินชูแรนซ์ เอเจนท์
  • ความหมาย ตัวแทนประกันภัย
 7. Photographer
  • คำอ่าน โฟโตกราเฟอร์
  • ความหมาย ช่างภาพ
 8. Translator
  • คำอ่าน ทรานสเลเตอร์
  • ความหมาย นักแปล
 9. Customer Relationship Manager (CRM)
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ รีเลชันชิพ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
 10. Veterinarian
  • คำอ่าน เวทเทอริแนร์
  • ความหมาย สัตวแพทย์
 11. Flight Attendant
  • คำอ่าน ไฟล์ท แอทเทนแดนต์
  • ความหมาย บริกรบนเครื่องบิน
 12. Research Analyst
  • คำอ่าน รีเซิร์ช แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์วิจัย
 13. Real Estate Agent
  • คำอ่าน รีแอล อีสเตท เอเจนท์
  • ความหมาย ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
 14. Social Worker
  • คำอ่าน โซเชียล เวิร์กเกอร์
  • ความหมาย ผู้ช่วยสังคม
 15. Marketing Analyst
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การตลาด
 16. Software Developer
  • คำอ่าน ซอฟต์แวร์ ดีเวล็อปเปอร์
  • ความหมาย นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 17. Registered Nurse
  • คำอ่าน รีจิสเตอร์ด เนิร์ส
  • ความหมาย พยาบาลที่ลงทะเบียน
 18. Financial Advisor
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แอดไวเซอร์
  • ความหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
 19. Electrician Apprentice
  • คำอ่าน อิเล็กทริเชียน อาพเพรนทิซ
  • ความหมาย ฝึกงานช่างไฟฟ้า
 20. Public Health Officer
  • คำอ่าน พับลิก เฮลธ์ ออฟฟิเซอร์
  • ความหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 1. Data Scientist
  • คำอ่าน เดต้า ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 2. Retail Sales Associate
  • คำอ่าน รีเทล เซลส์ อะโซซิเอท
  • ความหมาย พนักงานขายปลีก
 3. Biomedical Engineer
  • คำอ่าน ไบโอแมดิคอล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรชีวสาร
 4. Financial Controller
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล คอนโทรลเลอร์
  • ความหมาย ผู้ควบคุมการเงิน
 5. Health and Safety Officer
  • คำอ่าน เฮลธ์ แอนด์ เซฟตีอี ออฟฟิเซอร์
  • ความหมาย เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 6. Software Engineer
  • คำอ่าน ซอฟต์แวร์ อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรซอฟต์แวร์
 7. Data Entry Clerk
  • คำอ่าน เดต้า เอนทรี คลัก
  • ความหมาย พนักงานบันทึกข้อมูล
 8. Marketing Assistant
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง อาสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยด้านการตลาด
 9. Financial Consultant
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล คอนซัลแตนท์
  • ความหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน
 10. Human Resources Assistant
  • คำอ่าน ฮิวแมน รีซอร์ส เอสสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยด้านทรัพยากรบุคคล
 11. Customer Experience Manager
  • คำอ่าน คัสตอมเมอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการประสบการณ์ลูกค้า
 12. Environmental Scientist
  • คำอ่าน อินไวรอนเมนทัล ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 13. Content Marketing Specialist
  • คำอ่าน คอนเทนท์ มาร์เก็ตติ้ง สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเฉพาะทางการตลาดเนื้อหา
 14. Legal Assistant
  • คำอ่าน ลีกอล อาสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยทางกฎหมาย
 15. Publicist
  • คำอ่าน พับลิซิสต์
  • ความหมาย ผู้ประชาสัมพันธ์
 16. Video Editor
  • คำอ่าน วิดีโอ อีดิเตอร์
  • ความหมาย ผู้ตัดต่อวิดีโอ
 17. Financial Planner
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แพลนเนอร์
  • ความหมาย นักวางแผนการเงิน
 18. Copywriter
  • คำอ่าน คอปปี้ไรเตอร์
  • ความหมาย นักเขียนโฆษณา
 19. Occupational Therapist
  • คำอ่าน ออคคูเพชั่นอล เธอราพิสต์
  • ความหมาย นักบำบัดอาชีพ
 20. Social Media Coordinator
  • คำอ่าน โซเชียล มีเดีย โคออร์ดิเนเตอร์
  • ความหมาย ผู้ประสานงานสื่อสังคม
 1. Interior Designer
  • คำอ่าน อินเทรียร์ ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบภายใน
 2. Business Analyst
  • คำอ่าน บิซิเนส แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 3. Mechanical Engineer
  • คำอ่าน แมคคานิคอล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรเครื่องกล
 4. Sales Manager
  • คำอ่าน เซลส์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการฝ่ายขาย
 5. Product Manager
  • คำอ่าน โปรดักท์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
 6. Registered Dietitian
  • คำอ่าน รีจิสเตอร์ด ไดเอทิชั่น
  • ความหมาย โภชนากรที่ลงทะเบียน
 7. Event Manager
  • คำอ่าน อีเวนท์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการงานอีเวนท์
 8. IT Manager
  • คำอ่าน ไอที แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9. Content Creator
  • คำอ่าน คอนเทนท์ ครีเอเตอร์
  • ความหมาย ผู้สร้างเนื้อหา
 10. Market Research Analyst
  • คำอ่าน มาร์เก็ต รีเซิร์ช แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การวิจัยตลาด
 11. Web Designer
  • คำอ่าน เว็บ ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบเว็บไซต์
 12. Supply Chain Manager
  • คำอ่าน ซัพพลาย เชน แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการโซ่อุปทาน
 13. Environmental Engineer
  • คำอ่าน อินไวรอนเมนทัล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 14. Social Media Manager
  • คำอ่าน โซเชียล มีเดีย แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการสื่อสังคม
 15. Financial Analyst
  • คำอ่าน ไฟแนนเชียล แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การเงิน
 16. Insurance Broker
  • คำอ่าน อินชูแรนซ์ โบรกเกอร์
  • ความหมาย โบรกเกอร์ประกันภัย
 17. Research Assistant
  • คำอ่าน รีเซิร์ช อาสิสแตนท์
  • ความหมาย ผู้ช่วยวิจัย
 18. Chef de Cuisine
  • คำอ่าน เชฟ ดี คูซีน
  • ความหมาย หัวห้องครัว
 19. Public Relations Specialist
  • คำอ่าน พับลิก รีเลชันส์ สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
 20. Cybersecurity Analyst
  • คำอ่าน ไซเบอร์เซคิวริตี้ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 1. Software Architect
  • คำอ่าน ซอฟต์แวร์ อาร์กิเท็คต์
  • ความหมาย สถาปนิกซอฟต์แวร์
 2. Environmental Consultant
  • คำอ่าน อินไวรอนเมนทัล คอนซัลแตนท์
  • ความหมาย ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 3. Marketing Manager
  • คำอ่าน มาร์เก็ตติ้ง แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการด้านการตลาด
 4. Chief Financial Officer (CFO)
  • คำอ่าน ชีฟ ไฟแนนเชียล ออฟฟิเซอร์ (ซีเอฟโอ)
  • ความหมาย ผู้บริหารการเงินสูงสุด
 5. Public Health Specialist
  • คำอ่าน พับลิก เฮลธ์ สปีเชียลิสต์
  • ความหมาย นักเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข
 6. Data Engineer
  • คำอ่าน เดต้า อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรข้อมูล
 7. Creative Director
  • คำอ่าน ครีเอทีฟ ดิเร็กเตอร์
  • ความหมาย ผู้กำกับสร้างงานสรรค์
 8. Quality Assurance Analyst
  • คำอ่าน ควอลิตี อะสิวแอนซ์ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์คุณภาพ
 9. Investment Banker
  • คำอ่าน อินเวสต์เมนท์ แบงเกอร์
  • ความหมาย นักการลงทุนบัญชี
 10. Healthcare Administrator
  • คำอ่าน เฮลธ์แคร์ แอดมินิสเทเรเตอร์
  • ความหมาย ผู้บริหารด้านการดูแลสุขภาพ
 11. Video Game Designer
  • คำอ่าน วิดีโอ เกม ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบเกม
 12. Investment Analyst
  • คำอ่าน อินเวสต์เมนท์ แอนาลิสต์
  • ความหมาย นักวิเคราะห์การลงทุน
 13. Pharmaceutical Sales Representative
  • คำอ่าน ฟาร์มาซิวติคอล เซลส์ เรพรีเซนเททีฟ
  • ความหมาย ตัวแทนขายยา
 14. Industrial Engineer
  • คำอ่าน อินดัสทรีอัล อินจิเนียร์
  • ความหมาย วิศวกรอุตสาหกรรม
 15. Market Researcher
  • คำอ่าน มาร์เก็ต รีเซอร์เชอร์
  • ความหมาย นักวิจัยตลาด
 16. Legal Counsel
  • คำอ่าน ลีกอล คาวเซิล
  • ความหมาย ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 17. Chief Executive Officer (CEO)
  • คำอ่าน ชีฟ เอ็กเซกิวทีฟ ออฟฟิเซอร์ (ซีอีโอ)
  • ความหมาย ผู้บริหารสูงสุด
 18. User Experience (UX) Designer
  • คำอ่าน ยูเซอร์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ ดีไซเนอร์
  • ความหมาย นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
 19. Brand Manager
  • คำอ่าน แบรนด์ แมนเนเจอร์
  • ความหมาย ผู้จัดการแบรนด์
 20. Forensic Scientist
  • คำอ่าน ฟอร์เรนสิก ไซเอนทิสต์
  • ความหมาย นักวิทยาศาสตร์นิติวิทยา

“ตำแหน่งงาน” ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในองค์กรหรือบริษัทเพื่อระบุบทบาทและความรับผิดชอบที่จะถูกกำหนดให้กับบุคลากรในองค์กร มีหลายวัตถุประสงค์สำคัญที่ตำแหน่งงานถูกใช้

 1. การแบ่งงานและความรับผิดชอบ การกำหนดตำแหน่งงานช่วยแบ่งงานและความรับผิดชอบให้แต่ละบุคคลในองค์กรเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
 2. การระบุคุณสมบัติ บรรณาธิการตำแหน่งงานช่วยกำหนดคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครในตำแหน่งงานนั้น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่เข้ารับงานเป็นคนที่เหมาะสม
 3. การวางแผนและการพัฒนา ตำแหน่งงานช่วยในการวางแผนและการพัฒนาอาชีพของบุคลากร ผ่านการประเมินประสิทธิภาพและการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในบรรดาตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน
 4. การประเมินประสิทธิภาพ ตำแหน่งงานช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรในบทบาทและความรับผิดชอบที่เขาทำ นอกจากนี้ยังช่วยในการตัดสินใจเรื่องการปรับเงินเดือน รับเงินโบนัส หรือการขึ้นเป็นตำแหน่งประจำ
 5. การสรรหา ตำแหน่งงานเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ เพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถและความรู้ความสามารถในงานที่กำหนดไว้
 6. การเป็นรายงาน ตำแหน่งงานช่วยในการกำหนดผู้ที่จะรายงานถึงใคร และใครคือผู้ที่จะเป็นผู้รับรายงาน ทำให้การสื่อสารและการบริหารจัดการงานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรหรือบริษัทใช้ตำแหน่งงานเพื่อให้งานและอำนาจถูกจัดการอย่างชัดเจนและเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและควบคุมงานให้อยู่ในสถานะที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในระยะยาวได้ดีขึ้นด้วย โดยทั่วไปแล้ว “ตำแหน่งงาน” เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการและวางแผนให้องค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของตนเอง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )