3 ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ บันทึกหมวดบัญชี

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า
[Total: 993 Average: 5]

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ (Advance payment policy) ?

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

1.เมื่อมีการจ่ายค่ากรมธรรม์ จำนวน 10,000 บาท ด้วยเงินสด และบันทึกบัญชีเป็น สินทรัพย์

2.เมื่อถึงวันที่กรมธรรม์มีผล ณ วัน ที่กำหนด

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top