รับทำบัญชี.COM | กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้าปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 180 Average: 5]

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า (Advance payment policy) ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายชำระเต็มจำนวนในวันแรก และจะบันทึกให้อยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์ หรือ ค่าใช้จ่ายก็ได้ แล้วแต่นโยบายบัญชีของแต่ละกิจการ

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า อยู่ในงบอะไร

อยู่ งบดุล

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า บันทึกบัญชี

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า

1.เมื่อมีการจ่ายค่ากรมธรรม์ จำนวน 10,000 บาท ด้วยเงินสด และบันทึกบัญชีเป็น สินทรัพย์

2.เมื่อถึงวันที่กรมธรรม์มีผล ณ วัน ที่กำหนด

ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ
ค่ากรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า คือ

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Insurance Policy) คือสัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันซื้อและชำระเบี้ยประกันภัยล่วงหน้ากับบริษัทประกันภัยเพื่อความคุ้มครองในอนาคต กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้านี้มักจะมีระยะเวลาประกันภัยที่กำหนดล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปีหรือมากกว่านั้น และชำระค่าเบี้ยล่วงหน้าในรอบปีล่วงหน้า

เมื่อผู้เอาประกันชำระเบี้ยล่วงหน้าแล้ว บริษัทประกันภัยจะรับเงินล่วงหน้าและให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ในระยะเวลาที่กำหนด โดยสิ่งที่มักจะครอบคลุมในกรมธรรม์ประกันภัยอาจรวมถึงการคุ้มครองต่ออุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันเลือก

ควรทราบว่าค่าเบี้ยที่ชำระล่วงหน้าจะถูกเรียกว่า “ค่าเบี้ยล่วงหน้า” (Prepaid Premium) และจะต้องระบุในสรุปรายการเงินในงบการเงินของผู้เอาประกันในระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ ในระยะเวลาที่เดินแล้ว ค่าเบี้ยล่วงหน้าจะลดลงเรื่อยๆ จนสิ้นสุดในระยะเวลาที่ระบุ และค่าเบี้ยเดือนประกันภัยจะต้องชำระเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับใช้

กรมธรรม์จ่ายล่วงหน้ามักนิยมในการคุ้มครองรถยนต์ บ้าน หรือสินค้าคงคลัง และอื่นๆ การสร้างค่าเบี้ยล่วงหน้ามักมีจุดประสงค์ในการแนะนำให้ผู้เอาประกันมีการคุ้มครองความเสี่ยงในอนาคตและช่วยในการจัดการความเสี่ยงทางการเงินในระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม >> ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )