ข้อมูลสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องออกจำหน่าย

3 ข้อมูลสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องออกจำหน่าย

Click to rate this post!
[Total: 83 Average: 5]

ข้อมูลสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องออกจำหน่าย

ข้อมูลสำหรับหุ้นกู้ที่จะต้องออกจำหน่าย

+++ สำหรับหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายจะต้องระบุข้อมูล ดังนี้ +++
1. ระยะเวลาไถ่ถอน หรือครบกำหนดหุ้นกู้
2. มูลค่าที่ตราไว้ หรือมูลค่าที่ครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งเป็นเงินต้นที่ผู้กู้ต้องชำระคืน ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน
3. อัตราดกอเบี้ยที่ระบุไว้บนใบหุ้นกู้ ซึ่งแสดงถึงร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้ ซึ่งมักจะจ่ายเป็นรายปี หรือรายครึ่งปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top