ตั๋วรับเงิน คือ อะไร อยู่หมวดใด มีอะไรบ้าง

ตั๋วเงินรับ
[Total: 779 Average: 5]

ตั๋วรับเงิน

ตั๋วรับเงิน คือ ?

ตั๋วรับเงิน คือ (Notes Receivable) ตั๋วสัญญาให้เงิน โดยผู้ออกตั๋วให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้เงินตามที่ระบุไว้ในตั๋วแก่อีกบุคคคลหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่า ผู้รับเงิน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋ว ซึ่งตั๋วเงินรับเป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนที่แสดงในงบดุลมีอายุไม่เกิน 1 

ตั๋วรับเงิน อยู่หมวดบัญชี ?

ตั๋วรับเงิน อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top