รับทำบัญชี.COM | จดเปิดบริษัททัวร์นำเที่ยวใช้เงินภาษีรายได้?

Click to rate this post!
[Total: 241 Average: 5]

ธุรกิจนำเที่ยว

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยว ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

มัคคุเทศก์

การให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวประเภทของและหน้าที่ของมัคคุ เทศก์และมาตรฐานธุรกิจ นำเที่ยว รถบัส เธค ทัวร์สุขภาพ

แบ่งได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ 

 1. domestic Tour หรือการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวภายในประเทศ 
 2. inbound Tour หรือการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศของเรา
 3. outbound Tour เป็นการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวยังต่างประเทศ

domestic Tour มีการขายบริการนำเที่ยวหรือว่าขายโปรแกรมทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวไทยด้วยกันเอง เป็นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยเท่านั้น

inbout Tour ก็จะเป็นธุรกิจที่จัดนำเที่ยวในประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะก็จะจัดรายการนำเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ส่งไปให้ตัวแทนที่อยู่ต่างประเทศที่ได้จำหน่ายโปรแกรมเที่ยวให้กับลูกค้าที่ต้องการหรือมีความสนใจในโปรแกรมนำเที่ยวของเรา 

outbound เป็นธุรกิจนำ เที่ยวไปยังต่างประเทศก็คือพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศนั่นเองหรือ ธุรกิจ นำเที่ยวในต่างประเทศอาจจะจัดส่งรายการนำเที่ยวหรือว่าโปรแกรมทัวร์ของเขามาขายให้คนไทยแล้วก็พาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ

บริการธุรกิจ นำเที่ยว มีอะไรบ้าง

1.) บริการข้อมูล การให้บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เช่น ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ การเดินทาง วีซ่าเข้าประเทศ กฎระเบียบในการท่องเที่ยวของประเทศเรา เป็นต้น 

2.) บริการหนังสือเดินทาง (VISA) การจองหนังสือเดินทางให้กับลูกค้า เป็นการให้บริการจองตั๋วเดินทาง เป็นการจองตั๋วประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถโดยสาร เป็นต้น 

3.) บริการจองที่พักการให้บริการในเรื่องของการจองที่ เป็นการจองที่พักโรงแรมพร้อมทั้งอาหารทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะและถ้าธุรกิจนำ เที่ยวหรือว่าบริษัทนำเที่ยวเป็นคนจองให้นะคะก็จะทำให้ลูกค้านะคะได้ราคา

4.) บริการขนส่ง รถเช่า เป็นการให้บริการขนส่งคนจากอีกที่ไปอีกที่โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางโดยรถโดยสารทั่วไปเป็นการโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลเช่นรถตู้เช่ารถกระบะเช่ารถทัวร์เช่าเป็นต้น 

5.) บริการจองตั๋วตามสถานที่ท่องเที่ยว เป็นอีกหนึ่งบริการที่สอดคล้องกับการจองที่พักเมื่อมีที่พักก็ต้องมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆบางสถานที่ต้องทำการจองตั๋วล่วงหน้า เพราะบางสถานที่จำกัดคนเข้าเช่น โรงหนัง โรงละคร อุทยานต่างๆ เป็นต้น

6.) บริการซื้อของที่ละลึก เป็นการให้บริการซื้อสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนำเที่ยจะทำหน้าที่ติดต่อกับร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกแล้วนำนักท่องเที่ยว ไปยังร้านสินค้าที่ระลึกนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยน

7.) บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ลูกค้าหรือให้แกนักท่องเที่ยวในการแลกเปลี่ยนเงินตรา นักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารให้ยุ่งยากและเสียเวลาในการท่องท่องเที่ยว

จดทะเบียนนำเที่ยว

มัคคุเทศก์

มัคคุเทศ ก์ หมายถึง ผู้ชี้นำผู้ชี้ทางทำหน้าที่นำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีหน้าที่เป็นผู้นำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ

แบ่งประเภทม ตามลักษณะงาน

1.) domestic Tour เป็นการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวไทยภายในประเทศเป็นประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำ เที่ยวจะนำนักท่องเที่ยวคนไทยท่องเที่ยวได้เฉพาะ ภายในประเทศเท่านั้น อาจไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ภาษาต่างประเทศมากนัก แต่ก็ควรสื่อสารได้

2.) inboud Tour เป็นการนำเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นผู้แนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำ เที่ยวประเภทที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยของเรา มัคคุเทศประเภทนี้ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของภาษาและก็การใช้ภาษาได้ค่อนข้างดี

3.) outboud Tour จะเป็นการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศเป็นมัคคุเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นำเที่ยวประเภทที่ เรียกว่า outbout Tour นั่นเองค่ะก็จะนำคนไทยนะคะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะมัคคุเทศ ก์ก็จะทำหน้าที่ในการดูแลอำนวยความสะดวกในระหว่างการเดินทางไปสถานที่นั้นนะคะอาจถ้าแบ่งถ้าแบ่งประเภทของมัคคุ เทศก์ตามลักษณะความรู้แล้วก็จะมีอยู่ 2 อย่างก็จะเป็น 

ธุรกิจนำเที่ยว

แบ่งประเภท ตามลักษณะความรู้

 1. อิสระ หมายถึงคนที่ไม่สังกัดกับบริษัทนำเที่ยว แต่จะทำงานอิสระหรือทำงานให้กับบริษัทใดก็ได้เป็นครั้งคราว
 2. สังกัดบริษัทนำเที่ยว หมายถึงคนที่ทำงานประจำของบริษัทนำเที่ยวบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น
 3. ทั่วไป หมายถึง คนซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวครอบคลุมในทุกสาขา สำหรับนำนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ
 4. เฉพาะ หมายถึง คนซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับงานนำเที่ยวเฉพาะสาขาเช่นสาขาประวัติศาสตร์โบราณคดีเป็นต้น

การขอใบอนุญาต จดทะเบียนนำเที่ยว

การออกใบอนุญาต ขอรับใบอนุญาตแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล จดทะเบียนนำเที่ยว

บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตประกอบดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือ ใบอนุญาต เป็นมัคคุ เทศก์
 • หากถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายการท่องเที่ยว ต้องพ้นมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

กรณีนิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 • วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว
 • มีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
  • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
  • มีสัญชาติไทย
  • มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือ ใบอนุญาต เป็นมัคคุเทก์
  • หากถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายการท่องเที่ยว ต้องพ้นมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • กรณีถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภท ไม่จํากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มี สัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มี สัญชาติไทย

วิธีการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว

เอกสาร และวิธีการจดทะเบียนมีอะไรบ้าง

ในแง่ของการประกอบธุรกิจทัวร์ ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นหากมีการดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคลก็จะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบุคคลธรรมดาครับ ซึ่งก็จะต้องแลกด้วยความยุ่งยาก ภาระภาษีและหน้าที่ในการจัดทำและยื่นงบการเงิน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่มากกว่าบุคคลธรรมดาครับ

ดังนั้นในอันดับแรก ควรสอบถามตัวเองก่อนครับว่า จะเลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลหรือนิติบุคคล เพราะจะมีผลกระทบเกี่ยวกับภาระภาษี ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะตามมาครับ

หากไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินธุรกิจในรูปของนิติบุคคล ก็ให้เลือกดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดาดีกว่าครับ