ชดใช้ความเสียหายตามสัญญา

รับทำบัญชี.COM | ชดใช้ความเสียหายตามสัญญาอยู่ในส่วนไหน?

Click to rate this post!
[Total: 211 Average: 5]

ชดใช้ความเสียหายตามสัญญา อยู่ในส่วนใหนของผังบ/ช เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการหรือไม่

ชดใช้ความเสียหายตามสัญญา อยู่ในส่วนใหนของผังบ/ช เป็นค่าใช้จ่ายของกิจการหรือไม่

อยู่ในหมวดของค่าใช้จ่ายของกิจการ แต่ในทางภาษีถือเป็นค่าใช้จ่ายในรายการบวกกลับค่ะหรือค่าใช้จ่ายต้องห้าม

การชดใช้ความเสียหายตามสัญญา การชดเชยหรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา ในกรณีที่ฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา ฝ่ายที่ถูกเบาะแสจะมีสิทธิ์ในการขอรับการชดใช้ความเสียหายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถรวมถึงการชดเชยด้วยเงิน การชดเชยด้วยบริการ หรือการชดเชยด้วยสิทธิที่เสียหาย การชดเชยความเสียหายมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนค่าสิทธิหรือประโยชน์ที่ถูกเสียไปในผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสัญญา

การชดใช้ความเสียหายอาจเป็นการชดเชยค่าเสียหายทางทุนฐานหรือค่าเสียหายทางจราจร การชดใช้ความเสียหายอาจมีการใช้หลักทางการเงิน หรือมีการชดเชยทางกฎหมาย ขึ้นอยู่กับลักษณะและรายละเอียดของสัญญาที่มีอยู่ระหว่างฝ่ายสอง ๆ การชดใช้ความเสียหายมักจะถูกกำหนดไว้ในสัญญาเพื่อความชัดเจนและการคาดหวังที่แน่นอนในกรณีการละเมิดสัญญา

การชดใช้ความเสียหายเป็นหลักการทางกฎหมายที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความประสงค์ให้ฝ่ายที่ถูกเบาะแสได้รับความยุติธรรมและการชดเชยที่เหมาะสมในกรณีของการละเมิดสัญญา

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )