+1 ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น ประกอบด้วย

weighted-average
[Total: 1982 Average: 5]

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น คือ (Weighted Average) ?

ราคาทุนถัวเฉลี่ยของราคาสินค้าทั้งสิ้น (Weighted Average) หมายถึงการตีราคาสินค้าโดยการเฉลี่ยราคาทุนที่กิจการซื้อมาทั้งหมดรวมสินค้าคงเหลือต้นปี โดยราคาถัวเฉลี่ยต่อหน่วยคำนวณได้จากการนำราคาต่อหน่วยที่ซื้อแต่ละครั้ง บวก ราคาทุนต่อหน่วย สินค้าคงเหลือต้นปี  หาร  ด้วยจำนวนครั้งที่ซื้อมา บวก  1  (1  คือจำนวนครั้งสินค้าคงเหลือต้นปี)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top