ขายของที่ระลึก ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย เริ่มต้นขายของ ขายอะไรดี เริ่มต้นขายของกิน แผนธุรกิจของที่ระลึก เริ่มต้นขายของตลาดนัด ร้านขายของที่ระลึก ตัวอย่าง แผนธุรกิจร้านกิ๊ฟช็อป ข่าวร้านขายของที่ระลึก เริ่มต้นขายของออนไลน์ ใกล้ฉัน ออนไลน์
Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

แผนธุรกิจขายของที่ระลึก

การเริ่มต้นธุรกิจขายของที่ระลึกสามารถทำได้โดยติดตามขั้นตอนเบื้องต้นต่อไปนี้

 1. การสร้างแนวคิดธุรกิจ

  • กำหนดเป้าหมายของธุรกิจของคุณ ว่าคุณต้องการขายของที่ระลึกให้กับกลุ่มเป้าหมายใด ๆ
  • หากเป็นไปได้ ค้นหาตลาดเป้าหมายและการแข่งขันในธุรกิจขายของที่ระลึก
 2. การทำการสำรวจตลาด

  • วิจัยและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเข้าใจความต้องการและความต้องการของลูกค้าในของที่ระลึก
  • ศึกษาความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของคุณและผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง
  • ตรวจสอบราคาและกำไรที่เป็นไปได้
 3. การวางแผนธุรกิจ

  • สร้างแผนธุรกิจที่รวมถึงวัตถุประสงค์ของธุรกิจ กำหนดเป้าหมายทางการเงิน และแผนการสร้างรายได้
  • จัดทำแผนการตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและการตลาดสินค้าของคุณ
 4. การสร้างสินค้าของคุณ

  • ออกแบบและผลิตสินค้าของคุณ ให้มีคุณภาพและเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
  • เลือกผู้ผลิตหรือที่จัดทำสินค้าของคุณ และคุณอาจต้องพิจารณาสร้างสินค้าด้วยตัวเอง
 5. การจัดหาวัตถุดิบและสินค้าพร้อมขาย

  • หากคุณต้องการวัตถุดิบเพิ่มเติมสำหรับการผลิตของที่ระลึก จัดหาวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายหรือซัพพลายเออร์
  • จัดทำสินค้าพร้อมขายและบรรจุให้เรียบร้อย
 6. การเลือกช่องทางการขาย

  • ตัดสินใจว่าคุณจะขายของที่ระลึกผ่านช่องทางใด เช่น ร้านค้าออนไลน์ ร้านค้าทางการ หรือการจำหน่ายในตลาดนัด
 7. การตั้งราคาสินค้า

  • กำหนดราคาของที่ระลึกของคุณโดยพิจารณาต้นทุนผลิต ราคาตลาด และกำไรที่คุณต้องการ
 8. การตลาดและโฆษณา

  • สร้างแผนการตลาดเพื่อเพิ่มการรู้จักและสร้างความต้องการในของที่ระลึก
  • ใช้เครื่องมือการโฆษณาออนไลน์และอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่และโปรโมตสินค้าของคุณ
 9. การจัดการการเงิน

  • จัดการรายได้และรายจ่ายของธุรกิจของคุณอย่างรอบด้าน
  • สร้างระบบบัญชีและบันทึกการเงินอย่างเรียบร้อย
 10. การจัดส่งและบริการลูกค้า

  • จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามเวลาที่กำหนด
  • ให้บริการลูกค้าอย่างดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและสร้างฐานลูกค้าซ้ำ
 11. การเริ่มต้น

  • เริ่มต้นการขายของที่ระลึกของคุณและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา
 12. การปรับปรุงและเรียนรู้

  • ติดตามผลขายและรีวิวจากลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณต่อไป
 13. การปฏิบัติตามกฎหมาย

  • รักษาความเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึกของคุณ
 14. การเลือกช่องทางการขาย

  • ปรับปรุงแผนการตลาดและระบบการจัดจำหน่ายเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและขยายตัว

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยคุณเริ่มต้นธุรกิจขายของที่ระลึกของคุณอย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ได้ดีขึ้น อย่าลืมทำการวางแผนและศึกษาตลาดอย่างถี่ถ้วนเพื่อปรับเปลี่ยนแผนตลาดและผลิตภัณฑ์ของคุณตามความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงในตลาด

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจขายของที่ระลึก

นี่คือตัวอย่างรายรับและรายจ่ายสำหรับธุรกิจขายของที่ระลึกในรูปแบบของ comparison table

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายสินค้า 100,000  
รายรับจากการจัดงานแสดงสินค้า 20,000  
รายรับจากการขายออนไลน์ 30,000  
รวมรายรับ 150,000  
ค่าวัสดุและสินค้า   40,000
ค่าจ้างพนักงาน   30,000
ค่าเช่าพื้นที่   15,000
ค่าโฆษณาและการตลาด   10,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า   5,000
รายจ่ายอื่น ๆ   7,000
รวมรายจ่าย 0 107,000
กำไร (ขาดทุน) 150,000 – 107,000 = 43,000  

ในตัวอย่างนี้

 • รายรับมาจากหลายแหล่ง เช่น การขายสินค้าทางร้านค้าทางการ, การจัดงานแสดงสินค้า, และการขายออนไลน์
 • รายจ่ายประกอบด้วยค่าวัสดุและสินค้าที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ระลึก, ค่าจ้างพนักงาน, ค่าเช่าพื้นที่, ค่าโฆษณาและการตลาด, ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแสดงสินค้า, และรายจ่ายอื่น ๆ
 • การคำนวณกำไรหรือขาดทุนคือรายรับรวมลบด้วยรายจ่ายรวม

โปรดทราบว่าตารางนี้เป็นตัวอย่างและรายการรายรับและรายจ่ายอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจของคุณและการจัดทำบัญชีของคุณ ควรปรับแต่งตารางตามความเป็นจริงของธุรกิจของคุณและการบริหารการเงินของคุณในแต่ละเดือนหรือไตรมาสเพื่อติดตามความกำไรหรือขาดทุนของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขายของที่ระลึก

ธุรกิจขายของที่ระลึกมีความเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและสามารถเชื่อมโยงกับอาชีพอื่น ๆ ได้ดังนี้

 1. การออกแบบและอัพเกรดสินค้า การออกแบบและปรับปรุงสินค้าที่ระลึกเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความนิยมและขายสินค้าให้กับลูกค้า นักออกแบบและผู้ทำงานในสาขานี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าและการปรับแต่งดีไซน์

 2. การผลิตและการสร้างสินค้า ในกรณีที่ธุรกิจขายของที่ระลึกผลิตสินค้าของตนเอง คุณอาจต้องมีทักษะในการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า

 3. การตลาดและการโฆษณา การสร้างความรู้สึกและการโปรโมตสินค้าเป็นส่วนสำคัญในการขายของที่ระลึก นักการตลาดและโฆษณาจะช่วยในการสร้างแบรนด์และกำหนดกลยุทธ์การตลาด

 4. การขายและบริการลูกค้า การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการบริการลูกค้าให้ดีเป็นสิ่งสำคัญ นักขายและพนักงานบริการลูกค้าจะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า

 5. การบริหารการเงิน การบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจขายของที่ระลึก นักบัญชีและผู้จัดการการเงินจะช่วยในการวางแผนงบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่าย

 6. การออกแบบและผลิตพัสดุโฆษณา การสร้างโฆษณาและพัสดุโฆษณาที่มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจขายของที่ระลึก นักออกแบบและผู้ผลิตพัสดุโฆษณาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้

 7. การวิจัยตลาด การวิจัยตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า นักวิจัยตลาดจะช่วยในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตลาด

 8. การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งสินค้าและการจัดการสต็อกสินค้า นักจัดการโลจิสติกส์จะช่วยในการรับส่งสินค้าและการจัดเก็บสินค้า

 9. การพัฒนาธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนการขยายธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ นักบริหารธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงจะมีบทบาทในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

 10. การบริหารสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ หากคุณมีการออกแบบและผลิตสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ คุณอาจต้องจัดการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์สำหรับสินค้าของคุณ

การเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึกของคุณขึ้นอยู่กับความสนใจและทักษะของคุณ และบางครั้งอาจต้องการการรวมกันของหลายอาชีพเพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจขายของที่ระลึก

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ซึ่งประกอบด้วย Strengths (จุดแข็ง), Weaknesses (จุดอ่อน), Opportunities (โอกาส), และ Threats (อุปสรรค) ซึ่งช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินการที่เหมาะสมในอนาคต นี่คือตัวอย่างวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจขายของที่ระลึก

Strengths (จุดแข็ง)

 1. สินค้าที่มีคุณภาพ สินค้าของเรามีคุณภาพสูงและถูกออกแบบอย่างดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 2. บริการลูกค้าเป็นเลิศ เรามุ่งมั่นในการให้บริการลูกค้าอย่างดี และมีระบบการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ
 3. แบรนด์ที่มีชื่อเสียง เรามีแบรนด์ที่มีความรู้จักและเชื่อมั่นจากลูกค้ามาก

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ความหลากหลายของสินค้า เรามีสินค้าที่จำกัดในช่วงเวลานึง และไม่มีความหลากหลายมากพอเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน
 2. การตลาดออนไลน์ เรายังไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียและการตลาดออนไลน์ในระดับที่ดีพอเพื่อเพิ่มยอดขาย

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายตลาด เรามีโอกาสขยายธุรกิจขายของที่ระลึกไปยังตลาดใหม่ ๆ และกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ ที่มีความต้องการในสินค้าของเรา
 2. การใช้เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการเปิดตัวสินค้าและบริการใหม่ ๆ อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ

Threats (อุปสรรค)

 1. การแข่งขันเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันในตลาดขายของที่ระลึกมีความเข้มงวดมากขึ้น และอาจส่งผลต่อราคาและกำไรของเรา
 2. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ลูกค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการช้อปปิ้งและการสั่งซื้อออนไลน์ที่อาจส่งผลต่อรายได้ของเรา

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจแนวโน้มและโอกาสในธุรกิจของคุณ โดยช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการกับอุปสรรคและใช้จุดแข็งในการเติบโตและประสบความสำเร็จในอนาคต

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขายของที่ระลึก ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เป็นที่นิยมและมักใช้ในธุรกิจขายของที่ระลึกพร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 1. แบรนด์ (Brand)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) แบรนด์คือชื่อ, สัญลักษณ์, หรือสิ่งที่แยกแยะสินค้าหรือบริการของคุณจากคู่แข่ง แบรนด์ที่ดีสามารถสร้างความสนใจและความคุ้มค่าให้กับสินค้าหรือบริการของคุณ
 2. โฆษณา (Advertising)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) โฆษณาคือการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการและสร้างความตระหนักรู้ในตลาด
 3. การตลาด (Marketing)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การตลาดคือกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน, การโปรโมต, และการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 4. ตลาดเป้าหมาย (Target Market)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) ตลาดเป้าหมายคือกลุ่มคนหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายในการขายสินค้าหรือบริการของคุณ
 5. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การประชาสัมพันธ์คือกิจกรรมที่ใช้เพื่อสร้างและรักษาความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีในกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 6. การจัดการสต็อก (Inventory Management)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การจัดการสต็อกคือกระบวนการการควบคุมและจัดเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบในคลังสินค้าของคุณ
 7. การสร้างความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การสร้างความพึงพอใจลูกค้าคือการให้บริการและสินค้าที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและพร้อมที่จะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง
 8. การเสนอสินค้า (Product Presentation)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การเสนอสินค้าคือวิธีการนำเสนอและแสดงสินค้าหรือบริการของคุณให้กับลูกค้า
 9. การส่งมอบสินค้า (Delivery)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การส่งมอบสินค้าคือกระบวนการที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า
 10. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)

  • คำอธิบายเพิ่มเติม (ภาษาไทย) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าคือการจัดการและดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าของคุณ

คำศัพท์เหล่านี้เป็นพื้นฐานและสำคัญในธุรกิจขายของที่ระลึก การเข้าใจและนำมาใช้ในกิจการของคุณอาจช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้มากขึ้น

ธุรกิจ ขายของที่ระลึก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจขายของที่ระลึกต่างจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจของคุณ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถานที่ นี่คือรายการที่มักจะต้องจดทะเบียนหรือดำเนินกระบวนการทางกฎหมายสำหรับธุรกิจขายของที่ระลึก

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณอาจต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนธุรกิจในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณตั้งธุรกิจของคุณ

 2. การขอใบอนุญาตธุรกิจ บางสถานที่อาจกำหนดให้คุณขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินธุรกิจขายของที่ระลึกอย่างถูกกฎหมาย โดยการอนุญาตนี้อาจต้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 3. การลงทะเบียนและความเป็นภาษี คุณอาจต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้เสียภาษีในการขายสินค้าหรือบริการที่ระลึก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณตั้งธุรกิจ

 4. การจดทะเบียนชื่อบริษัทหรือแบรนด์ หากคุณมีแบรนด์หรือชื่อบริษัทที่แตกต่างจากชื่อของคุณเอง คุณอาจต้องจดทะเบียนชื่อบริษัทหรือแบรนด์เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ

 5. การเปิดบัญชีธุรกิจ คุณจะต้องเปิดบัญชีธุรกิจเฉพาะที่สำหรับการดำเนินธุรกิจขายของที่ระลึก โดยบัญชีนี้จะช่วยในการดำเนินกิจการและบัญชีการเงินของคุณ

 6. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขายของที่ระลึก เช่น กฎหมายการค้า, กฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์, และอื่น ๆ ตามที่เกี่ยวข้อง

 7. การอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า หากคุณนำเข้าหรือส่งออกสินค้าในการขายของที่ระลึก, คุณอาจต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 8. การประกาศราคาและเรท การประกาศราคาและเรทของสินค้าหรือบริการของคุณต้องเป็นไปตามกฎหมายและควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 9. การสร้างและจัดการการขนส่ง การจัดการการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าต้องเป็นไปตามกฎหมายและควรประสานงานกับบริษัทขนส่งหรือบริการส่งของ

 10. การตรวจสอบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ หากคุณออกแบบหรือผลิตสินค้าที่มีสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์, คุณต้องตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ในการใช้สิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์นั้นในการขาย

โปรดทราบว่ารายละเอียดและขั้นตอนการจดทะเบียนอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและพื้นที่ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลที่แน่ชัดเจนเกี่ยวกับการจดทะเบียนและความประสงค์ในการดำเนินธุรกิจขายของที่ระลึกของคุณในพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจขายของที่ระลึก เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ต้องเสียสำหรับธุรกิจขายของที่ระลึกจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจของคุณ โดยทั่วไปแล้ว ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึกอาจประกอบด้วย

 1. ภาษีราคามูลค่าเพิ่ม (VAT) ในหลายประเทศ ธุรกิจขายของที่ระลึกจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เมื่อขายสินค้าหรือบริการแก่ลูกค้า จำนวนภาษีที่ต้องเสียจะขึ้นอยู่กับราคาขายและอัตราภาษีที่กำหนดในประเทศนั้น

 2. ภาษีเงินได้ หากธุรกิจของคุณมีกำไรหรือรายได้จากการขายของที่ระลึก คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายทางเศรษฐกิจของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณทำธุรกิจ

 3. อื่น ๆ ภาษีท้องถิ่น บางพื้นที่อาจมีภาษีท้องถิ่นหรือรายเดือนที่ต้องเสียเพิ่มเติม เช่น ภาษีท้องถิ่นหรือภาษีสถานที่เฉพาะ (Local Taxes) ที่บ้านหรือธุรกิจของคุณตั้งอยู่

 4. การจัดการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ หากคุณมีสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์สำหรับการออกแบบหรือผลิตสินค้าที่มีการจดทะเบียน คุณอาจต้องเสียค่าภาษีหรือค่าลิขสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5. ภาษีขายของพิเศษ บางประเทศอาจกำหนดภาษีขายของพิเศษหรือภาษีสินค้าและบริการเฉพาะกลุ่มสำหรับสินค้าหรือบริการบางประเภท เช่น สินค้ามีค่าเพิ่มสูงหรือสินค้าที่มีความพิเศษ

โปรดทราบว่ารายละเอียดและอัตราภาษีอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและพื้นที่ ควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อข้อมูลที่แน่ชัดเจนเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายของที่ระลึกของคุณในพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ

เทรนเนอร์ออนไลน์ รายรับ รายจ่าย โอกาส?

เทรนเนอร์ออนไลน์ ฟรี เทรนเนอร์ออนไลน์ ราคา เท่า ไหร่ เทรนเนอร์ออนไลน์ ราคาถูก เทรนเนอร์ออนไลน์ pantip เทรนเนอร์ออนไลน์ ผู้ชาย รีวิวเทรนเนอร์ออนไลน์ โปรแกรม ออกกำลัง กาย ออนไลน์ เทรนเนอร์ ชั่วโมง ละ

สารพัดช่าง 100 รวมอาชีพช่าง ที่เป็นที่นิยม?

งานช่าง 10 ประเภท 20อาชีพช่าง งานช่างมีช่างอะไรบ้าง งานช่างพื้นฐาน มีอะไรบ้าง งานช่างไฟฟ้า งานช่างปั้น งานช่างหมายถึง ลักษณะของงานช่าง

7 คุณสมบัติ บริษัทรับทำบัญชี บริการ ที่ดี?

ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี ค่าจ้างทำบัญชี - pantip จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ สำนักงานบัญชี คือ อัตราค่าจ้าง นักบัญชี จ้างนักบัญชี pantip สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม

เบื้องหลัง จัดบูธแสดงสินค้า เกี่ยวกับภาษี?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การจัดบูธ สมัยใหม่ การจัดบูธแสดงผลงาน การจัดบูธแสดงสินค้า ไอ เดีย การจัดบูธ การออกบูธต้องเตรียมอะไรบ้าง กลยุทธ์ การออกบูธ จัดบูธง่ายๆ การจัดบูธอาหาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์

เลือก สำนักงานบัญชี 20 วิธี ง่ายๆ ที่มีดี คุณภาพ?

เซ้ง สำนักงานบัญชี เว็บไซต์ สำนักงานบัญชี สํา นักงาน บัญชี หมาย ถึง หา สำนักงาน บัญชี สํา นักงาน บัญชี ใน ประเทศไทย เลือก บริษัท บัญชี สำนักงาน บัญชี ใน กรุงเทพฯ รายชื่อ สํา นักงาน บัญชี กรุงเทพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top